Bezár

Tudományos Diákkör

TDK_bagoly_szeles

TDK kérdőív eredményei

TDK kérdőív eredményei

2019. április 11.
2 perc

2019. márciusában az SZTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanácsa anonim kérdőíves felmérést tartott az SZTE ÁOK-n folyó TDK tevékenységgel kapcsolatban. Az eredmények rövid összefoglalóját itt olvashatják.


A kérdőív a TDK munka motivációit kutatta. Minden magyar orvostanhallgatótól kértünk kitöltést beleértve azokat is, akik nem vesznek részt a TDK munkában.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a kérdőívet 231-en töltötték ki, amely a magyar hallgatóink közel 20 %-a, tehát majdnem minden ötödik hallgató megtisztelt bennünket válaszaival. Az évfolyam eloszlás közel egyenletes volt, a legtöbb kitöltést a IV. évfolyamról kaptuk. A nem szerinti eloszlás is megfelel a kari nő-férfi aránynak. A mintavételezés ugyan nem volt reprezentatív, a kitöltői szegmens azonban azonosságot mutat a teljes hallgatói létszám eloszlásaival.

A kitöltők összegzett véleményéből az alábbiakat szeretnénk kiemelni.


MOTIVÁCIÓ

A jelenleg TDK-zó és a nem TDK-zó hallgatók is a szakmai előmenetelt (még erőteljesebb előny a rezidens és PhD képzés felvételijén) jelölték meg legfőbb motivációként. A TDK konferencián részt vevő hallgatóknál a pénzbeli elismerés (díjak) örömteli, de a legkevésbé fontos szempont, ellenben a nem TDK-zó és a TDK-t abbahagyó diákoknál ez jelentősebb tényezőként szerepel.


TÁJÉKOZTATÁS

A TDK-ra való jelentkezés módja, lehetőségei és előnyei nem mindenki számára ismertek. Az intézeti TDK tevékenységgel kapcsolatos ismeretek hiányosak. Igényként felmerült, hogy az oktatók az előadásokon és gyakorlatokon mutassák be az intézetben folyó TDK munkát.

Többek kérése, hogy az eddigi SZTE ÁOK TDK konferencia programfüzetek elhelyezése a honlapon egyszerűsödjön és egy helyen legyenek megtalálhatók.

A tervek között szerepel TDK-ra való jelentkezés infografikájának elkészítése és közzététele.

A kutatás megerősítette a TDK iránt érdeklődő hallgatóknak szervezett TDK kurzus létjogosultságát.


ZSŰRIZÉS

A TDK konferenciákon való zsűrizés módszerével kapcsolatosan felmerülhetnek téves információk (pl. témavezetők részvétele a pontozásban), ezért a Zsűri Szabályzat rövid ismertetése szükséges minden tagozat megkezdése előtt.

A TDK konferencián résztvevő hallgatók a zsűri emberi hozzáállását és a támogató légkör hiányát említik fontos problémának, ez a jövőben mindenképpen kezelendő.


Köszönjük minden kitöltőnknek az együttműködést és gratulálunk az e-mail címüket megadó hallgatók között kisorsolt SZTE pólók szerencsés nyerteseinek!

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek