Bezár

Pályázatfigyelő

NTA_logo

Pályázati felhívás Szent-Györgyi Hallgató Ösztöndíjra TDK hallgatók részére

Pályázati felhívás Szent-Györgyi Hallgató Ösztöndíjra TDK hallgatók részére

2023. augusztus 30.
5 perc

A Szegedi Tudományegyetem kiemelkedően eredményes TDK hallgatói részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENT-GYÖRGYI HALLGATÓ ÖSZTÖNDÍJRA

a Szegedi Tudományegyetem kiemelkedően eredményes TDK hallgatói részére

2023.

A pályázat letölthető (pdf) >>>

 Tisztelt TDK Hallgatók!

Tisztelt leendő Szent-Györgyi Hallgatók!

A Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) 2021. szeptember 1-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával alakult meg, melynek célja az orvosbiológiai tudományokat magas szinten művelő kiemelkedő hallgatók anyagi és képzési támogatása egyetemi tanulmányaik során. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) elkötelezettek a orvosbiológiai tudományokat magas szinten művelni kívánó, kiemelkedő képességű hallgatók támogatásában, ezért 2021. novemberében az intézmények csatlakoztak az NTA programjához és várják a hallgatók jelentkezését. A jelenlegi felvételi időszakban az SZTE és az SZBK kutatócsoportjaiba legfeljebb 8 fő felvételére van lehetőség.

Az NTA képzési programjába a hallgatók pályázat útján kerülhetnek be. A nyertes pályázók a program részeként Szent-Györgyi Hallgatókká válnak, amely elsősorban tudományos előmenetelükben nyújt jelentős segítséget. A támogató program legfontosabb elemei a következők:

 • részvétel kiváló eredményekkel rendelkező orvosbiológiai kutatócsoport munkájában
 • intenzív hazai mentori felügyelet a kutatások során (a TDK-sként jelentkező hallgatók témavezetőjével kiemelt mentori felügyeletet biztosító mentori szerződést kötünk)
 • segítség poszterek, előadások és tudományos közlemények elkészítésében
 • segítség nemzetközi tudományos kapcsolatok építésében
 • egyéni tanrend kialakításának lehetősége
 • beszédcentrikus, folyamatos és rendszeres angol nyelvi képzés
 • ingyenes szociális-, kulturális- és egészségmegőrző programban való részvétel
 • havi 75 000 Ft ösztöndíj, mely több részletben kerül átutalásra a programban való részvétel ideje alatt (havi 50 000 Ft folyamatosan, a fennmaradó havi 25 000 Ft felhalmozott összeg az éves hallgatói beszámolók sikeres teljesítését követően)

 Az ösztöndíjat elnyert Szent-Györgyi Hallgatókkal szembeni legfontosabb elvárások (a részletes elvárásrendszert az ösztöndíjszerződés tartalmazza majd):

 • folyamatos részvétel az SZTE/SZBK választott kutatócsoportjának munkájában
 • a kutatási területtel kapcsolatos szakirodalom rendszeres nyomon követése
 • aktív részvétel tudományos közlemények, poszterek, előadások elkészítésében
 • aktív részvétel a programhoz kapcsolódó szakmai rendezvényeken
 • Publikációs követelmény: harmadév végéig egy társszerzős, utolsó tanév végéig egy elsőszerzős[1] eredeti tudományos kézirat beküldése Scimago Q1 szintű lehetőleg legalább 3-as impakt faktorú folyóirathoz (Az elsőszerzős közlemény kiváltható egy olyan 10 impakt faktor feletti közleménnyel, amelyben társszerzőként szerepel.)

Pályázati feltételek TDK hallgatók részére:

 • A nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatói jogviszony valamely hazai felsőoktatási intézmény orvosi vagy egyéb élettudományokkal kapcsolatba hozható szakán[2] (indokolt távoli kapcsolódás elég)
 • legalább két lezárt felsőoktatási tanév
 • érdeklődés a humán élettudományok/orvosbiológiai kutatások bármelyik ága iránt
 • eredményes, folyamatos TDK munkavégzés (ennek szempontjait ld. alább)
 • legalább középfokú angol nyelvtudás (nyelvvizsga nem szükséges)
 • az egyetemi tanulmányok (osztott képzés esetén a BSc-képzés kezdetétől számított) 3. évében járó TDK hallgatók esetén a jelenlegi (3.) tanév végéig egy Scimago Q1 szintű, legalább 3-as impakt faktorú folyóiratba beküldött társszerzős vagy elsőszerzős eredeti közlemény
 • az egyetemi tanulmányok (osztott képzés esetén a BSc-képzés kezdetétől számított) 4. vagy magasabb évében járó TDK hallgatók esetén legalább egy Scimago Q1 szintű, legalább 3-as impakt faktorú folyóiratban megjelent vagy elfogadott társszerzős vagy elsőszerzős eredeti közlemény

 A pályázat benyújtásának módja:

  • jelentkezési lap kitöltése az alábbi oldalon: https://www.formpl.us/form/4645193410805760
  • a következő dokumentumok feltöltése a jelentkezési lap kitöltésekor, PDF formátumban (egyenként max. 1 MB; szükség esetén kérjük a PDF-file méretének csökkentését):
  • Personal Statement (angol nyelvű motivációs levél; max. 400 karakter)
  • file kizárólagos elnevezése ‘PSVezeteknevKeresztnev.pdf’*
  • Önéletrajz magyar nyelven (http://europass.hu)
  • file kizárólagos elnevezése ‘CVVezeteknevKeresztnev.pdf’*
  • Igazolás a következőkről (egy pdf file-ba összefűzve):
  • területi vagy országos TDK konferencián megszerzett helyezés vagy díj
  • egyéb tudományos díjak, kitüntetések
  • file kizárólagos elnevezése ‘IGVezeteknevKeresztnev.pdf’*
  • Tudományos-szakmai publikációk (lehetőleg egy PDF file-ba összefűzve):
  • előadáskivonatok, beleértve a TDK konferenciákat is
  •  

 

 • magyar vagy idegen nyelvű szakfolyóiratban megjelent, beküldött vagy beküldeni tervezett tudományos publikáció
 • TDK pályamunka
 • file kizárólagos elnevezése ‘PUVezeteknevKeresztnev.pdf’*
 • TDK témavezetői ajánlás
 • file kizárólagos elnevezése ‘AJVezeteknevKeresztnev.pdf’*
 • Angol nyelvvizsga bizonyítvány (opcionális)
 • file kizárólagos elnevezése ‘ANVezeteknevKeresztnev.pdf’*

* A feltöltendő dokumentumok neve nem tartalmazhat ékezetes betűket!

 

A kiválasztás szempontjai:

 • Eredményes TDK munkavégzés:
 • területi vagy országos TDK konferencián megszerzett versenyhelyezés vagy különdíj
 • tudományos-szakmai publikáció
 • előadáskivonatok beleértve a TDK konferenciákat is
 • TDK pályamunka és annak díjazása
 • magyar vagy idegen nyelvű szakfolyóiratba beküldeni tervezett, beküldött, elfogadott vagy megjelent tudományos publikáció (min. egy SciMago Q1-es folyóiratban elfogadott/megjelent első-/társszerzős eredeti közlemény szükséges a felvételhez)
 • Kutatási téma bemutatása angol nyelven a szóbeli felvételi vizsga során, külön hangsúlyt fektetve a jelölt elképzeléseire arra vonatkozóan, hogy az egyetemi képzés végéig szükséges SciMago Q1-es folyóiratban közlendő elsőszerzős eredeti közlemény megvalósítását hogyan képzeli el (kutatási terv)
 • Angol nyelvtudás szintje (a felvételi eljárás során ellenőrizzük)

Határidők:

 • Az elektronikus jelentkezési lap beküldésének határideje: 2023. szeptember 20. (szerda)
 • A szóbeli felvételire 2023. szeptember 25-29-ig tartó időszakban kerül sor. Pontos részletekről és beosztásról e-mailben küldünk tájékoztatást. A megadott dátumtól és beosztástól eltérő időpontokat technikai okok miatt nem áll módunkban biztosítani
 • A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb 2023. október 09. (hétfő)

 

A képzési program koordinálását és az ösztöndíj folyósítását a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány végzi a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

Az NTA képzési programjáról további információt a http://www.edu-sci.org/ oldalon olvashatnak.

Amennyiben komolyan érdeklődik az orvosbiológiai/humán élettudományi kutatások iránt, és megfelel a fenti feltételeknek, akkor jelentkezését örömmel várjuk!

A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni lehet:

NTA – Képzési Iroda

E-mail: szte@edu-sci.org | szbk@edu-sci.org

Szeged, 2023. augusztus 15.

Dr. Varró András Dr. Hegyi Péter Dr. Rakonczay Zoltán

a Kuratórium elnöke programigazgató egyetemi képzési igazgató

Dr. Deli Mária Dr. Martinek Tamás

NTA-SZBK szakmai vezető NTA-SZTE szakmai vezető[1] A program sikeres zárásához az elsőszerzős közlemény esetében min. az elfogadott státusz elérése is szükséges.

[2] A pályázó nem rendelkezhet korábban megszerzett főiskolai/egyetemi diplomával

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek