Bezár

Bemutatkozás

AOK_Dekani
Bemutatkozó

Bemutatkozó

2014. szeptember 04.
5 perc

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.


A Napfény városában 1921-ben létrehozott egyetemnek dékánja, később rektora volt Szent-Györgyi Albert. Az 1937-ben élettani Nobel-díjjal elismert tudós máig az egyetlen magyar kutató, aki a világ legismertebb tudományos kitüntetését Magyarországon – és ezen belül Szegeden – kifejtett tevékenységéért nyerte el.


Büszkék vagyunk arra, hogy Szent-Györgyi Albert munkája és tudományos sikere nyomán hallgatóink ott sajátítják el az orvostudomány szakmai ismereteit és fogásait, „ahol a C-vitamint felfedezték”. Az elmúlt évtizedekben számos további nemzetközi hírű professzor tevékenykedett Karunkon, példaként említhetjük Baló Józsefet, Issekutz Bélát, Jancsó Miklóst, Miskolczy Dezsőt, Hetényi Gézát vagy Petri Gábort.


Egyetemünk ma is nemzetközi hírű tudományos műhely. A Szegedi Tudományegyetem minden évben a világ vezető egyetemei között szerepel a ranglistákon, melyeken hazai viszonylatban rendre a legjobb magyarországi felsőoktatási intézmény.

A Szegedi Tudományegyetem a QS World University Rankings by Subject legfrissebb kiadásában az élet- és orvostudományok tudományterületén, tavalyhoz hasonlóan, a 451-500. helyezést érte el, mellyel dobogós helyet szerzett magának. A szegedi universitas a tudományterületek közül itt teljesített a legerősebben, melyhez hozzájárult az is, hogy az ide tartozó orvostudományi szakterületen a prominens 351-400. helyen végzett az intézmény. A listák összeállításakor figyelembe vették – szakterületenként eltérő súlyozással – az akadémiai szféra és a munkáltatók értékeléseit, valamint a tudományos munkák idézettségét jellemző két mutatót: az egy műre eső idézetek számát és a Hirsch-indexet.

A CWUR (Center for World University Ranking) legfrissebb, 2021/2022-es rangsorában, a vizsgált közel 20 ezer intézmény közül idén bekerült a világ vezető egyetemeinek top 3,5 százalékába a Szegedi Tudományegyetem. Magyarországi viszonylatban az SZTE a második legjobb magyar egyetem lett.

A Times Higher Education 2021-re vonatkozó World University Rankings listán stabilan őrzi helyét az SZTE: továbbra is a 801-1000. helyen áll a felsőoktatási intézmény. A kutatás minősége alapján Magyarország egyik legjobb egyeteme az SZTE.

Közzétette 2020-ra vonatkozó felsőoktatási rangsorát a Figyelő. Az intézményi abszolút rangsorban az SZTE a legjobb vidéki egyetem, miközben a képzésterületi listán az első helyen áll az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar. Az első helyes jelentkezők, a felvettek száma, az első helyes jelentkezők közül felvettek aránya, a felvettek pontátlaga és a 400-nál magasabb pontszámmal felvettek aránya. Ezeket az indikátorokat vette figyelembe felsőoktatási listája összeállításakor a Figyelő. Az intézmények oktatási minőségét a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya alapján, míg elismertségét a külföldi hallgatók aránya és a végzettek havi bruttó átlagjövedelme alapján értékelték.


Mint a Dél-alföldi Régió kiemelkedő orvostudományi intézménye, Karunk olyan oktatást nyújt hallgatóinak, amelyekkel megalapozható a sikeres orvosi pálya. Az egységes, osztatlan, doktori címmel záruló alapképzés után lehetőség van bekapcsolódni a szakorvosi, illetve a PhD képzésbe is. A magyar nyelvű oktatás mellett 1985-től angol nyelvű orvosképzés, 1999 óta pedig két évfolyamos, német nyelvű képzés is szerepel a Kar kínálatában.


Jelenleg több mint 40 nemzetiség képviselteti magát hallgatóink között. Kiegészítő szakirányú képzéseink is választhatók: az angol egészségügyi szakfordító-tolmács, valamint az angol egészségügyi szaknyelvi kommunikátor képzések magas színvonalon több mint egy évtizede működnek. Az orvosi pálya élethosszig tartó tanulással jár. Régiónk legtöbb orvosa az új ismereteket, eljárásokat a folyamatos továbbképzés során szintén Szegeden sajátítja el.


A gyógyító munka alapját képező ismereteket az elméleti intézetekben szerzik meg a leendő orvosok, de már a képzés korai szakaszában bekapcsolódnak a tényleges betegellátási tevékenységbe is. Ennek keretét a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ adja, amelynek klinikai egységei regionális, sok esetben országos jelentőségű egészségügyi intézmények. A klinikák jelentős része Szeged belvárosában, a Tisza partján helyezkedik el, az ellátóhelyek közül kiemelkedik a 265 ágyas klinikai tömb, amely az ország egyik legújabb és legmodernebb felszereléssel rendelkező egészségügyi létesítménye.


Karunk egyik legnagyobb értéke a kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek alkalmazása. Minősített oktatóink, nemzetközileg ismert és elismert kutatóink munkája jelenti a Karon folyó képzés színvonalának garanciáját. A legkülönfélébb hazai összevetések évek óta rendszeresen az első helyre sorolják Karunkat az oktatói kiválóság alapján. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság már két alkalommal akkreditálta a Karon folyó képzést, legutóbb a „Kiválósági hely” elismerést nyertünk el.


Nagy hangsúlyt helyezünk a nemzetközi kapcsolatok rendszerének kiépítésére és az együttműködések folyamatos fenntartására. A közös kutatási projektek nagy száma, a tudományos konferenciák, valamint az oktatóink és hallgatóink számára rendelkezésre álló mobilitási programok népszerűsége azt mutatja, hogy a jövőben is követnünk kell a Kar nemes hagyományait a külföldi oktatási és tudományos központokkal való együttmunkálkodásban.


A Szent-Györgyi Albert Orvostudomány Karon szerzett orvosdoktori végzettség értékes tudást igazol. Eddig több mint 14000 végzett hallgató vehette át oklevelét Karunkon, amely jó ajánlólevél számos egészségügyi intézményben. Az Európai Unió valamennyi állama elismeri az itt szerzett diplomát, emellett az USA Kalifornia állami Medical Board-ja és New York állam State Medical Board-ja is teljes akadémiai akkreditációt biztosított a szegedi orvosképzés számára.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek