Bezár

2017

regoly_alapitvany

Regöly pályázat 2017

Regöly pályázat 2017

2017. március 10.
4 perc

Hetedik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.

A pályázat témái:

A kuratórium és a szakmai bizottság orvostanhallgató kategóriában öt témakört határozott meg, amelyből szabadon választhat a pályázó.

 

  • 1. Képalkotó eljárások
  • 2. Transzplantáció
  • 3. Rákkutatás
  • 4. Minimál invazív sebészet
  • 5. Kísérletes sebészet

 

A pályázat formája:

Tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű terjedelme –mellékletekkel együtt - ne lépje túl a 25 oldalt.

 

A pályázat kéziratának formai követelményei


A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (International Committee of Medical Journal Editors. N. Engl. J. Med., 1997, 336, 309–315., friss elektronikus változat: http://www.ICMJE.org) előírásai érvényesek.

 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

1. a dolgozatot korábban nem publikálták,

2. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,

3. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,

4. a laboratóriumi állatkísérleteknél a vonatkozó szabályzatokat figyelembe vették.

 

A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:

- címoldal (dolgozat címe, szerző, munkahely)

- magyar összefoglalás, kulcsszavak. Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alapelvei az irányadók.

- angol nyelvű összefoglalás (angol címmel), keywords,

- rövidítések jegyzéke (ha van),

- szöveg (nem több mint 25 oldal, 12-es betűmérettel, dupla sorközzel),

- irodalomjegyzék,

- táblázatok (számozva külön lapokon, címmel ellátva),

- ábrajegyzék,

- ábrák. A fotók mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével szerepelhet.

 

A kézirat világos szerkesztése különösen fontos. A szöveges rész Bevezetés, Módszer, Eredmények és Megbeszélés részekre tagolódik.


Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat szögletes zárójelben kell megadni. Magyar nyelvű hivatkozás esetén a címet angolul is meg kell adni. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának szögletes zárójelben való megadásával történjék.

 

Írásmód. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók a magyar helyesírás szerint, egyébként a szakkifejezések helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott írásmód követendő.

 

A Regöly Alapítvány szakmai bizottságának és kuratóriumának ajánlása után, az Orvosi Hetilap Szerkesztősége vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.

 

A kuratórium és a szakmai bizottság orvos kategóriában a következő pályázatokat várja:

Pályázni lehet a hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban 2016-ban megjelent sebészeti tárgyú közleményekkel.

 

 

A pályamunkák benyújtási határideje: 2017. május 22. (hétfő)

 

 

A Regöly Alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

 

Pályázati feltétel:

A pályázó magyar állampolgárságú orvos vagy orvostanhallgató legyen. Pályázó csak olyan személy lehet, aki 2017. december 31.-ig nem tölti be a 40. életévét.

 

A díjazottak kategóriái, a kuratórium három kategóriában hirdet pályázatot:

 

  1. klinikai orvostudomány- orvos kategória
  2. kísérletes orvostudomány- orvos kategória
  3. orvostanhallgató kategória

 

A pályázat díja:

Az első helyezett orvosok 150-150 ezer forintot kapnak. Az első helyezett orvostanhallgató 100 ezer forint díjazásban részesül.

 

További díjazások:

A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó ajánlott fel. Ezen kívül, a legérdemesebb pályázatírók részt vehetnek és bemutathatják pályázatukat különböző szakmai konferenciákon, ha a kuratórium és a szakmai bizottság erre azt érdemesnek találja.

 

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét elektronikus formában adja be.

 

A pályázat beadásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton, PDF formátumban várjuk a www.regolyalapitvany.hu címen, a nyitólapon található Pályázat benyújtása gombra kattintva, legkésőbb 2017. május 22.-ke, éjfélig. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat az Alapítványnak nem áll módjában befogadni. A pályázat beérkezésének megtörténtéről a pályázót – a megadott e-mail címen – értesítjük. Kérjük, hogy amennyiben nem kapna értesítést, vegye fel a kapcsolatot a Kuratóriummal az info@regolyalapitvany.hu e-mail címen. A pályázatok benyújtását követően azok módosítása nem lehetséges.

 

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el.

 

A Regöly Alapítvány díjátadására Semmelweis Napon, 2017. június 30.-án, 13 órakor a Semmelweis Egyetemen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében kerül sor.

 

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu

További információk: www.regolyalapitvany.hu


Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek