Bezár

Nemzetközi pályázatok

erasmus

Kari Erasmus + pótpályázati felhívás

Kari Erasmus + pótpályázati felhívás

2023. szeptember 13.
5 perc

Az SZTE SZAOK graduális és PhD hallgatói számára a 2023/2024-as tanév 2. félévtanulmányi és szakmai gyakorlat támogatására szóló ösztöndíjra

ERASMUS+ PÓTpályázati felhívás

az SZTE SZAOK graduális és PhD hallgatói számára a 2023/2024-as tanév 2. félév

tanulmányi és szakmai gyakorlat támogatására szóló ösztöndíjra

A partnerintézmény hivatalos neve

Fő*

Hó (össz)

Fő**

Hó (össz)

Nemzetközi kód

Tudományterület

Kód

Megnevezés

Medizinische Universität Wien

3

30

2

12

A WIEN64

912

 

Universiteit Gent

 

 

2

8

B GENT01

912

Medical University of Pleven

2

10

2

10

BG PLEVEN01

912

Medical University Plovdiv

2

20

 

 

BG PLOVDIV02

912

Medical University Varna

3

27

 

 

BG VARNA03

912

European University Cyprus

2

10

2

10

CY NICOSIA24

912

Univerzita Palackého v Olomouci (PhD hallgatóknak is)

4

12

2

12

CZ OLOMOUC01

912

 

 

Technische Universitat Dresden

2

20

2

12

D DRESDEN02

912

Medizinische Fachhoschschule Hannover

1

10

 

 

D HANNOVE02

912

Ludwig-Maxmilians-Universitat München

2

20

1

4

D MUNCHEN01

912

Technische Universitat München

2

10

 

 

D MUNCHEN02

912

Universidad de Extremadura Pablo Hurtado Badajoz

 

 

Tbd

Tbd

E BADAJOZ01

912

Universidad de Córdoba

 

 

2

12

E CORDOBA01

912

Universidad de Murcia

 

 

2

6

E MURCIA01

912

Université d’Angers

6

36

Tbd

Tbd

F ANGERS01

912

Université Claude Bernard Lyon 1

1

10

1

5

F LYON01

912

Université de Nantes

5

40

2

12

F NANTES01

912

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

1

5

 

 

HR OSIJEK01

912

Universitá degli studi di Firenze

1

10

 

 

I FIRENZE01

912

Università di Foggia

2

10

 

 

I FOGGIA03

912

Seconda Universita degli Studi di Napoli

2

20

2

12

I NAPOLI09

912

Universita degli Studi di Parma

1

5

2

12

I PARMA01

912

University of Pisa

2

20

 

 

I PISA01

912

Università degli Studi di Roma ’La Sapienza’

3

30

 

 

I ROMA01

912

Università degli Studi di Roma ’Tor Vergata’

5

50

 

 

I ROMA02

912

Universitá degli Studi di Sassari

1

5

1

5

I SASSARI01

912

Università degli Studi dell’Insubria

2

10

TbdD

Tbd

I VARESE02

912

Universita degli Studi de Verona

3

30

 

 

I VERONA01

912

Goce Delchev University - Stip

2

10

 

 

MK STIP01

912

University of Coimbra

1

5

2

10

P COIMBRA01

912

Universidade Nova de Lisboa

4

40

2

12

P LISBOA03

912

Universidade do Porto Institute of Biomedical Science (I(88(888(88(ICBASAblazar

1

5

2

10

P PORTO02

912

 

Universidade do Porto Faculty of Medicine (FMUP)

1

5

 

 

P PORTO02

912

 

Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2

10

 

 

PLKATOWIC15

912

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2

10

2

10

PLKRAKOW17

912

 

Medical University of Lublin

2

20

2

6

PL LUBLIN05

912

 

Lazarski University Warsaw

 

 

2

 

PL WARSZAW14

912

 

Univesytet Medyczny im. Piastów Slaskich we Wroclawiu

2

20

2

12

PL WROCLAW05

912

 

Vasile Goldis Western University Arad

2

12

 

 

RO ARAD02

912

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

(Kolozsvár)

9

54

2

12

RO CLUJNAP03

912

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

2

20

2

12

RO CRAIOVA02

912

University of Medicine and Pharmacy Iasi

 

2

10

2

12

RO IASI04

912

Universitatea din Oradea

2

10

2

10

RO ORADEA01

912

Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş (Marosvásárhely)

10

100

2

12

RO TARGU02

912

Universitatea de Medicină şi Farmacie, „Victor Babes” din Timişoara (PhD hallgatóknak is)

3

30

2

12

RO TIMISOA02

912

University of Lund

 

 

 

 

S LUND01

912

University of Maribor

2

10

1

5

SI MARIBOR01

912

Comenius University in Bratislava

1

5

 

 

SK BRATISL02

912

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislava

3

15

2

12

SK BRATISL11

912

Ankara University School of Medicine Ankara

3

30

2

12

TR ANKARA01

912

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

3

15

2

12

TR ERZURUM01

912

Mustafa Kemal University (Hatay)

2

10

1

5

TR HATAY01

912

Marmara Üniversitesi (Isztambul) (PhD hallgatóknak is)

3

30

2

12

TR ISTANBU05

912

Dumlupinar University Kütahya

2

20

2

12

TR KUTAHYA01

912

 

Kütahya Health Scienec University

2

10

2

10

TR KUTAHYA02

912

 

*tanulmányi ösztöndíjas helyek, **szakmai gyakorlati helyek

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar (vagy EU) állampolgárság (ill. állandó tartózkodási engedély Magyarországon);
 • Két lezárt félév az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karán;
 • Az SZTE SZAOK beiratkozott, érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója; posztgraduális, PhD hallgatója;
 • A pályázó a diplomáját, ill. PhD fokozatát sem az ösztöndíját megelőzően, sem az alatt nem szerzi meg;
 • A külföldi tanulmányok, szakmai gyakorlatok folytatásához szükséges nyelvtudás, a hallgató itthoni képzésének megfelelő tanulmányi munkaterv.
 • Tanulmányi ösztöndíjra csak a fenti egyetemekre, szakmai ösztöndíjra egyéb akkreditált európai egyetemekre, ill. kórházakba is lehet pályázni, amelyek hajlandók fogadni a pályázót (megkeresésük és a fogadónyilatkozat beszerzése a pályázó feladata);
 • Tanulmányi (3-12 hónap) és tantervi szakmai gyakorlati (2-12 hónap) ösztöndíjat több alkalommal is lehet elnyerni, de osztatlan képzés időtartama alatt maximum 2X12 hónap mobilitási időtartam vehető igénybe kari döntés függvényében.

 

 

További információ:

A pályázat benyújtása online módon történik, melyhez előregisztrálás szükséges a szoeerasmus_szeged@humsirc.hu e-mail címen 2023. szeptember 15-ig. Visszaigazolás után a szükséges dokumentumokat ugyanerre az e-mail címre kell elküldeni 2023. szeptember 20-ig.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia a részképzésre és a szakmai gyakorlatra való jelentkezés esetén is:

 • A ERASMUS pályázati Excel űrlapok (bachelor, ill. szakmai gyakorlat) letölthetők a www2.u-szeged.hu/erasmus honlapról a megfelelő pályázati felhívásokból.
 • A nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) fénymásolatai
 • Az előző két félév eredményeinek igazolása a Tanulmányi Osztálytól
 • Egyéb igazolások (MOE, HÖK, TDK, demonstrátori tevékenység, mentőzés stb.) (ld. kari adatlap)
 • Egyéni szakmai gyakorlati hely esetében fogadónyilatkozat.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiírásban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, minden esetben a fogadóintézmény megerősítésére van szükség a fogadókészségre vonatkozóan.

 

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Csak az az időszak számít ERASMUS+ mobilitásnak, amikor a hallgató kinn tartózkodik a fogadóintézményben, függetlenül attól, hogy ott jelenléti, online vagy hibrid oktatásban vesz részt. Az itthoni tartózkodással felvett, a fogadóintézményben teljesítendő online kurzusok nem tekinthetők ERASMUS-mobilitásnak, azokra ERASMUS-támogatás nem fizethető ki.

Ha a vírushelyzet miatti változások nem teszik lehetővé a teljes időtartamú célországbeli tartózkodást, és emiatt a hallgatónak idő előtt haza kell térnie, akkor a helyzet vis maiornak minősül, a hallgató a többletköltségeit vis maior pályázat keretében igényelheti vissza, amit a Nemzetközi Mobilitási Irodának kell benyújtania. Vis maior esetén csak a fogadó intézményben eltöltött időszak számít támogatottnak, a fizikai mobilitással alá nem támasztható időszakra járó támogatást a hallgatónak vissza kell fizetnie.”

 

A pályázat beadási határideje: 2023. szeptember 20. A kari pályázaton nyertes hallgatók összesített listája a kari Erasmus koordinátor által kerül továbbításra a Nemzetközi Mobilitási Iroda felé.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek