SZEGED_SKILLS_logo_voros-01

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Orvosi Készségfejlesztési Központ

SZTE SZAOK - Orvosi Készségfejlesztési Központ

Az Orvosi Készségfejlesztési Központ Pulz utcai „B” telephelye a 2023/24-es tanévtől kezdve az Egészségtudományi Képzési Tömb (EKT, korábbi Sebészeti Klinika) III. emeletén várja a hallgatókat és az oktatókat. A Dóm téri „A” egységünk továbbra is változatlan nyitvatartással működik, a megszokott környezetben és színvonalon folytatódik az oktatás. Változatlan célunk, hogy mindkét helyszínen minél több lehetőséget tudjunk nyújtani mindenki számára a szimulációs gyakorlatokra, a készségfejlesztés terén.

SKILLS_600x400


A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Készségfejlesztési Központja, köznapi nevén „Skills Központ“ létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy szimulációs oktatási eszköz-rendszerek működtetésével új szintre léphessen a szegedi orvostanhallgatók gyakorlati oktatása, ahol olyan viszonyokkal találkoznak a hallgatók, mint a napi rutin betegellátáskor. A fejlődés és az oktatási – technikai háttér fejlesztése nem állt meg, így ma a Központ biztonságos és világszínvonalú lehetőséget biztosít az orvosi és egészségügyi képzés minden graduális és posztgraduális szereplője számára a kommunikációs, diagnosztikus, terápiás és betegápolási kompetenciák megszerzésére és a készségek meglétének bizonyítására.


A Központ önálló kari oktatási egység, két telephelyen működik. A jelenlegi “A” részleg a Dóm tér 13. sz. alatti Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ épületében kialakított közel 400 m2-es területen 2013. március 6-án nyitotta meg kapuit. Az egykori SZOTE Klub helyiségeinek átalakítását a Kar saját forrásaiból fedezte, a berendezések beszerzését és az audiovizuális rendszer kialakítását TIOP forrásból finanszíroztuk. Az „A” részleg fő profilja ma elsősorban a sürgősségi medicina, az itt rendelkezésre álló oktatástechnikai háttér az elsősegély, a reszuszcitációs módszertan, a traumatológia, belgyógyászat és a gyermekgyógyászat egyes sürgősségi beavatkozásainak oktatását biztosítja az adott diszciplínák számára. A részlegben 3 szimulációs, 2 gyakorlati és 1 elméleti oktatóterem került kialakításra, a szimulációs helyiségek befogadóképessége 10-10 fő, a gyakorlati termeké 20-20 fő, az elméleti oktatóteremé 45 hallgató.


A komplex technikai fejlesztés végeredményeként a szegedi Orvosi Készségfejlesztési Központ jelenlegi infrastruktúrája nemzetközi színvonalon biztosítja minden klinikai tárgy szimulációs oktatási hátterét, helyet ad speciális szakképzési gyakorlatoknak is, magasszintű informatikai háttér, adatrögzítés és audio-vizuális rendszerek működtetése mellett. Az orvosi és egészségügyi felsőoktatás képzési-kimeneti követelményrendszereiben lefektetett kompetenciák elsajátítását szolgáló szimulációs modellek használatán túl nagy hangsúlyt kapott az interaktív kommunikációs - csapatépítési skill képzés lehetőségeinek megteremtése is.