Bezár

Orvosképzési tendenciák

Dr. Spengler Gabriella (Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet) beszámolója

Dr. Spengler Gabriella (Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet) beszámolója

2019. november 29.

Összefoglaló a 2019. évi AMEE konferenciáról


A konferencián hallott és látott prezentációkkal kapcsolatban az alábbi javaslataim, megjegyzéseim vannak:

Az oktatók színvonalas munkájának biztosításához szükség lenne olyan egészségtudományi-pedagógiai tudásra, amely elengedhetetlen az eredményes oktatói munkához, melynek végső célja az, hogy a hallgató a neki legideálisabb, legmegfelelőbb módon és környezetben jusson az ismeretekhez. A Kolozsvári Egyetemen már megvalósult az oktatói tréning, amely szakmai és pedagógiai aspektusokat is felölel, ezt nálunk is meg lehetne valósítani. Ennek már van bizonyos jele a karon, a Tanulmányi-, Életvezetési-, Segítő Tanácsadás képzett mentorokkal, azonban ezt ki lehetne szélesíteni és minden oktatónak lehetőséget kellene biztosítani pedagógiai, módszertani és pszichológiai ismeretek megszerzésére vagy bővítésére. Sajnos sokszor látom a pedagógiai háttér hiányát nagytudású, elismert oktatóknál is, mert a tanítást is meg kell tanulni. Az ismeretek hatékony átadása szempontjából fontos az oktatók képzése és a tananyag differenciálása. Ide tartozna az elméleti intézetekben oktatott tárgyak esetén az anyag újragondolása, rövidítése és a későbbi klinikai tárgyak szempontjából történő mérlegelése.

Pozitívumként kiemelném a karunkon nagyon jól működő demonstrátori rendszert, amely az oktatói utánpótlást is elősegítheti. Több olyan szekción is részt vettem, ahol fiatal oktatók beszéltek tapasztalataikról. Többen említették, hogy oktatói munkájukhoz nagy segítséget adott az egészségtudományi-pedagógiai témájú továbbképzés, mesterképzés, amelyet elvégeztek. Demonstrátorainkat is érdemes lenne ilyen irányban is képezni, ezt pedig az adott tanszék oktatóival, mentoraival lehetne megvalósítani.

Mikrobiológiai témában nem volt sok előadás, poszterből is csak néhány. Viszont nagyon tetszett a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatban egy thaiföldi klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlatról szóló előadás. Lehetőségeinkhez képest jelenleg is próbáljuk a hallgatói kompetenciákat fejleszteni a mikrobiológiai gyakorlatainkon (például ismeretlen baktériumtörzsek beazonosítása az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alapján), ezzel kapcsolatban a hallgatóktól csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Nagy problémát jelent az oktatók létszámának csökkenése, az utánpótlás hiánya és az oktatók „kiégése”. Az oktatói „burnout” megoldására több lehetőséget is vázoltak a konferencián: nagyon fontos a támogató környezet (munkahelyi és otthoni), a pozitív visszajelzések és a túlterheltség csökkentése. Ezeket a javaslatokat a kar oktatói munkája során is meg lehetne valósítani, hasznos lenne egy olyan fórum, ahol az adott évfolyamon oktató kollégák meg tudnák osztani tapasztalataikat, nehézségeiket, illetve pozitív élményeiket az oktatással kapcsolatban.

A kelet-európai orvosképzést bemutató szekcióban volt arról szó, hogy a temesvári és kolozsvári idegennyelvű orvosképzés is két nyelven (angol, francia) folyik, a teljes képzési ciklusban. A karon lenne-e lehetőség a német évfolyam oktatására felsőbb évfolyamokon is néhány éven belül? Azt hiszem, ez növelné az egyetem és a kar versenyképességét.

 

2019. 09.04.

Spengler Gabriella

Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek