Bezár

2019

SZ.F_kiemelt

100 éve született Prof. Dr. Szontágh Ferenc

100 éve született Prof. Dr. Szontágh Ferenc

2019. július 04.
5 perc

Megemlékezést írni valakiről nem könnyű feladat. Megemlékezést írni olyan valakiről, akit nem ismertünk, még nehezebb feladat. Én most erre vállalkozom. Mégis azt hiszem az én feladatom könnyű. Olyan személyről, elismert szakemberről, vezetőről, EMBER-ről írok, akiről sok életrajzi vonatkozású adat található, nem volt megosztó személyiség, mindenki által szeretett, elfogadott alakja volt az általa képviselt szakmának. A fentieket figyelembe véve mégis könnyű feladatom van.

Valamennyi róla megmaradt fényképen mosolygós, szemüvegén át sugárzó kedves tekintettel néz reánk.

Szontágh Ferenc 1919. augusztus 18-án született Budapesten, így idén lenne 100 éves. Mennyivel magasztosabb erről írni, mint arról, hogy jővőre ünnepeljük halálának 45. évfordulóját.

 

Szontágh Ferenc orvosi diplomáját a pécsi egyetemen szerezte 1943-ban. Kis kerülővel (Anatómiai Intézet, Gyógyszertani és Kórélettani Intézet) a pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára került 1946-ban, ahol előbb gyakornok, tanársegéd, adjunktus, majd 1956-tól docensként dolgozott.

Nem sokkal Batizfalvy professzort követően, Szontágh Ferenc vette át a Szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika irányítását. Az ő munkásságához kötődik az első magyar méhen belüli fogamzásgátló eszköz, az úgynevezett Szontágh-hurok bevezetése. Elsősorban műtéttannal, endokrinológiával és a terhesség élettani, kórélettani kérdéseivel foglalkozott. Munkássága alapvetően meghatározta a magyar szülészet-nőgyógyászatot. Nagy hangsúlyt fektetett a terhesség alatti táplálkozásra. Szontágh professzor a Klinika vezetése mellett később dékáni (1965-1968.), majd egyetemi rektorhelyettesi (1970-1972.), majd rektori (1972-1975.) kinevezést is kapott. Jelenleg az ő nevét viseli 2006-ban felújított, légkondícionált tantermünk is.

 

Dr. Szontágh Ferenc professzor 1960-tól 1975-ig (akkor bekövetkezett haláláig) volt a Szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája tanszékvezető egyetemi tanára. Tizenöt év alatt számos vezető egyetemi feladatkört is ellátott, így az Általános Orvostudományi Kar dékáni, valamint a SZOTE rektori tisztségét is. "Keze alatt" sok orvos, kutató, oktató nevelkedett, és vált az általa művelt tudományág nemzetközileg is elismert képviselőjévé. Több hazai és külföldi társaság tagja, az Egészségügyi Világszervezet Klinikai Kutatóközpontjának igazgatója.

 

Utánozhatatlanul nyílt, beszédes személyisége mindenkit lenyűgözött. A portástól az akadémikusig, a gyakornoktól a főorvosig, a művésztől az iparosig mindenkivel megtalálta a megfelelő hangnemet a nap bármely időszakában. Abban a pécsi iskolában nevelkedett Lajos professzor tanítványaként, ahonnan kikerült többek között Dr. Gáti István akadémikus is. Szerencsés volt a Szegedi Orvostudományi Egyetem, hiszen sokat nyert az új professzorral.

Szontágh Ferenc szolgálati lakásban lakott lányaival és fogorvos feleségével a klinikán. Munkatársai mindig számíthattak rá. A szegedi társadalmi életbe is hamar bekapcsolódott. Mindenki szerette közvetlen, barátságos modoráért és magasszintű szakmai tudásáért. Megerősítette a klinikán az endokrinológiai kutatást. Jó szemmel választotta ki munkatársait. Morvay Józsefet nevezte ki a laboratórium vezetőjének, majd a fiatal gyógyszerészt, Falkay Györgyöt is felvették a laborba. Mindkettő később egyetemi tanár, Falkay György pedig tanszékvezető, illetve a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja lett. Kialakult a laboratóriumi háttér a klinikai kutatás magas szintű műveléséhez.

 

Nemzetközi kapcsolatai révén a fiatal orvosait kiküldte tanulmányutakra és dolgozni. Bécsben, Amerikában, Hollandiában, Angliában voltak tanulmányúton. Boldog volt, hogy ki tudta juttatni őket valahová külföldre. Igazi menedzsertípusú vezető volt, neki nem a saját karrierje, hanem az általa imádott és vezetett klinika fejlődése, jövője számított.

Jó beszédkészségének és szakmai tekintélyének köszönhetôen sikerült a nemzetközi porondon is komoly sikereket elérnie. Rengeteget utazott, és végül a WHO a szegedi női klinikát reprodukciós kutatóintézetté nyilvánította. Jöttek a megbízatások kutatásra, kinyílt a világ az orvosok elôtt. Anyagi támogatást is élvezett a klinika, főleg a laboratórium. A kutatásokhoz nélkülözhetetlen műszereket, különbözô anyagokat küldtek, amelyek feltétlenül szükségesek voltak a kísérletes munkához. Jó kapcsolatai révén az országban az első képalkotó ultrahang készülék Szegedre érkezett ajándékként. A betegellátást és a klinikai kutatómunkát egyaránt nagyban segítette az új készülék. Világfi volt a szó nemes értelmében. Karizmatikus egyéniségére jellemzően ahová belépett, azonnal mindenki észrevette. Nem harsánysággal, hanem az egyéniségéből sugárzó aurájával. Amikor belépett egy előadóterembe, kénytelen volt az ember azonnal rátekinteni. Ugyanakkor munkatársai elmondásából tudjuk, hogy a műtőben is magabiztos volt, gyorsan, nem kapkodva, határozott mozdulatokkal, precízen operált.

 

“Minden rendes szülésznek lányai vannak. Nekem is van három.”- hangoztatta gyakran. Nekem szerencsém volt egyik lánya férjével Dr. Szabó Elekkel, aki a szülészet-nőgyógyászatot választotta, együtt dolgozni. Ő is kedves, határozott egyéniség, jó barát volt. Sajnálatos módon Őt is korán, fiatalon vesztettük el.

Szontágh professzor elmesélte, hogy amikor Szegedre jött, az idősebb kollegák gyanakodva fogadták. Nem ismerték, tartottak tőle, helyenként megjegyzéseket tettek az újonnan bevezetett intézkedéseivel kapcsolatban. Ahogy mondta, nem volt tekintélye, mígnem néhány hét múlva a Tisza-parti Kőrössy halászcsárdában találkozott velük. Miután megivott néhány pohár whiskyt, és néhány nagyszájú, nagyivó fiú az asztal alatt járkált, elbúcsúzott tőlük, és hazavezette a saját autóját. Másnap reggel a gyűrött arcú fiúk sorban álltak a viziten a folyóson, és nagy tisztelettel köszöntötték. Ekkor szerezte meg az igazi tekintélyt a fiúknál.

 

Sajnálatos módon, már fiatal korában betegeskedett szívével. Angliában megoperálták, egy szívsebészetre szakosodott kórházban, azonban valahogy megérezte hogy a megoldás nem végleges, rövid életet szánt neki a sors. Egyik tanítványának egyszer a következőket mondta : “Jól van, látom, szépen haladsz, de azt gondolom, egyedül fogsz maradni, magadnak kell elvégezni a munkád. – Érezte, hogy nem fog sokáig élni. (Dr. Veszelovszky Iván visszaemlékezései).

Hiába próbálták újraéleszteni, a megműtött jóságos szíve megállt. Nagy tömeg kísérte utolsó útjára. Sírja mellett tanítványai és a család mellett számos állami vezető is búcsúztatta.

Szontágh professzor több egykori munkatársa és tisztelője, valamint családja Szegeden lévő tagjai a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában találkoztak 2015 augusztusában, ahol baráti beszélgetés keretében megalakult a "Szontágh Ferenc Asztaltársaság". Az "Asztaltársaság" a jövőben évenként kétszer találkozik, minden alkalommal egy tudományos előadás hangzik el a szakma, a humán reprodukció tárgyköréből, így tisztelegve Szontágh professzor emlékének, ápolva a Női Klinika hagyományait, egyben alkalmat adva Szontágh professzor tanítványainak és tisztelőinek, hogy megőrizzék és fenntartsák baráti, munkatársi kapcsolataikat. Az új tudományos ismeretek, információk meghallgatása után a beszélgetés fehér asztal mellett zajlik.

 

Szontágh Ferenc az idén lenne 100 éves. Nagyon nehéz, egyben megtisztelő az a feladat, hogy kései utódjaként vezethetem a Klinikát, melyet Ő rövid életútjában magas rangra emelt. Abban a szerencsében és megtiszteltetésben lehet részem, hogy az emlékére a Magyar Nőorvos Társaság Délmagyarországi Szekciója által alapított “Szontágh Ferenc emléklap”, valamint “Szontágh Ferenc emlékérem” – melyet a délmagyarországi szülészet-nőgyógyászat előrehaladása érdekében kifejtett munka elismeréseként adományoznak – boldog tulajdonosa lehetek. Egyet ígérhetek, amíg tehetem megpróbálok a nyomdokaiban maradni és tisztelettel adózni a szülész-nőgyógyász, igazi ember emlékének.

 

Prof. Dr. Németh Gábor

Tanszékvezető egyetemi tanár

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek