Bezár

2015

Dékáni köszöntő, SZTE ÁOK, 2015

Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

2015. július 24.
3 perc

Prof. dr. Bari Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja köszönti az elsőéves hallgatókat

Kedves Elsőéves Hallgatónk!


Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt, a Szegedi Tudományegyetem egyik legfiatalabb hallgatóját, aki Karunkon kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Szeged immáron közel 100 éve ad otthont hazánk egyik legismertebb felsőoktatási intézményének. Büszkék vagyunk magas színvonalú oktató és tudományos munkánkra, valamint klinikáink eredményes betegellátó tevékenységére. Karunk számos kiválósága közül a legismertebb Szent-Györgyi Albert, akinek munkásságát a jelentős mértékben a Szegeden végzett felfedezései alapján 1937-ben Nobel-díjjal ismerte el a tudományos világ. A tudóstársadalom sok vonatkozásban ma is számon tartja Szegedet. Évente rangos nemzetközi és hazai konferenciákat rendezünk, ahol tapasztalt és fiatal kutatók ismertetik legújabb kutatási eredményeiket. 2012 óta tíz Nobel–díjas kutató volt az Egyetem és a Kar vendége. Az elmúlt évtizedekben kiváló tudósok, kitűnő egyetemi oktatók dolgoztak kitartóan és elmélyülten tudományos kérdések megoldásán annak érdekében, hogy a felnövekvő orvosnemzedékek számára alapos tudást és korszerű szemléletet tudjanak átadni. A Kar oktatói jelenleg is azon munkálkodnak, hogy Önökből felkészült, emberséges, az újat befogadni tudó orvosok legyenek.

A Szegedi Tudományegyetem ma az ország egyik legnagyobb tudományos központja, munkájából Karunk is meghatározó részt vállal. Az oktatóink kiválósága tekintetében folyamatosan a hazai karok közötti abszolút rangsorban az elsők között vagyunk. Oktatóink és kutatóink pályázati és publikációs tevékenysége kiemelkedő. Önöknek az Egyetem lehetőséget nyújt a tudományos kutatásba való bekapcsolódásra. Tanulmányaik ideje alatt a Tudományos Diákkörökben, a diploma megszerzését követően pedig a PhD-képzések keretében mélyíthetik el ismereteiket. A Kar tanszéki szerkezetben működik, a gyakorlati munka in¬tézetekben és klinikákon folyik. A betegellátó tevékenységet a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ koordinálja. A magas szintű orvosképzés gyakorlóhelyi hátterét a mintegy 2000 fekvő-beteg befogadására alkalmas klinikák és a szakambulanciák biztosítják, melyek számos orvosi szakma országos és regionális központjai.

Önök egy csodálatos hivatásra készülve, hagyományos értékeire büszke és a legfrissebb kutatásokban is részt vevő, nemzetközi kapcsolatait jól kamatoztató intézményben kezdik meg tanulmányaikat. Az első időszakban, az alapozó és előkészítő modul kurzusai keretében az orvosi tudás alapjait képező elméleti ismereteket sajátítják el. Ezt követően, a felsőbb évfolyamokon aktív résztvevői lesznek a betegségmegelőző, ápoló, gondozó és gyógyító munkának is. Sokat kell majd tanulniuk, nemcsak az évközi számonkérésekre és a vizsgákra, hanem az élethivatásra is készülniük kell. A szakirányú képzés mellett önköltséges angol egészségtudományi szakfordító-tolmács, illetve angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor képzésekben is részt vehetnek. A magyar mellett 1985 óta angol, 1999 óta pedig német nyelven is oktatjuk az orvosi tudományokat. Hallgatóink között több mint 40 nemzet képviselteti magát. Végzetteink a legjobb klinikákon és kórházakban bővíthetik szakmai ismereteiket és válhatnak szakorvosokká. Ehhez Szak- és Továbbképzési Központunk igen sokszínű továbbképzési programot ajánl.

Ugyan a tanulás a következő években vélhetően meghatározza az Önök mindenapjait, de a kikapcsolódáshoz is adottak a feltételek. Az egyetemünkön és városunkban számtalan kulturális, sportolási, pihenési és szórakozási lehetőség várja Önöket. A kollégiumainkban és a külföldi szakmai cseregyakorlatokon tovább gazdagíthatják mindennapjaikat. Új ismeretségeket, egész életre szóló barátságokat köthetnek. Gyakorlataik során bejárhatják hazánk és a világ egészségügyi intézményeit, tanulhatnak, tapasztalhatnak, elmélyíthetik tudásukat és fejleszthetik nyelvismeretüket. Az egyetem és a Karunk évszázados hagyományokat követő eseményei színes és változatos keretet teremtenek az egyetemi lét hétköznapjainak.

Emberpróbáló, küzdelmes, de mindenekelőtt szép évek elé néznek. Bízom benne, hogy megtalálják számításaikat: szakavatott professzoraink, oktatóink segítségével sajátíthatják el az orvosi hivatást, hogy majdani munkás éveik alatt a beteg ember felépülését és az egészség megőrzését szolgálhassák. Tanulmányaikhoz a Kar vezetése és a magam nevében kitartást, elkötelezettséget, sok sikert és jó egészséget kívánok!


Szeged, 2015. július

 

Prof. Dr. Bari Ferenc
az SZTE Általános Orvostudományi Karának dékánja

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek