Bezár

Munkatársaknak

2017/2018.tanév 1. félév vizsgáinak előkészítése

2017/2018.tanév 1. félév vizsgáinak előkészítése

2017. augusztus 03.
5 perc

Oktatásban résztvevő tanszékek részére

Tárgy: 2017/2018. tanév I. félév vizsgáinak előkészítése

 

Tisztelt Professzor asszony/ úr!

 

Az alábbiakban szíves tájékoztatásul közöljük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidőket, fontosabb információkat.

 

A 2017/2018. tanév I. félévi vizsgaidőszak 2017. december 11-től 2018. január 27-ig tart, az utóvizsga időszak 2018. január 29 – február 3. között esedékes.

A vizsgaidőszakra a hatályos Egyetemi Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok , és a 2017. március 28-tól életbe lépett ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend érvényes, mely a Kar honlapján megtalálható: http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/kari-szabalyzatok/kari-szabalyzatok


  1. A vizsgahirdetés menete

A vizsgák meghirdetésére a Neptun-ban 2017. október 30 – 2017. február 2. között van lehetőség. A vizsgaidőpontok publikálására előírt határidő 2017. november 19.

Vizsgakurzusok előrehozott vizsgáinak lebonyolítására a TVSZ 12.1 pontja szerint a hallgatónak lehetősége van az oktatóval egyeztetett időpontban.

Tanszéki adminisztrátorok vizsgahirdetési lehetőségei: Szervezeti egységek/Tárgyak- Szűrés a „Meghirdetett félév tárgyai”-ra, Tárgy kiválasztása/Tárgy kurzusai- Félév választás/Kurzus vizsgái (48800), vagy a Szervezeti egységek/Vizsgák(31250) menüpontban. Vizsgafeltétel (Első vizsga/UV/2. UV…) beállításra az előbbi menüpontokon belül a „Kurzusok” tabulátor fülön lesz lehetőség. További információk: Tanszeki_adminisztrátor_oktatás_anyaga.pdf. Oktatói segédlet: vizsgakezeles_segedlet_170509.pdf

Engedélyezett negyedik vizsgához elnököt minden esetben a Dékáni Hivatal jelöl ki, harmadik ismétlő vizsga esetében akkor, ha erre az intézet igényt tart. Az igényt legalább 48 órával a vizsganap előtt kérjük bejelenteni írásban az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre.

A sikeres vizsga megismétlésére a felvett tárgyak közül egy félévben egy tantárgyból egy alkalommal van mód - a vizsgáztató intézethez benyújtott- kérelemre az aktuális vizsgaidőszakon belül (TVSZ 15. pont)

 

  1. Félévmegtagadás

 

Ha van olyan hallgató, akinek a kurzus elismerését aláírás megtagadásával nem javasolja, az érintett nevét rövid indoklással, 2017. november 29. szerda 12 óráig az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre bejelenteni, valamint Neptun-ban „nem értékelhető” érdemjegyként rögzíteni szíveskedjék (nem értékelhető=nem vett részt a szorgalmi időszakban a kurzuson).

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hallgatók a kötelező gyakorlati kurzusok félévmegtagadása ellenére továbbra is tudnak jelentkezni az adott tárgyból vizsgára, így az Intézetre hárul ezen hallgatók jelentkezésének ellenőrzése és a vizsgáról való eltiltása. Ennek biztosítására a hallgató érdemjegyénél lehetőség van a „Letiltva” érték bejegyzésére.

 

Az angol és német hallgatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást a Külföldi Hallgatók Oktatási Központjához kell eljuttatni. Az angol és német előkészítő évfolyammal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a félévközi követelmények maradéktalan teljesítése minden tárgyból (óralátogatási kötelezettség is). Ha van olyan hallgató, aki nem tett eleget valamely tárgyból az előírt követelményeknek, erről a fent megadott határidőn belül a Külföldi Hallgatók Oktatási Központját értesíteni szíveskedjék.

  1. Vizsgajelentkezés

Az ÁOK hallgatói a Neptun rendszerben várhatóan 2017. november 30. csütörtök 20.00 órától jelentkezhetnek a vizsgákra. Az időpont az Oktatási Igazgatóság előrejelzése szerint változhat, kérjük ellenőrizzék az Egyetemi Megnyitásrendet: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp

Amennyiben több kar részére is hirdetnek vizsgaidőpontokat, kérem, vegyék figyelembe, hogy a vizsgajelentkezés megnyitása a saját karinál korábban is történhet!

 

  1. Vizsgaeredmények adminisztrálása

A teljesítések adminisztrációja az érvényes Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 13. A vizsgáztatás rendjéről szóló 13.6 bekezdés és a 6. melléklet, az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásainak szabályai (lásd Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (pdf) (4961 KB)) szerint történik.

A szóbeli vizsgákra a 2017/18. tanév 1. félévének végén a hallgató saját Neptun felületéről kinyomtatott Teljesítési lapot (egy tárgyról), vagy a Tárgyteljesítési lapot (teljes félévi kurzusfelvételről) valamint személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) kell magával vinnie.

Az írásbeli vizsgákon megszerzett érdemjegyet a hallgató Tárgyteljesítési/Teljesítési lapján nem kell feltüntetni, a dolgozat szolgál utólagos ellenőrzésre, melyen az eredmény, az értékelő neve és aláírás feltüntetése szükséges.

Eredmények rögzítése a Neptun rendszerben: Tanszéki adminisztrátori joggal a telepített Neptun kliens programban az aláírással teljesítendő kurzusok eredménye a Kurzusjegy beírás (49200) menüpontban („Bejegyzés típusnál” aláírást választva) rögzíthető. Vizsgaalkalomhoz kötődő jegyet a Vizsgajegy beírás (49000) menüpontban lehet bejegyezni. A Neptun rendszerben nem szükséges vizsgát hirdetni az aláírásra végződő kurzusok esetében, elegendő a Kurzusjegy (49200) menüpontban bejegyezni a teljesítést. Amennyiben esetleg az aláírásra végződő kurzushoz már hirdettek vizsgát, az aláírást a vizsgajegy beírásnál rögzítsék. Az oktatóknak is van lehetősége eredmény rögzítésére a webes felületen a „Vizsgák, jegybeírás” menüpontban, amennyiben az adott kurzuson oktatóként szerepelnek.

A hallgatónak ebben a félévben 2018. január 29 - február 15. közötti időszakban van lehetősége a Neptun-ban szereplő érdemjegyek vitatására a kurzusért felelős egységnél, jogos esetben a javítást az oktató/tanszék végzi el. Jogsértés esetén a Hallgatói ügyek jogorvoslati szabályzatának eljárása szerint jogorvoslatot lehet előterjeszteni. A jegyek módosítását 2018. február 15. után a Tanulmányi Osztály az oktatótól érkező írásbeli kérésre jogosult elvégezni (office.aokto@med.u-szeged.hu címre küldött e-maillel), a módosításról hivatalos bejegyzés készül.

Utóvizsga díj megfizetése magyar és külföldi hallgatók esetén egyaránt utólag történik, ezt a vizsgán megjelenéskor ellenőrizni nem szükséges.

 

Kérem, a fenti információkról az érintett tanulmányi felelőst / Neptun tanszéki adminisztrátorokat is feltétlenül értesíteni, illetve javasoljuk a feliratkozást a Kari Hírlevélre az aok.kommunikacio@med.u-szeged.hu e-mail címen.


Szeged, 2017. október 31.


Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Bari Ferenc s.k.

orvoskari dékán

 

Melléklet: Vizsgák kezelésének helye a Neptun rendszerben


Neptunk_oktatoi_web


A 2017/2018. tanév I. félévi vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató ide kattintva letölthető (pdf) >>


Az Oktatási Igazgatóság tájékoztatója a 2017/2018. tanév I. félév vizsgáinak előkészítéséről (pdf) >>


A tanévkezdő körlevél ide kattintva letölthető (pdf) >>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek