Bezár

Tudományos Diákkör

tdksokadik
TDK Tanács

TDK Tanács

2014. augusztus 28.
2 perc

Az SZTE SZAOK TDK Tanácsa 2022. szeptember 20.-tól

Szavazati jogú tagok

Elnök: ifj. Dr. Rakonczay Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE SZAOK Kórélettani Intézet

Alelnök: Dr. Peták Ferenc, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Titkár: Dr. Fodor Gergely, egyetemi adjunktus
SZTE SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Dr. Ábrahám Szabolcs, egyetemi adjunktus
SZTE SZAOK Sebészeti Klinika

Dr. Babik Barna, tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE SZAOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Dr. Boros Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE SZAOK Sebészeti Műtéttani Intézet

Dr. Csont Tamás, tanszékvezető egyetemi docens
SZTE SZAOK Biokémiai Intézet

Dr. Farkas Eszter, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE SZAOK - TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék

Dr. Kaszaki József, egyetemi docens
SZTE SZAOK Sebészeti Műtéttani Intézet

Dr. Kincses Zsigmond Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE SZAOK Radiológiai Klinika

Dr. Kuthi Levente, egyetemi adjunktus
SZTE SZAOK Pathologiai Intézet

Dr. Maléth József, tudományos főmunkatárs
SZTE SZAOK Belgyógyászati Klinika

Dr. Manczinger Máté, adjunktus
SZTE SZAOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Dr. Párdutz Árpád, egyetemi docens
SZTE SZAOK Neurológiai Klinika

Dr. Szakonyi Gerda, egyetemi docens
SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet

Dr. Nagy-Grócz Gábor, docens
SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék

Dr. Pósa Anikó, egyetemi docens
SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék

Ignácz Máté, SZOE elnök

Dr. Halmi Dóra, Ph.D. hallgatói képviselő (Biokémiai Intézet)

Gasparics Angelika Anna, HÖK képviselő

Mező Marcell, HÖK képviselő

Tanácskozási jogú tagok

Dr. Sáry Gyula, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE SZAOK Élettani Intézet

Berger Sarah Danica
Czikkely Márton Simon
Fazekas Szuzina
Gausz Flóra Diána
Gulácsi Levente Frigyes
Hodoniczki Ádám
Horváth Regina
Jáki Tamás
Kakuja Flóra
Kolarovszki-Erdei Diána
Molnár Fiona
Nagy Zsófia Flóra
Perényi Domonkos
Vidács Dániel László
Vígh András

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek