Bezár

Naptárak, órarendek

Tankönyv- és jegyzetigénylés 2018/2019

Tankönyv- és jegyzetigénylés 2018/2019

2018. február 14.
2 perc

 

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

A magyar képzésben résztvevő orvostanhallgatók tankönyv- és jegyzetigénylését a 2018/2019. tanévre vonatkozóan postafordultával, de  legkésőbb 2018. március 2-ig kérjük eljuttatni a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály e-mail címére: office.aokto@med.u-szeged.hu

Karunknak a MEDICINA Kiadóval van hatályos együttműködési megállapodása tankönyv- és jegyzet forgalmazás tárgyában. A rendelés megkönnyítéséhez csatoljuk a Medicina Könyvkiadó tankönyvajánlatát a 2018/2019. tanévre, valamint a Szeged, Medicina Könyvesboltban lévő jegyzetek készletlistáját.

A tankönyv- és jegyzetlistát kizárólag orvostanhallgatók részére, évfolyamonként kérjük megjelölni, feltüntetve, hogy kötelező vagy ajánlott irodalom.

Tantárgyanként, kiemelten jelölje meg a legfontosabb hazai piacon hozzáférhető magyar nyelvű tankönyvet, tekintve, hogy a felsőoktatási törvény értelmében, az államilag finanszírozott képzésben az oktatás nyelve magyar. A kurzushirdetésnél kérjük a tankönyv, jegyzet címét, szerzőjét is feltüntetni.

A Kari Tanács határozata alapján a jegyzetkiadást és ellátást szintén a Medicina Kiadó vette át, az árak szinten tartása mellett. A jelenleg forgalomban lévő jegyzeteket áttekintjük, azon elv szigorú betartása mellett, hogy kiadását a készlet eladását követően csak abban az esetben tudjuk támogatni, amennyiben szakkönyv nincs forgalomban vagy annak kiegészítését szolgálja. Ennek szellemében kérjük megjelölni, hogy új vagy átdolgozott jegyzet kiadását tervezi, mert ez esetben a javított vagy újonnan megírt jegyzetek nyomdakész kéziratát legkésőbb május elejéig kérjük leadni, hogy a következő szemeszterre forgalomba kerülhessen.

Külön csoportosításban kérjük jelezni a társ orvostudományi karoktól átvett vagy átvenni tervezett kiadványokat, illetve nem a MEDICINA és a SEMMELWEIS kiadónál készült jegyzeteket, könyveket, mivel azokat nem közvetlenül, hanem a MEDICINA Kiadó útján és előlegezésével rendeljük.

Szeged, 2018. február 6.

Prof. Dr. Bari Ferenc

dékán

Tankönyvajánlók:

I. éves orvostanhallgatók számára

II. éves orvostanhallgatók számára

III. éves orvostanhallgatók számára

IV. éves orvostanhallgatók számára

V. éves orvostanhallgatók számára

VI. éves orvostanhallgatók számára

A teljes körelevél ide kattintva letölthető (pdf) >>


 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek