Bezár

Orvosképzési tendenciák

Árpádffy-Lovas Tamás (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) PhD hallgató beszámolója

Árpádffy-Lovas Tamás (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) PhD hallgató beszámolója

2019. november 14.

Összefoglaló a 2019. évi (aug. 25-28.) AMEE konferenciáról

PhD-hallgatóként elsősorban a fiatalokra fókuszáló, a hallgatók mindennapjaival közvetlen kapcsolatban álló kérdéseket érintő szekciókon igyekeztem részt venni. A 2019. évi AMEE konferencián gyűjtött tapasztalataimat a hallgatók tanulás iránti elköteleződésétsegítő lehetőségekként összegezném:

  1. Orvosképzési Journal Club: a Cambridge-i Egyetem hallgatói maguk szerveztek szakirodalmi áttekintést szolgáló találkozókat kb. háromheti rendszerességgel (Experiences from developing a Student-led Medical Education Journal Club), amelyeken előre kiválasztott, orvosképzési témájú közleményeket dolgoztak fel azzal a céllal, hogy maguk is betekintést nyerjenek az oktatás korszerű módszertanába, mivel orvosi pályájuk során is helyt kell állniuk oktatói szerepkörben. Egy ilyen témájú kezdeményezés karunkon is segítheti az oktatás iránt érdeklődő hallgatók készségeinek fejlesztését, és akár az oktatói utánpótlás megalapozásához is hozzájárulhat.
  2. Az előzőhöz hasonlóan a demonstrátorok munkáját is segítheti, ha betekintést nyernek oktatási és tanulási megoldásokba, amelyeket maguk is elsajátíthatnak. Így a tananyag leadásán túl azokra is felhívhatják a fiatalabbak figyelmét (pl. Pomodoro technika1).
  3. A Southamptoni Egyetem orvoskarán másod- és harmadéves hallgatók bevonásával oktattak alapfokú újraélesztést egy laikusoknak szóló rendezvényen (An educational innovation to promote students’ skills as teachers and leaders). A hivatásos oktatók is jelen voltak, de a látogatók oktatása a hallgatók feladata volt. Azok a hallgatók, akik részt vettek a rendezvényen, arról számoltak be, hogy a nap végére biztosabbnak érezték saját ismereteiket. Tudásuk hasznosságát is pozitívan élték meg, hiszen a diplomájuk megszerzése előtt hozzájárulhattak egy meghatározó kérdés helyzetének javításához. A nap végére a feszengésük is elmúlt, közvetlenebben kommunikáltak. Ez a kezdeményezés is követendő példa lehet.
  4. A hallgatói elköteleződésnek egy teljes szekciót szenteltek a konferencián, melynek középpontjában a hatékony, csoportos tanulási technikákon túl a befektetett munka osztályzatokon túli elismerése állt. Egy beszámoló készítői Tanulópontokkal (Learner Points) jutalmazták oktatóvideók megtekintését, vagy háttéranyagok áttekintését és a csoporttal való megosztását. A pontok később beszámításra kerülhetnek a félévi osztályzatba is, de a bármilyen formában elismert pluszmunka értéket jelent a hallgatók számára.
  5. Egy érdekes osztályozási módszerről is beszámoltak a londoni King’s College oktatói. Az általuk oktatott kurzus osztályzatát egy esszé-jellegű dolgozatra kapták a hallgatók. Egy félév során néhány órát arra szántak, hogy megismertessék a hallgatókkal a dolgozatjavítás módszereit és a pontozást, ezt követően pedig a leadási határidőt követően azok a hallgatók között, akik szerettek volna részt venni a „kísérletben”, anonimizált formában kiosztották a dolgozatokat. A javítást az oktatók is elvégezték, és minden hallgatónak is ki kellett javítania négy dolgozatot. Az eredmények összehasonlításakor két mintázatra lettek figyelmesek: a hallgatók átlagosan egy érdemjeggyel szigorúbban osztályoztak, azonban egyre jobb jegyeket adtak a javítás határidejéhez közeledve – vagyis, feltételezhetően sietségükben, felületesebben olvasták a dolgozatokat. A hallgatók élvezték, hogy oktatói szerepkörben dolgozhatnak, és elmondásuk szerint a legfontosabb tapasztalat számukra a típusos hibák megismerése volt. A saját dolgozatuknál jobban vagy rosszabbul struktúrált munkák alapján a későbbiekben célzottabban fogalmaztak, ezzel is segítve a javítást végzők munkáját.
  6. Végezetül a tanulás egy szórakoztató formájára szeretnék kitérni. Egy thaiföldi oktató az akkor éppen divatos televíziós kívzműsorok szabályait felhasználva, játékos formában ismételte hallgatóival a már feldolgozott témaköröket (Spreading Happiness for Medical Students with TV Game Shows Teaching Style: Facilitating Learning-by-Learner). Ha jelentős anyagi feltételeket nem is igényelt a vállalkozás – a termek szokásos felszerelésein túl egy csengőre és néhány papírlapra volt csak szükség –, az oktató számára a kérdések összeállítása és az előzetes szervezés komoly feladatot jelentettek. Az ötletet azonban nem csak szigorúan a szemináriumok során lehet bevetni: egy általános ismeretekre rákérdező „Ki mit tud?” minden évfolyam hallgatójának érdekes kihívás lehet egy csütörtök estén is.

Szeretnék köszönetet mondani a SZTE Általános Orvostudományi Karának, hogy lehetőséget kaptam a konferencián való részvételre.

 

 

Árpádffy-Lovas Tamás

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

 

1 Pomorodo technika: https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-for-you.html

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek