Bezár

Orvosképzési tendenciák

Dr. Szabó Andrea (Sebészeti Műtéttani Intézet) beszámolója

Dr. Szabó Andrea (Sebészeti Műtéttani Intézet) beszámolója

2019. november 29.

Beszámoló a 2019 évi AMEE Konferencia kapcsán

 

Előzmények:

  1. Intézetünkben (SZTE Sebészeti Műtéttani Intézet) évek óta végzünk gyakorlati vizsgát a nemzetközileg elfogadott OSCE (Objective Structured Clinical Examination) elvek alapján. Ennek egy gyakorlati/technikai skill-eket felmérő formáját az OSATS-et (Objective Structured Assessment of Technical Skill) a nemzetközi szakirodalomban a sebészi készségek felmérésére használják (elsősorban konkrét sebészi műtéttípusok esetében, egy objektív pontrendszer formájában). Felmerült bennünk egy olyan OSATS pontrendszer kidolgozásának szükségessége, mely (azon túl, hogy érdemjegyet ad) a hallgatók számára objektív visszajelzést is biztosít az alapvető sebészi technikai készségek vonatkozásában, egyfajta pályaorientációs jelleggel.
  2. Az Y és Z generáció tanulási szokásai eltérnek az egyetemi képzésben korábban részt vett egyetemi oktatókétól, így a frontális oktatási formák (hagyományos tantermi előadások) csak részben felelnek meg az aktuális hallgatói igényeknek.

 

„Elvárások” az AMEE konferenciával kapcsolatban:

  1. assessment: elsősorban a gyakorlati vizsga eredményeinek számszerűsítését segítő külföldi tapasztalatok megismerése (cél: a saját tárgyak oktatása során ezen ismeretek hasznosítása)
  2. a digitális tananyagfejlesztés külföldi tapasztalatainak megismerése (cél: saját digitális tananyagfejlesztés kapcsán a jó ötletek/követendő módszerek felhasználása)

 

Megvalósulás:

  1. Az OSCE (Objective Structured Clinical Examination) vizsgákkal több előadás, workshop foglalkozott, míg az OSATS kapcsán nem volt prezentáció az AMEE konferencián. A „workspace-based learning” kapcsán azonban sikerült új módszereket megismerni, mint például a mini-CEX (Clinical Evaluation Exercise) és a DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) pontrendszerek.
  2. Több előadás foglalkozott az e-portfolio tapasztalatokkal („levelup platform”,”horus, „personalized dashboard”), mely longitudinálisan követhetővé teszi az adott hallgató tanulmányokban való előrehaladását.
  3. Az elektronikus vizsgáztatás kapcsán javasolták a „safe exam browser” használatát (mely letiltja a vizsgafelületen kívüli alkalmazások és adatbázisok megnyitását), valamint a MOOCS platformot, amelyen gyakorló és vizsga feladatsorok tehetők elérhetővé. Szintén javasolták a Coursera használatát, ahol ingyenes on-line kurzusok állnak rendelkezésre, melyek mintaként is használhatók.

Hasznosítható tapasztalatok/Javaslatok:

  1. Az OSCE vizsgákat hasznos lenne az ÁOK-n bevezetni (6. szemeszter végén a klinikai curriculumba lépés feltételeként illetve második szintként az egyetemi záróvizsgán).
  2. Intézetükben a gyakorlati záróvizsgán (summative assessment) túl érdemes lenne „formative assessment” (tanulási folyamat adott fázisában visszajelzéseket adó értékelési) formákat bevezetni, ami egyfajta e-portfolio formájában is mutathatná a tantárgyainkon belüli gyakorlati előrehaladást (pl. a Coospace-n). Esetleges kutatási téma lehet az eddigi vizsgaforma (mely jegyet ad) és az OSCE/OSATS szerű (score-alapú) értékelés közötti korreláció megvizsgálása.
  3. Intézetükben a MOOCS és Coursera által biztosított lehetőségek megismerése segítheti a digitális tananyagfejlesztést metodikai szempontból.

Köszönettel,

Szabó Andrea

Sebészeti Műtéttani Intézet

Szeged, 2019. szeptember 3.

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek