Bezár

Továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

2014. augusztus 28.
3 perc

Egészségügyi tevékenységet Magyarországon önállóan csak a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. Ezt a nyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti, a bejegyzés a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven át érvényes. Ez alatt az idő alatt az egészségügyben dolgozó személyeknek kötelező továbbképzésen kell részt venni, ennek igazolása a nyilvántartás megújításának feltétele.

A továbbképzés rendszerét a mindenkor hatályos egészségügyi törvény, ezen kívül jelenleg „Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet, továbbá a rendelet 2/2013. (I.2.) és 69/2013. (XI.19.) EMMI rendeletek szerinti módosításai” szabályozzák.

A továbbképzés menete

A képzési kötelezettség nyilvántartása számítógépes rendszerben valósul meg. A továbbképzésre kötelezettnek regisztrálnia kell a www.oftex.hu portálon, az Orvosok Folyamatos Továbbképzésének nyilvántartására szolgáló rendszerbe. A regisztráció során meg kell adni, hogy melyik képzőegyetemnél kívánja magát nyilvántartásba vetetni a továbbképzésre kötelezett. Az egyetem jóváhagyását követően a jelentkező e-mailben visszajelzést kap és bejelentkezhet a weboldalon.
A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 250 pontot kell teljesítenie.

A pontszámítás módja

A továbbképzésre kötelezettnek – szakképesítésenként –
a) a szakképesítésének megfelelő kötelező szinten tartó továbbképzésen kell részt vennie, ezen 50 pont megszerzése kötelező,
b) a szakképesítésének megfelelő szakma szerinti tanfolyamokon kell részt vennie, ezzel legalább 25 pontot kell teljesítenie,
c) a szabadon választható elméleti továbbképzésen 75-115 pont szerezhető,
d) továbbá szükséges a gyakorlati továbbképzés, ami leggyakrabban munkaviszony, ezt az ötéves periódus végén kell igazolni és 60-100 pont szerezhető vele.
A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek öt évet (100 gyakorlati pont – 150 elméleti pont), de legalább három évet (60 gyakorlati pont – 190 elméleti pont) kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont. Amennyiben csak 60 pontot tud igazolni, úgy a fennmaradó 40 pontot elméleti pontszámokkal kell pótolnia.

Az elismert képzések fajtái

Kötelező szintentartó képzések: kizárólag egyetemi szervezésben megvalósuló, úgynevezett 50 pontos tanfolyamok. Szakvizsgánként egy ilyen képzés teljesítése kötelező az ötéves cikluson belül.
Szakma szerinti képzések: Az adott szakterület szakmai kollégiuma által minősített szabadon választható tanfolyam, amelyből legalább 25 pontot kell teljesíteni.
Szabadon választható képzések: előakkreditált tanfolyamok szakképesítés megjelölése nélkül. Konferenciák, kongresszusok, munkahelyen szervezett továbbképzések - ez utóbbiból évente legfeljebb 15 pont teljesíthető, az ötéves ciklusban összesen 75 pont teljesíthető így.
A szakma szerinti és a szabadon választható képzések között nincs átjárhatóság, azaz a szabadon választható képzéssel szerzett pontokkal (ahol az orvos szakképesítése nincs megjelölve) nem kompenzálható a szakma szerinti pontszám esetleges hiánya. Ugyanígy a szakma szerinti tanfolyamokon szerzett többletpontok sem váltják ki a Kötelező szintentartó tanfolyamon való részvételt.
Beszámítás, kedvezmények
Egy évben 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el. Egy továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 50 – a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett – továbbképzési pont vihető át. Az így átvitt pontérték szabadon választható elméleti pontként kerül elismerésre. A továbbképzési időszak elméleti része teljesítettnek minősül az adott továbbképzési időszakban PhD fokozat vagy habilitáció megszerzése esetén. Szakképesítés megszerzése esetén az adott továbbképzési ciklus teljesítettnek minősül az új szakképesítés tekintetében.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán a folyamatos továbbképzést a Szak- és Továbbképzési Központ (Szeged Tisza L. krt. 97. 3. em. 308., 06-62-574-448) szervezi és koordinálja. A továbbképzéssel kapcsolatos részletes tudnivalók a bal oldali menüből érhetőek el.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek