Bezár

Munkatársaknak

Szakdolgozat témák bekérése

Szakdolgozat témák bekérése

2019. január 10.

Minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

 

Tisztelettel kérem, hogy a Karon magyar és angol képzésben tanuló IV. éves orvostanhallgatók részére – külön bontásban – a 2018/2019. tanévben választható szakdolgozat témák jegyzékét magyar és angol nyelven, legkésőbb 2019. január 28-ig szíveskedjenek e-mailben megküldeni az alábbi címekre:

 

Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya: office.aokto@med.u-szeged.hu.

Külföldi Hallgatók Oktatási Központja: office.fs@med.u-szeged.hu

 

A témák megadásánál kérjük feltüntetni a témavezető nevét, beosztását, tudományos fokozatát. Konzulens a kar oktatója, kutatója, klinikán dolgozó szakorvosa lehet. Egy szakdolgozat témához maximum 2 témavezető sorolható fel.

 

Továbbá kérem Önöket, hogy a lista összeállításánál tartsák szem előtt az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és az Általános Orvostudományi Kar adatvédelmi szabályzatára épülő eljárási rendet.

 

„ Adatvédelmi eljárási rend

3.7.5.1 Szakdolgozat és diplomamunka szabályozás

A Szegedi Tudományegyetem karain tanuló egyetemi hallgatók szakdolgozatuk vagy diplomamunkájuk elkészítéséhez, amennyiben annak során személyes egészségügyi adatokat ismernek meg és dolgoznak fel, kaphatnak tudományos kutatási hozzáférést a személyes adatokhoz és/vagy biológiai mintákhoz. Ennek az a feltétele, hogy a témavezető (a kutatásvezető) szakmai-etikai engedéllyel rendelkezzen az adott téma vizsgálatára. Kívánatos, hogy a kutatók minél nagyobb számban vonjanak be egyetemi hallgatókat folyamatban lévő kutatási projektjeikbe, amelyek értelemszerűen már rendelkeznek szakmai –etikai engedéllyel. Új téma kiírásakor érdemes hosszú távú (5-10 évre szóló) általános témamegjelöléssel benyújtani a néhány oldalas kutatási tervet a témavezető tudományos önéletrajzával és publikációs listájával a Regionális Kutatásetikai Bizottsághoz jóváhagyásra olyan módon, hogy az lehetőség szerint több hallgató számára is lehetővé tegye a szakdolgozat, diplomamunka elkészítését. Kutatásvezető tudományos minősítéssel rendelkező oktató, kutató lehet.”

 

A témaválasztás a kari honlapról letölthető szakdolgozattéma-választó és konzultációs lap kitöltésével történik, melyet a hallgató kezdeményez. A diplomamunka témaválasztás határideje a IV. éves orvostanhallgatók számára 2019. április 30.

 

Szeged, 2019. január 11.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Lázár György s.k.

orvoskari dékán

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek