Bezár

Minőségpolitika

SZTE SZAOK Minőségcélok 2022-2023

SZTE SZAOK Minőségcélok 2022-2023

2023. január 17.

SZTE SZAOK Minőségcélok 2022-2023 (letölthető pdf) >>>


Szegedi Tudományegyetem

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

2022/2023 évi Minőségcélok

 

1. Hallgatóelégedettségi felmérés eredményességének és paramétereinek javítása

Mérőszámok: Hallgatói elégedettség mutatószámainak változása, kitöltött elektronikus kérdőívek száma a tantárgyat felvett hallgatók létszámának vonatkozásában

Felelős: Oktatási dékánhelyettes

Határidő: 2022/2023-as tanév vége

Értékelés módja: A jelenlegi mérőszámok elmúlt 4 év adataival való összehasonlítása

Értékelés időpontja:

Szükséges teendők:

 

2. A Karon kialakított kutatástámogató rendszer fejlesztése

Mérőszámok: A Kar szervezeti egységeihez köthető alap-, illetve klinikai kutatások publikációinak száma, azok impakt faktora és besorolása (D1, Q1, Q2)

Felelős: Tudományos dékánhelyettes

Határidő: 2022/2023-as tanév vége

Értékelés módja: Pályázatok adatainak összehasonlítása a korábbi 4 évvel a mérőszámok tekintetében

Értékelés időpontja:

Szükséges teendők:

 

3. Elektronikus adatszolgáltatási rendszerek kezelésének javítása

Mérőszámok: Oktatók által, időben meghirdetett kurzusok száma az összes meghirdetett kurzus számával összevetve

Felelős: Tanulmányi Osztály vezetője

Határidő: 2022/2023-as tanév vége

Értékelés módja: A mérőszámok elmúlt 4 év adataival való összehasonlítása

Értékelés időpontja:

Szükséges teendők:

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek