Bezár

Hírek

Állatkísérletek végzéséhez szükséges képzettség megszerzésének lehetőségei a 2023/2024 tanévben a Szegedi Tudományegyetemen

Állatkísérletek végzéséhez szükséges képzettség megszerzésének lehetőségei a 2023/2024 tanévben a Szegedi Tudományegyetemen

2023. szeptember 15.
6 perc

 

A Szegedi Tudományegyetemen a 2023/2024 tanév I. félévében a törvényekben előírt állatkísérletes képzettség megszerzésének lehetőségét különböző szintű kurzusok biztosítják az állatkísérletekben résztvevő munkatársak (állatgondozók, asszisztensek, diplomás kutatók), Ph.D hallgatók és graduális hallgatók számára.

A graduális, posztgraduális és egyetemi dolgozók számára meghirdetett kurzusokra történő jelentkezés határideje 2023. szeptember 19.

A képzések célja és törvényi háttere

A tudományos célokra felhasznált állatok törvényi védelmét a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 1998. évi XXVIII. törvény 30. § (1) és a 40/2013. (II. 14.) kormányrendelet szabályozza. Ez utóbbi rendelet 35.§-a rendelkezik az állatkísérletek végzéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításának módjáról, az állatok gondozását, az állatkísérletek kivitelezését, valamint az állatkísérletes projektek tervezését/lebonyolítását végző személyek számára előírt akkreditált tanfolyamokról.

 

A rendelkezésre álló SZTE tanfolyamok

A fentiek teljesítéséhez a következő, különböző szintű akkreditált kurzusok várják a jelentkezőket:


I. "Állatkísérletek elmélete és gyakorlata állatgondozók számára"


Az AA8.0/2021 referencia számú kurzus tananyagából összeállított tanfolyam állatgondozók képzésére. Az oktatási program 20 órás (10 óra elmélet+10 óra gyakorlat) az EU szakértői munkacsoport által kidolgozott képzési törzsanyag alapján. A résztvevők az oktatási terv alapján előadásokat és gyakorlatokat látogatnak a tanév I. szemeszterében, 5 héten keresztül. A kurzus kezdete: 2023. szeptember 20. Elméleti képzés: szerda 17.00-18.30, helyszín: Orvosi Készségfejlesztési Központ, Dóm tér 13. Gyakorlati képzés: csütörtök 17.00-18.30, helyszín: Sebészeti Műtéttani Intézet, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. Egészségtudományi Képzési Tömb III. emelet.

Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról letölthető regisztrációs lapon lehet (a nyomtatvány a Sebészeti Műtéttani Intézet irodájában is rendelkezésre áll) 2023. szeptember 19-ig. A kitöltött jelentkezési lapokat az office.expsur@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük elküldeni. A kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).

 

II. „Állatkísérletek elmélete és gyakorlata - A szint” – graduális hallgatók és egyetemi munkatársak számára


Az AA8.0/2021 referencia számú kurzus tananyaga 40 órás (20 óra elmélet + 20 óra gyakorlat), amely a tanév I. szemeszterében, 10 héten keresztül, heti 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat megtartásával kerül lebonyolításra (szerda 17.00-18.30, elmélet, Orvosi Készségfejlesztési Központ, Dóm tér 13; csütörtök 17.00-18.30 gyakorlat, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. Egészségtudományi Képzési Tömb III. emelet.).

A kurzus kezdete: 2023. szeptember 20.

 

A kurzus résztvevői:

(1) Állatkísérletes TDK munkát végző egyetemi hallgatók. Jelentkezésük a Neptun rendszeren keresztül történik, a sikeres teljesítés 3 kredit pontot ér. Graduális hallgatók számára a kurzus ingyenes.

Jelentkezni lehet a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról letölthető regisztrációs lapon lehet

(2) Állatkísérletes munkát végző, érettségivel rendelkező egyetemi/SZBK munkatársak, laboratóriumi asszisztensek, technikusok. Jelentkezni lehet a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról letölthető regisztrációs lapon lehet 2023. szeptember 19-ig. A kitöltött jelentkezési lapokat az office.expsur@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni. Egyetemi és SZBK munkatársak számára a kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).

 

III. "Állatkísérletek elmélete és gyakorlata A szint – Ph.D hallgatók számára"

Az AB10.0/2021 referencia számú képzés tananyagából összeállított 48 órás tanfolyam (28 óra elmélet és 20 óra gyakorlat) Ph.D hallgatók képzésére (emelt szintű „A” kurzus). Az ÁOK Doktori Tanács 2018. február 12-i határozata alapján, a kurzus szabadon választható elem az SZTE ÁOK Doktori Iskolák központi képzésében (9 kredit). A tanfolyam a tanév I. szemeszterében, 14 héten keresztül, heti 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat megtartásával kerül lebonyolításra (szerda 17.00-18.30 elmélet, Orvosi Készségfejlesztési Központ, Dóm tér 13; csütörtök 17.00-18.30 gyakorlat, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. Egészségtudományi Képzési Tömb III. emelet). A kurzus kezdete: 2023. szeptember 20. Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 19.

 

A kurzus résztvevői:

Laboratóriumi állatok felhasználásra épülő kísérletek végzésével foglalkozó Ph.D hallgatók az SZTE valamennyi karáról. Jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül és a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról letölthető regisztrációs lapon lehet. A kitöltött jelentkezési lapokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: office.expsur@med.u-szeged.hu. A résztvevők számára a kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).

 

IV. "Állatkísérletek elmélete és gyakorlata – A+B szint"

Az AB10.0/2021 referencia számú képzés időtartama 80 óra (40 óra elmélet, 40 óra szeminárium és gyakorlat), amelynek az első fele a tanév I. szemeszterében, 10 héten keresztül, heti 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat megtartásával kerül lebonyolításra az „A” szintű képzéssel megegyező tematika szerint. A tanfolyam 2023. szeptember 20-án kezdődik(szerda 17.00-18.30 elmélet, Orvosi Készségfejlesztési Központ, Dóm tér 13; csütörtök 17.00-18.30 gyakorlat, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. Egészségtudományi Képzési Tömb III. emelet). A csak „B” szintű képzés 40 óráját 5 munkanapot igénylő tömbösített formában, 2023. december 11-15 között lebonyolítjuk le (naponta 8.00-17.00 óra között).

Aki már rendelkezik „A” szintű képzettséggel, de projekt vezetői feladatok ellátásra készül és szüksége van a „B” szintű képzettségre, annak csak a decemberi tömbösített 40 órás „B” képzésre kell jelentkeznie.

 

A kurzus résztvevői:

Laboratóriumi kísérleti állatok felhasználásra épülő kísérletek és kísérleti projektek tervezésével, végzésével és vezetésével foglalkozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak, kutatók, kutatás-vezetők az SZTE valamennyi karáról, az SZBK-ból és külső intézményekből. Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról letölthető regisztrációs lapon 2023. szeptember 19-ig lehet. A kitöltött jelentkezési lapokat az office.expsur@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni. Egyetemi és SZBK munkatársak számára a kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).


 V. "Animal experiments theory and practice - A and B levels”

A 035/14F EU Functions A&B referencia számú akkreditált képzést tömbösített formában angol nyelven tartjuk meg. Időtartama 40 óra („A” level; 20 óra elmélet, 20 óra szeminárium és gyakorlat; 5 munkanap), vagy 80 óra („A+B” level; 40 óra elmélet, 40 óra szeminárium és gyakorlat; 10 munkanap) meghatározott képzési terv szerint.

 

A következő tanfolyam időpontja: 2024. január 15-27. Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról letölthető regisztrációs lapon lehet 2023. december 20-ig. A kitöltött jelentkezési lapokat az office.expsur@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.

 

A kurzus résztvevői:

Laboratóriumi kísérleti állatok felhasználásra épülő kísérletek és kísérleti projektek tervezésével, végzésével és vezetésével foglalkozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak az SZTE valamennyi karáról, illetve hazai és külföldi intézményekből. A résztvevők számára a kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).

 

A képzéseket szervező intézet és a kurzusok felelős vezetői

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Műtéttani Intézet (6720 Szeged Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. Egészségtudományi Képzési Tömb III. emelet). Felelős vezető: Prof. Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, felelős vezető oktató: Dr. Habil. Kaszaki József egyetemi docens (kaszaki.jozsef@med.u-szeged.hu).

 

A kurzusok létszáma: az indításhoz minimálisan szükséges létszám 8 fő, maximális létszám 30 fő.

 

A kurzusok teljesítésének feltételei és a végzettséget igazoló tanúsítvány kiadása:

Jelenléti ív aláírásával igazolt részvétel az oktatott óraszám 90 százalékán, sikeres elméleti és gyakorlati vizsgateljesítés, a tanfolyam részvételi és vizsgadíjának befizetése. A feltételek teljesítését az SZTE hivatalos magyar és angol nyelvű tanúsítvány kiadásával ismeri el.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek