SZEGED_SKILLS_logo_voros-01

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Orvosi Készségfejlesztési Központ

SZTE SZAOK - Orvosi Készségfejlesztési Központ

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Készségfejlesztési Központja, köznapi nevén „Skills Központ“ létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy szimulációs oktatási eszköz-rendszerek működtetésével új szintre léphessen a szegedi orvostanhallgatók gyakorlati oktatása, ahol olyan viszonyokkal találkoznak a hallgatók, mint a napi rutin betegellátáskor. A fejlődés és az oktatási – technikai háttér fejlesztése nem állt meg, így ma a Központ biztonságos és világszínvonalú lehetőséget biztosít az orvosi és egészségügyi képzés minden graduális és posztgraduális szereplője számára a kommunikációs, diagnosztikus, terápiás és betegápolási kompetenciák megszerzésére és a készségek meglétének bizonyítására.


SKILLS_600x400


A Központ önálló kari oktatási egység, két telephelyen működik. A jelenlegi “A” részleg a Dóm tér 13. sz. alatti Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ épületében kialakított közel 400 m2-es területen 2013. március 6-án nyitotta meg kapuit. Az egykori SZOTE Klub helyiségeinek átalakítását a Kar saját forrásaiból fedezte, a berendezések beszerzését és az audiovizuális rendszer kialakítását TIOP forrásból finanszíroztuk. Az „A” részleg fő profilja ma elsősorban a sürgősségi medicina, az itt rendelkezésre álló oktatástechnikai háttér az elsősegély, a reszuszcitációs módszertan, a traumatológia, belgyógyászat és a gyermekgyógyászat egyes sürgősségi beavatkozásainak oktatását biztosítja az adott diszciplínák számára. A részlegben 3 szimulációs, 2 gyakorlati és 1 elméleti oktatóterem került kialakításra, a szimulációs helyiségek befogadó képessége 10-10 fő, a gyakorlati termeké 20-20 fő, az elméleti oktatóteremé 45 hallgató.


SKILLS_PULZ_1


A Pulz utca 1. sz. alatt 2019 februárjában megnyílt „B” részleg további lehetőségeket és szélesebb távlatokat nyitott az egészségügyi szimulációs - skills képzés számára. A volt városi I. kórház területén lévő egykori Pszichiátriai Klinika félemeleti szintjén olyan oktatói bázist hoztunk létre, ahol a nemzetközi trendeknek megfelelő irányokban fejlődhetett tovább a Központ oktatási palettája. Kialakításra került két teljesen felszerelt sebészeti műtő és gyakorlóterem a Sebészeti Műtéttani Intézettel közös használatban, ezek mellett számítógépes szimulációval támogatott korszerű szülészeti-nőgyógyászati, aneszteziológiai - intenzív terápiás termeket, ápolási-szakápolási kórtermet valamint fül-orr-gégészeti, urológiai, képalkotó - diagnosztikus munkaállomásokkal felszerelt egységeket alakítottunk ki.


A komplex technikai fejlesztés végeredményeként a szegedi Orvosi Készségfejlesztési Központ jelenlegi infrastruktúrája nemzetközi színvonalon biztosítja minden klinikai tárgy szimulációs oktatási hátterét, helyet ad speciális szakképzési gyakorlatoknak is, magasszintű informatikai háttér, adatrögzítés és audio-vizuális rendszerek működtetése mellett. Az orvosi és egészségügyi felsőoktatás képzési-kimeneti követelményrendszereiben lefektetett kompetenciák elsajátítását szolgáló szimulációs modellek használatán túl nagy hangsúlyt kapott az interaktív kommunikációs - csapatépítési skill képzés lehetőségeinek megteremtése is.