Bezár

Hírek

DH

Vegyes oktatás az ÁOK-n a 2020/2021. tanév őszi félévében

Vegyes oktatás az ÁOK-n a 2020/2021. tanév őszi félévében

2020. szeptember 04.
2 perc

A 2020. augusztus 26-án kelt rektorhelyettesi körlevélhez kapcsolódóan, az abban foglaltak (különösen a járványügyi szabályok) szem előtt tartásával szeretnénk segíteni az első szemeszter oktatásának megszervezését.

I. Előadások

Azokat az előadásokat, ahol a hallgatóság létszáma (az évfolyam hallgatóinak hivatalos létszáma) meghaladja a 100-at, a rektorhelyettesi körlevél útmutatásai szerint online formában kell megtartani.

Azoknál a kurzusoknál, ahol kurzust felvett hallgatók létszáma <100, az előadás/elméleti óra fizikai jelenlét formájában is megtartható, a járványügyi előírások figyelembe vételével.

 

II. Szemináriumok

Mivel a szemináriumok többnyire tanulmányi csoportok szerint szerveződnek, ezek valós jelenléttel megtarthatók. Több oktatási egységben dolgoznak azonban idősebb óraadók. Az ő védelmükben javasoljuk az online szemináriumok tartását. Az esélyegyenlőség elvének megfelelően ebben az esetben megfontolandó, hogy az adott intézetben az adott évfolyamnak minden szemináriumot online módon tartsanak meg. A tanszék/oktatási egység maga dönti el, melyik formát választja.

 

II. Műszeres laboratóriumi gyakorlatok

Főszabály az, hogy ameddig a járványügyi helyzet nem változik, a gyakorlatokat személyes jelenléttel lehet megtartani. Nagylétszámú csoportoknál ajánlott a csoportbontás, illetve a gyakorlatok „csúsztatása”: ahol sok számítógépes szimuláció van, ott lehet a gyakorlatokat úgy szervezni, hogy a párhuzamos csoportok egyik fele online, a másik pedig fizikai jelenléttel végzi a gyakorlatot, majd cserélnek.

 

III. Klinikai, betegágy melletti gyakorlatok

Főszabály az, hogy ameddig a járványügyi helyzet nem változik, a gyakorlatokat személyes jelenléttel lehet megtartani. Az orvostanhallgatóknak negatív koronavírus teszttel kell rendelkezniük ahhoz, hogy betegágyhoz jussanak. A szűrés valószínűleg az első két tanulmányi héten fog lezajlani, ezért az oktatás első hetében (heteiben) a klinikáknak arra kell készülniük, hogy a gyakorlatokat online tartsák meg.

 

A (külföldi) hallgatók egy része bizonyosan nem tudja megkezdeni tanulmányait szeptember 7-én. Az ő számukra biztosítani kell a gyakorlatok pótlási lehetőségét. Alapelv az, hogy a kötelező tantárgyi elemeket mindenképp teljesíteni kell, illetve (míg erre reális esély van) a pótlásra lehetőséget kell adni.

 

Szeged, 2020. szeptember 1.

 

 

Prof. Dr. Lázár György
orvoskari dékán
Prof. Dr. Sáry Gyula
oktatási dékánhelyettes

 

Jelenléti ív fizikai jelenléttel megvalósuló egyetemi órán (pdf) >>

 

Kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat (pdf) >>


A rektorhelyettesi körlevél ide kattintva letölthető (pdf) >>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek