Bezár

2018

SZTEAOK_2017

Új információk a PhD hallgatóknak kínált EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 számú “Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázatban

Új információk a PhD hallgatóknak kínált EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 számú “Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázatban

2018. március 28.
4 perc

A pályázat futamideje 2017. május 1.-2022.02.28

1. Alprogram: tehetséges fiatal oktatók-kutatók bevonása- 1. alprogram 2020.08.01-től a program szünetel

Aktív témavezetői részvétel támogatása a doktori képzésben. Egyszeri támogatás megítélése, olyan oktató számára, akinek hallgatója a képzés megkezdésétől számítva 4 éven belül megszerzik a PhD fokozatot. Itt a védés időpontja számít. Oktató-kutató –témavezetői egyszeri bruttó díjazás értéke: 500 000 Ft.

TDK témavezetők díjazása: olyan oktató/PhD hallgató támogatása, akiknek a Tudományos Diákkör Konferencián a hallgatója kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

TDK témavezető egyszeri bruttó díj: 100 000 Ft. Ez évente áll rendelkezésre, mindig visszamenőleg, az előző év eredményei alapján kerül kiosztásra. Pályázni nem kell, a TDK tanács szempontjai alapján kialakult sorrend dönt.

2. Alprogram : a képzésbe belépő doktoranduszok ösztönzése a képzés első két évében

 

Ösztöndíj I.: 5 Doktori Iskola doktori képzésébe belépők közül iskolánként a legjobb 5 főt ösztöndíj kiegészítésben részesítünk. Az ösztöndíj kiegészítés mértéke 60 000 Ft. A döntés a doktori iskolába lépés pillanatában mérhető teljesítményen alapszik.

A pályázat megjelenésének várható időpontja: 2020.07.30. az AOK honlapján. A pályázni a Modulo rendszeren keresztül lehet majd.

 

Ösztöndíj II.: Az új, négyéves rendszerben indult PhD hallgatók számára a 3.-4. évben motivációs ösztöndíjra lehet pályázni. A döntés a belépést követő 2. év végén mérhető teljesítményen alapszik. Az 5 Doktori Iskola hallgatói közül maximum 8 hallgató kaphatja meg, pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat megjelenésének várható időpontja: 2020.07.30. Az ösztöndíj a PhD hallgatók mindenkori ösztöndíját egészíti ki 80 000 Ft-tal. A pályázni a Modulo rendszeren keresztül lehet majd.

Lehetséges külföldi tanulmányutakon, kongresszuson való részvétel teljeskörű támogatása is. Pályázni a keret erejéig folyamatosan lehet. A tanulmányút során a szállás, útiköltség térítés 100%-ban a pályázatból kerülne finanszírozásra, költőpénzt a pályázónak magának kell biztosítania. Az utazást a Nemzetközi Utazásszervezési irodán keresztül kell szervezni. Az utazás szervezését szerencsés lenne legalább 30 nappal az utazás kezdete előtt elindítani. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lenti mindkét email címre küldjék el utazási szándékukat.

 

Ösztöndíj III: Azon első éves hallgatók, akik sikeresen elnyerték 2019-ben a kiegészítő ösztöndíjat és idén a II évet kezdik meg, ismét pályázhatnak kiegészítő ösztöndíjra. Az ösztöndíj kiegészítés mértéke 60 000 Ft. A döntés az elmúlt egy évben elért kutatási eredményeik alapján kerül meghatározásra. A pályázat megjelenésének várható időpontja: 2020.07.30.

 

3. Alprogram: innovációt elősegítő előadások/kurzusok meghirdetése – 2020.08.01-től a program szünetel

 

Olyan külső szakemberek meghívását tervezzük, akik ismertetik a kutatási eredmények innovációs vagy gyakorlati lehetőségeket, betekintést nyújthatnak az innovációs folyamatok részlépéseibe, a kapcsolódó jogi procedúrákba, szabadalmi tevékenységek részleteibe.

Jelenleg két előadóról van tudomásunk, az előadásokra nagy valószínűséggel logisztikai okok miatt a vizsgaidőszakban kerül sor. A végleges időpontról emailben értesítjük a PhD hallgatókat és azt a honlapon is közzé tesszük.

 

 4. Alprogram: új kurzusok indítása-2020.08.01-től a program szünetel

 

2018. őszi félév során kezdődik , Dr. Csibri Péter szabadon választható kurzusa, melynek neve a Kritikai gondolkodás. A kurzus a tudományos érvelés, a kritikus hozzáállás témakörét dolgozza fel.

Terveink szerint indítanánk még hasonló kurzust, ere vonatkozóan várunk javaslatokat, terveket. A kurzust minősített oktató, a program futamideje alatt, minden tanév mindkét szemeszterében,, hetente kell, hogy megtartsa. Elfogadása (és megtartása) esetén a kurzus előadója 850 000 Ft/kurzus díjazásban részesül. A kurzus tematikájának és tantervének kidolgozása a feladat. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lenti mindkét email címre küldjék el tervezetüket a kurzussal kapcsolatban.

 

5. Alprogram: a doktori iskolák éves PhD szimpóziumainak lebonyolítása

 

Nagyon fontos feladat a PhD hallgatók felkészítése arra, hogy az eredményeiket szakmai közönség előtt, megfelelően prezentálhassák. Az évente egyszer megrendezendő, a társkarok orvostudományi területén működő doktori iskolák éves szimpóziumain a PhD hallgatók saját munkájukról számolhatnak be (angol/magyar szabadon választható) a doktori iskola tagjai számára.

Továbbá szeretnénk sort keríteni őszi és tavaszi helyi egyetemi PhD napok szervezésére is. Egy-egy napos esemény, ahol a doktori iskolákban dolgozó hallgatók bemutathatják eredményeiket, megbeszélhetik problémáikat. A szervezésre egy olyan PhD hallgató önkéntes jelentkezését várjuk, aki a félévente esedékes szervezéssel járó feladatokat elvégzi. Bér 200 000 Ft + járulék /rendezvény. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lenti mindkét email címre küldjék el szándékukat.

  

Kérjük folyamatosan tájékozódjanak a ÁOK honlapján a időpontokról és a lehetőségekről.


További információk:

sary.gyula@med.u-szeged.hu

marta.dorina@gmf.u-szeged.hu

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek