Bezár

2020

Állatkísérletek végzéséhez szükséges képzettség megszerzésének lehetőségei a 2020/2021-as tanévben az SZTE-n

Állatkísérletek végzéséhez szükséges képzettség megszerzésének lehetőségei a 2020/2021-as tanévben az SZTE-n

2020. szeptember 03.
5 perc

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állatgondozók és asszisztensek, tudományos diákköri munkát végző egyetemi hallgatók, valamint kísérleti állatok felhasználásra épülő kutatómunkát végző PhD hallgatók számára meghirdetett graduális és posztgraduális kurzusokra történő jelentkezés határideje 2020. szeptember 22.

Az állatok oktatási - tudományos célokra történő felhasználását törvények szabályozzák. A Szegedi Tudományegyetemen a 2020/2021-as tanév I. félévében a törvényekben előírt képzettség megszerzésének lehetőségét különböző szinteken akkreditált kurzusok biztosítják az állatkísérletekben résztvevő munkatársak, hallgatók és kutatók számára (a tanfolyamok részleteit a mellékelt dokumentum tartalmazza). Felhívjuk a figyelmet, hogy az állatgondozók és asszisztensek, tudományos diákköri munkát végző egyetemi hallgatók, valamint kísérleti állatok felhasználásra épülő kutatómunkát végző PhD hallgatók számára meghirdetett graduális és posztgraduális kurzusokra történő jelentkezés határideje 2020. szeptember 22.

A képzések célja és törvényi háttere

A tudományos célokra felhasznált állatok törvényi védelmét a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 1998. évi XXVIII. törvény 30. § (1) és a 40/2013. (II. 14.) kormányrendelet szabályozza. Ez utóbbi rendelet 35.§-a rendelkezik az állatkísérletek végzéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításának módjáról, az állatok gondozását, az állatkísérletek kivitelezését, valamint az állatkísérletes projektek tervezését/lebonyolítását végző személyek számára előírt akkreditált tanfolyamokról.

A rendelkezésre álló akkreditált SZTE tanfolyamok

A fentiek teljesítéséhez a következő, különböző szinteken akkreditált kurzusok várják a jelentkezőket. Az elméleti és gyakorlati képzéseket az SZTE vegyes oktatással kapcsolatos irányelvei alapján és az érvényben levő járványügyi szabályok betartásával valósítjuk meg.

 I. "Állatkísérletek elmélete és gyakorlata állatgondozók számára"

(Referencia szám AA1.0/2015)

Az AA1.0/2015 referencia számú kurzus tananyagából összeállított tanfolyam állatgondozók képzésére. Az oktatási program 20 órás (10 óra elmélet+10 óra gyakorlat az EU szakértői munkacsoport (2014) által kidolgozott képzési törzsanyag alapján. A résztvevők az oktatási terv alapján előadásokat és gyakorlatokat látogatnak a tanév I. szemeszterében, 5 héten keresztül (szerda 17.00-18.30, elmélet; csütörtök 17.00-18.30, gyakorlat). A kurzus kezdete: szeptember 11. Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról (http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/allatgondozoi-kurzus/informaciok-koltsegek) letölthető regisztrációs lapon lehet (a nyomtatvány a Sebészeti Műtéttani Intézet irodájában is rendelkezésre áll) 2020. szeptember 22-ig. A kitöltött jelentkezési lapokat az office.expsur@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük. A kurzus térítésköteles (részletek a honlapon)

II. „Állatkísérletek elmélete és gyakorlata A1 szint” (Referencia szám AA1.0/2015)

A kurzus 40 órás (20 óra elmélet + 20 óra gyakorlat), amely a tanév I. szemeszterében, 10 héten keresztül, heti 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat megtartásával kerül lebonyolításra (szerda 17.00-18.30 elmélet; csütörtök 17.00-18.30 gyakorlat).

A kurzus kezdete: 2020. szeptember 23.

A kurzus résztvevői:

(1) Állatkísérletes TDK munkát végző egyetemi hallgatók. Jelentkezésük a Neptun rendszeren keresztül történik, a sikeres teljesítés 3 kredit pontot ér. Graduális hallgatók számára a kurzus ingyenes.

(2) Állatkísérletes munkát végző, érettségivel rendelkező egyetemi/SZBK dolgozók, laboratóriumi asszisztensek, technikusok. Jelentkezni lehet a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról (http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/szint-171219/informaciok-koltsegek) letölthető regisztrációs lapon 2020. szeptember 22-ig. A kitöltött jelentkezési lapokat az office.expsur@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük. Egyetemi munkatársak számára a kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).

 II. "Állatkísérletek elmélete és gyakorlata A2 szint – PhD hallgatók számára" (Referencia szám AB1.0/2015)

Az AB1.0/2015 referencia számú képzés tananyagából összeállított 48 órás tanfolyam (28 óra elmélet és 20 óra gyakorlat) PhD hallgatók képzésére (emelt szintű „A” kurzus). Az ÁOK Doktori Tanács 2018. február 12-i határozata alapján, a kurzus típusa: szabadon választható, ÁOK Központi kurzus (8 kredit), amely a tanév I. szemeszterében, 14 héten keresztül, heti 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat megtartásával kerül lebonyolításra (szerda 17.00-18.30 elmélet; csütörtök 17.00-18.30 gyakorlat). A kurzus kezdete: 2020. szeptember 23.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 22.

A kurzus résztvevői:

Laboratóriumi kísérleti állatok felhasználásra épülő kísérletek és kísérleti projektek tervezésével, végzésével foglalkozó PhD hallgatók az SZTE valamennyi karáról. Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról (http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/szint-171219/informaciok-koltsegek) letölthető regisztrációs lapon lehet. A kitöltött jelentkezési lapokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: office.expsur@med.u-szeged.hu. A résztvevők számára a kurzus térítésköteles (részletek a honlapon).

III. "Állatkísérletek elmélete és gyakorlata B szint" (Referencia szám AB1.0/2015)

Tömbösített, nappali képzés, időtartama 80 óra (40 óra elmélet, 40 óra szeminárium és gyakorlat) 8 munkanapon keresztül, 8.00-tól 17.00 óráig, meghatározott képzési terv szerint. Az emelt szintű (B) képzés várható ideje: 2021. január 11-21. Jelentkezési határidő 2020. december 20.

A kurzus résztvevői:

Laboratóriumi kísérleti állatok felhasználásra épülő kísérletek és kísérleti projektek tervezésével, végzésével és vezetésével foglalkozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak, PhD hallgatók, kutatók, kutatás-vezetők az SZTE valamennyi karáról, illetve külső intézményekből. Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról (http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/szint/szint) letölthető regisztrációs lapon lehet. A kitöltött jelentkezési lapokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: office.expsur@med.u-szeged.hu. A résztvevők számára a kurzus térítésköteles.

 IV. "Animal experiments theory and practice C level” (Referencia szám 035/2014)

Tömbösített, nappali tagozatú képzés angol nyelven, időtartama 80 óra (40 óra elmélet, 40 óra szeminárium és gyakorlat) 8 munkanapon keresztül, 8.00-tól 17.00 óráig tartó meghatározott képzési terv szerint. Jelenleg a kurzus re-akkreditációs eljárása folyamatban van. A következő kurzus várható időpontja: 2021.

A kurzus résztvevői:

Laboratóriumi kísérleti állatok felhasználásra épülő kísérletek és kísérleti projektek tervezésével, végzésével és vezetésével foglalkozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak az SZTE valamennyi karáról, illetve hazai és külföldi intézményekből. Jelentkezni a Sebészeti Műtéttani Intézet honlapjáról (http://www.med.u-szeged.hu/expsur/allatvedelem/felasa/general-information/accredited-felasa-level) letölthető regisztrációs lapon lehet. A kitöltött jelentkezési lapokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: office.expsur@med.u-szeged.hu. A résztvevők számára a kurzus térítésköteles (a részletek a honlapon).

A képzéseket szervező intézet és a kurzusok felelős vezetői

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Műtéttani Intézet (6724 Szeged Pulz u. 1). Felelős vezető: Prof. Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, felelős vezető oktató: Dr. Habil. Kaszaki József egyetemi docens (kaszaki.jozsef@med.u-szeged.hu).

A kurzusok létszáma: az indításhoz minimálisan szükséges létszám 8 fő, maximális létszám 30 fő.

A kurzusok teljesítésének feltételei és a végzettséget igazoló tanúsítvány kiadása:

Jelenléti ív aláírásával igazolt részvétel az oktatott óraszám 90 százalékán, sikeres elméleti és gyakorlati vizsgateljesítés, a tanfolyam részvételi és vizsgadíjának befizetése. A feltételek teljesítését az SZTE hivatalos magyar és angol nyelvű tanúsítvány kiadásával ismeri el.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek