Bezár

Hirdetmények

Általános hirdetmények

Általános hirdetmények

2015. március 12.
6 perc


Hirdetmény Dátum


A Sebészeti Klinika 2024. október 2-től 4-ig "Sebészeti onkológia" tanfolyamot szervez Szegeden. A tanfolyam helyszíne a SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.) lesz. A tanfolyam rezidensek számára ingyenes, a résztvevők önállóan gondoskondak szállásukról és étkezésükről.
A jelentkezéseket az SZTE SZAKK Sebészeti Klinika Titkárságának e-mail címére várják (office.surg@med.u-szeged.hu) név és pecsétszám megadásával. Jelentkezési határidő: a szabad helyektől függően, de legkésőbb 2024. szeptember 15.
2024.06.05.Jelentkezési lehetőség szak- és licenc vizsgák letételéhez a 2024. őszi vizsgaidőszakra.

A Nemzeti Vizsgabizottság 2024. május 1-31. között szakorvosi, szakgyógyszerészi, szakfogorvosi és klinikai szakpszichológusi, valamint az egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések (pl. klinikai biokémia, klinikai sugárfizika) szak- és licenc vizsgáinak letételéhez jelentkezési lehetőséget biztosít a 2024. őszi vizsgaidőszakra.

Jelentkezni a Nemzeti Vizsgabizottság vizsgaszervező oldalán https://nvb.okfo.gov.hu/ lehetséges. Kérjük a jelentkezési időszakon belül regisztrálja szándékát a Nemzeti Vizsgabizottság szak- és licenc vizsga felületén.

Vizsgatájékoztató és további információk az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság oldalán olvashatóak:

Szakorvosi, szakgyógyszerészi, szakfogorvosi és klinikai szakpszichológusi szakvizsga:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar

Licenc vizsgák:

https://enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/licenc-vizsganaptar
2024.05.03.


A Szak- és Továbbképzési Központban 2024.04.19-én (pénteken) a telefonos és a személyes ügyfélszolgálat technikai okok miatt szünetel.
Szíves megértésüket kérjük!
2024.04.18.


A 2024. évi rezidensi felvételi eljárásról az alábbi oldalon nyújtunk felvilágosítást:
https://www.med.u-szeged.hu/oktatas/rezidensi-jelentkezessel/jelentkezes-2024
2024.04.11.


A PTE KK Magyar Cochrane Tagozat 2024. május 24-25-re továbbképző kurzust hirdet orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek számára „A bizonyítékokon alapuló megközelítés fontossága az onkológiában” címmel. A képzés Szombathelyen, a Vas vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban valósul majd meg.

A kurzus 22 szakmai pontot érő akkreditált képzésként fut az alábbi kódszámon:

OFTEX: PTE ÁOK/2024.I/00186

GYOFTEX: PTE GYTK/2024.I/00012

A program és a jelentkezési lap Tagozatunk weboldaláról letölthető (https://hungary.cochrane.org/hu/kurzusaink-es-tovabbkepzeseink), a jelentkezéseket a cochrane@pte.hu e-mail címre várjuk.

2024.03.27.


Az OMSZ Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezete az alábbiakra hívja fel a rezidensek figyelmét:
Azon rezidensek kezdhetik meg kivonuló gyakorlatukat, akik a gyakorlat megkezdése napjáig rendelkeznek "háromoldalú", minden érintett fél által aláírt megállapodással. Ellenkező esetben a gyakorlatokat más időpontra kell áthelyezni.
2024.03.21.


Jelentkezési lehetőség gyermeksürgősségi orvostan és gyermektraumatológia szakvizsgák letételéhez

A Nemzeti Vizsgabizottság 2024. március 18. és 29. között gyermeksürgősségi orvostan és gyermektraumatológia szakorvosi vizsgák letételéhez jelentkezési lehetőséget biztosít az https://nvb.okfo.gov.hu/ vizsgaszervező felületen.

2024. február 12-én megjelent a Magyar Közlöny 2024. évi 15. számában a belügyminiszter 7/2024. (II. 12.) rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról.

A megjelent jogszabály alapján új ráépített szakorvosi szakképesítésként bevezetésre kerül a gyermeksürgősségi orvostan, valamint a gyermektraumatológia szakképesítés. A rendelet 18.§ (7b) pontja alapján „A gyermeksürgősségi orvostan, valamint a gyermektraumatológia ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik a szakképzés bemeneti feltételeként előírt szakképesítések valamelyikével.”

· Gyermeksürgősségi orvostan esetén tehát 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosultak a szakvizsga letételére azok, akik az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek és rendelkeznek csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy oxyológia és sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsgával.

· Gyermektraumatológia szakképesítés esetén tehát 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosultak a szakvizsga letételére azok, akik az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek és rendelkeznek gyermeksebészet vagy ortopédia és traumatológia vagy ortopédia vagy traumatológia szakképesítéssel.

További információk az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság oldalán érhetők el:

· Szakorvosi, szakgyógyszerészi, szakfogorvosi és klinikai szakpszichológusi szakvizsga

Sikeres jelentkezést és felkészülést kívánnak a Nemzeti Vizsgabizottság munkatársai
2024.03.04.


A Sebészeti Klinika 2024. április 17-től 19-ig "Szeptikus sebészet" tanfolyamot szervez Szegeden. A tanfolyam helyszíne a Banga Ilona Egészségtudományi Képzési Központ (Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.) lesz. A tanfolyam ingyenes, a résztvevők önállóan gondoskondak szállásukról és étkezésükről.
A jelentkezéseket a SZTE SZAKK Sebészeti Klinika Titkárságának e-mail címére várják (office.surg@med.u-szeged.hu) név és pecsétszám megadásával. Jelentkezési határidő: a szabad helyektől függően, de legkésőbb 2024. március 3.
2024.02.22.


Az SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika 2024.09.09-13. között szakvizsga előkészítő tanfolyamot tart "Belgyógyászat válogatott témakörei" címmel.
További információ: https://oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/szakkepzesTanfolyam/ReziTanf_Adatlap.php?msgid=88339&tableid=0&retcode=rezitanflist
2024.02.16.


Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ösztöndíjpályázata

Rezidens (szakorvosi szakképzésben) résztvevő orvosok számára tanulmányaik folyamán felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a rezidens az ösztöndíj elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően – legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra – Törökszentmiklós településen való háziorvosi vagy házi gyermekorvosi feladatok ellátását.

További információ letöltése

2023.12.19.


Az SZTE SZAKK Sebészeti Klinika "Haladó laparoscopos colorectalis sebészet" tanfolyamot szervez 2024. január 24-25-26-án. A tanfolyam a szakorvos-jelöltek részére (a képzés 5. évében) kötelező, ingyenes.
Jelentkezni az office.surg@med.u-szeged.hu e-mail címen lehet.
2023.11.29.


A Szak- és Továbbképzési Központhoz bejelentett kompetencia vizsgák időpontjai az alábbi honlapon tekinthetőek meg:
https://www.med.u-szeged.hu/oktatas/jelentkezes-kompetencia/kompetencia-vizsgak
2023.09.18.


Az SZTE SZAOK Transzfuziológiai Tanszék 2024. április 8-19. között transzfuziológiai tanfolyamot tart rezidensek számára. Jelentkezni az OFTEX portálon lehet.
2023.08.31.


A Szak- és Továbbképzési Központ új elérhetőségei a https://www.med.u-szeged.hu/oktatas/elerhetosegek/elerhetosegek címen találhatóak meg.
2023.07.27.


Tájékoztatjuk az SZTE-re gyakorlatra vagy tanfolyamra érkező rezidenseket, hogy a Kari Kollégiumok Igazgatósága csak korlátozott számban tud szállást biztosítani számukra. Érdeklődni Molnárné Gavallér Anikó gazdasági ügyintézőnél lehet a 62/341-756-os telefonszámon vagy a molnarne.gavaller.aniko@med.u-szeged.hu e-mail címen.
2023.04.27.


JELENTKEZÉS SZAK- és LICENC VIZSGÁRA

A szak- és licencvizsgákra való jelentkezés és ez ehhez tartozó szervezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Vizsgabizottság (cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 15., e-mail: nvb@okfo.gov.hu) látja el.

Bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

szakvizsga: https://enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar

 licencvizsga: https://enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/licenc-vizsganaptar

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090740675819

2023.03.23.


A vészhelyzet ideje alatt a rezidens önálló tevékenység végzéséhez kapcsolódó kompetenciák
Letöltés
2021.03.18.


Az Országos Mentőszolgálathoz érkező egészségügyi felsőfokú szakképzésben résztvevő rezidens/szakorvosjelöltek befogadásáról - 11/2021. (03. 05.) számú Főigazgatói Utasítás
Letöltés
2021.03.16.


Tisztelt Rezidens Orvosok!

A Magyar Közlöny tegnapi, 54. számában az alábbi jogszabály módosítás jelent meg:

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról 2.§ Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 16.§-sal egészül ki:

„16. § Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzése szakgyakorlati idejébe beszámítandó.”

Az ÁEEK további tájékoztatása az alábbi címen található:
https://www.enkk.hu/index.php/hun/

2020.03.26.


Tisztelt Hematológus, Transzfuziológus Szakorvosjelölt Kollégák!
A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság vezetősége azt az egyhangú döntést hozta, hogy a Hematológia szakvizsga előkészítő tanfolyam ezentúl csak minden második naptári évben kerüljön meghirdetésre, a hagyományoknak megfelelően február-márciusban. 2020. februárban Debrecenben lesz képzés, de ezt követően a következő kurzus csak 2022-ben kerül
megszervezésre.
2019.08.12.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek