Bezár

Képzések

AMEE_2020

Összefoglaló a 2019. augusztus 25-28 között Bécsben megrendezett AMEE konferencia tapasztalatairól

Összefoglaló a 2019. augusztus 25-28 között Bécsben megrendezett AMEE konferencia tapasztalatairól

2019. október 10.
5 perc

Az évente megrendezett, kizárólag az orvosképzéssel foglalkozó konferencia (Association for Medical Education in Europe) idén több mint 4000 érdeklődőt vonzott. Ebben a rovatban karunk képviselőinek beszámolóit olvashatják az elhangzott előadásokról.

Az évente megrendezett, kizárólag az orvosképzéssel foglalkozó konferencia (Association for Medical Education in Europe) idén több mint 4000 érdeklődőt vonzott. Mivel a jelentkezés teljesen nyitott volt az ÁOK 20 fős delegációval képviseltette magát (Sebészeti Műtéttan., Kórélettan, Orvosi Fizika, Magatartástudományi Intézet, Népegészségtan, Élettan, Farmakológia, Szak-és Továbbképzési Központ, Biokémia, Mikrobiológia, ISUS, hallgatók). Magyarországról így kb. 30-an voltunk jelen, ez persze eltörpül a thaiföldi 460 mellett…

A párhuzamosan futó szekciók közül nehéz volt választani, ezért naponta megbeszéltük, ki melyik szekcióra ül be, hogy minél nagyobb területet „fogjunk le” (lsd. egyéni beszámolók). Az alábbiakban néhány dolgot szeretnék bemutatni.

 

A konferencia absztraktgyűjteménye 

A konferencia programfüzete


Digitális szövettan:

Az előadás a szövettan hagyományos oktatását (kiscsoportos, mikroszkópok, tárgylemezek) vetette össze a modern, számítógépes szövettani adatbázison való oktatással. Ez utóbbi előnyei: egységes információk és instrukciók a hallgatók felé, minden megjegyzést, kommentet megőriz a rendszer, a metszetek bárhonnan és bármikor elérhetők, a hallgatók tetszés szerinti időben nézhetik őket, megvan az együtt tanulás lehetősége, tárolási hely minimális, nem kell törött metszeteket pótolni (költségcsökkenés), időtakarékos, egységnyi idő alatt lényegesen több hallgatóval lehet foglalkozni. Eredményül azt kapták, hogy a hallgatók tudása (eredményes kurzuslezárás) javult a változás óta, megjelentek a diák-tutorok, a hallgatók otthon is sokat foglalkoztak az anyaggal és a vizsga pedig átlátható, és fair lett.

 

Preklinikai tárgyak szerepe az integrált oktatásban

A Vanderbilt egyetemről érkező előadó a kurrikulum átalakításáról beszélt, ahol a 2007 előtti, tantárgy- és intézetalapú, lineáris, egyeztetéseket nélkülöző tananyagot alakították át fokozatosan integrált oktatássá. Alapvető jellemzői, hogy kiterjedt megbeszélés indult meg az egymás mellett, ill. egymás után oktatott tárgyak között (vertikális és horizontális integráció), a hallgatókat aktív tanulásra kényszeríti, a kurrikulum körkörössé vált, vagyis az alapozó tárgyak újból és újból felbukkannak (ez kb. a Maastricht modellnek felel meg). Integrálttá váltak többek között a következő tárgyak: kardiovaszkuláris kórképek, diabetes mellitus, immunitás és fertőzések az immunhiányos állapotokban, orvosi képalkotó eljárások és anatómia, egészséges öregség és meghalás, sürgősségi ellátás: sejttől a szervezetig, trauma-ellátás-rehabilitáció, stb. Külön foglalkozott az előadó az anatómia oktatásával, ahol szorosan integrálva tanulják az anatómiát a különböző képalkotó eljárásokkal.

 

A flipped classroom (tükrözött osztályterem) modell

Ennek az oktatási formának a lényege az, hogy a hallgatók otthon, on-line anyag segítségével készülnek fel, néznek utána dolgoknak, a szemináriumon pedig egy instruktor segítségével vitatják meg és ütköztetik nézeteiket. A lépések a következők: a kar oldaláról: meghatározni a kimeneti követelményeket (learning objectives), ellátni a hallgatót on-line tananyaggal és instrukcióval annak használatára, a tudás előzetes ellenőrzése, és a megbeszélés moderálása. A hallgató: felkészül, aktívan vesz részt a megbeszélésben.

 

Informatikai eszközök használata és eredményesség

A hallgatók körében rendkívül elterjedtek az informatikai eszközök, és egyre több egyetemen kapnak hangsúlyt az e-learning lehetőségek. Az előadás szerint mérték, hogy a hallgatók hányszor és hova kattintanak, miközben tananyagot keresnek és ezt vetették össze a vizsgaeredményességgel. A statisztikai elemzés 4 csoportot jelzett:

 • -alkalmi felhasználók, gyenge vizsgaeredménnyel;
 • -minimalisták, közepes eredménnyel;
 • -stratégiai felhasználók, akik egy-egy fogósabb problémával kapcsolatban keresnek tananyagot, jó eredménnyel;
 • -rendszeres felhasználók, jó vizsgaeredménnyel.

Az informatikai eszközök használatában magasan a laptop ill. az okostelefon vezetett. A hallgatók jelezték azt is, hogy előnyben részesítik azokat a kurzusokat, amelyek legalább részben tartalmaznak elektronikus anyagot. Az előadók kiemelték: hallgatói teljesítmény függ az informatikai eszközök használatától és a (rosszul teljesítő) hallgatók célzottan megkereshetők, fel lehet hívni figyelmüket arra, hogy használják a rendelkezésre álló anyagot.

Hallgatói vélemények ne szerepeljenek az egyetemi rangsorok összeállításánál

Az előadó az egyik angliai orvoskarról érkezett. A tandíj jenleg 9000 Ł, ezért az orvosegyetemek között (egészségtelen) vetélkedés alakult ki, aminek célja, hogy minél feljebb kerüljenek a rangsorban, tehát több hallgatót vonzzanak oda. Vagyis az egyetemek egyre jobb bizonyítványt állítanak ki magukról, a diákok elvárásai ennek megfelelően egyre nagyobbak lesznek. A gond ott, van, hogy a hallgatói megítélések, amelyek része az egyetem megítélésének, gyakran nem valós teljesítményeken alapulnak, a hallgató fogyasztóvá válik, akinek „mindig igaza van”, így nehéz a hallgatói véleményeket validálni és a motivációt feltárni. A hallgatók a pénzükért egyre magasabb követelményeket támasztanak, az egyetemek pedig egyre jobban próbálnak megfelelni ezeknek, ami ördögi kört indít be, ami pedig romboló hatással van az oktatásra. Az előadó szerint a hallgatói vélemények fontosak, de nagyon komplex motiváció áll mögöttük. Ezeket elemezni kell, és gondosan mérlegelni, mielőtt felhasználják. A cambridge-i diákok két éve bojkottálják az egyetem hallgatói értékelését …

 

A következő AMEE konferenciának Glasgow ad helyet, és a következő témákat fogják kiemeltem kezelni:

 • Medical Education in 2020 - have our predictions at AMEE 2000 been achieved?
 • A paradigm shift in medical education - where are we going?
 • What can we learn from failure?
 • Introducing sustainable health care into health professions curricula
 • Continuing Professional Development (CPD)
 • Empathy
 • Postgraduate Education
 • Surgery Education

Early bird regisztráció határideje: 2020. május 20.

 

Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a karról minél több oktató ismerkedjen meg azokkal az elvekkel és gyakorlatokkal, nemzetközi standardokkal, amelyek szerint az orvostudományt (máshol) oktatják. Remélem, legalább ennyien utazunk Glasgowba is!

Szeged, 2019. október 1.


dr. Sáry Gyula

ÁOK Oktatási Dékánhelyettes

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek