Bezár

Munkatársaknak

Információk a 2019/2020. tanév II. félév szervezésével kapcsolatban

Információk a 2019/2020. tanév II. félév szervezésével kapcsolatban

2019. december 19.
 1. A II. félév időbeosztása

Szorgalmi időszak: 2020. február 3 - május 16.

Vizsgaidőszak: 2020. május 18 – június 27.

Tavaszi szünet: 2020. április 10 – 17.

Utóvizsga időszak: 2020. június 29 – július 4.

Diplomamunka témaválasztási határidő (IV. éves hallgatók): 2020. április 30.

Orvostanhallgatók ballagása: 2020. május 15. (péntek)

A szorgalmi időszak ebben a félévben 15 hétből áll, ebből 1 hét tavaszi szünet, a vizsgaidőszak 6+1 hét.

A tanév menetrendjének, további határidőinek követéséhez segítséget nyújtanak az Egyetemi Naptár http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/ és a Kari Naptár http://www.med.u-szeged.hu/hallgatoknak/kari-naptar/kari-naptar-2019-2020

A szigorló év és a záróvizsga időszak időpontjairól külön értesítéssel leszünk az érintettek felé.

 

 1. Várható csoportszámok
  • angol évfolyamok: I. év 15, II. év 15, III. év 9, IV. év 7, V. év 6 csoport
  • német évfolyamok: I. év 10, II. év 10 csoport
  • magyar képzésben I. év 14, II. év 14, III. év 14, IV. év 14, V. év 14 csoport

 

A gyakorlati oktatást továbbra is csoportonként kell meghirdetni úgy, hogy kurzuskódba a gyakorlati kurzus alapértelmezett tárgykódja után kötőjelet kell tenni, és sorszámozni l-től 14-ig (Neptun-ban érdemes a Másolás funkciót használni). Ezt kell alkalmazni az angol és német tagozatos hallgatók kurzushirdetésére is a közölt csoportszámokkal.

 

 1. Kurzusfelvétel

A hallgatók részére a kari versenyalapú kurzusfelvétel időszaka az egyetemi ETR-naptár szerint 2020. január 29– február 16. között esedékes. Az egyetemi megnyitásrend Kari lebontásban elérhető a http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp?felev=2019-2020-2&kurzfel=I&lang= linken. Az ún. rangsoros kurzusfelvételek 2020. január 20 – 25. között zajlanak. Ez utóbbi lehetőség az orvos képzésben a választható, létszámkorlátosan hirdetett kurzusok esetén bír jelentőséggel, illetve a versenyalapú kurzusfelvétel indulásakor a szerverek tehermentesítésére szolgál.

 

 1. Kurzushirdetés

A Neptun-ban a kurzusok időpontjának, az előadások helyszínének megadása továbbra is az órarendekben megadottak alapján történik. A magyar, az angol és a német tagozatos orvostanhallgatók órarendjei 2020. január 14-től lesznek elérhetőek az alábbi menüpont alatt:

http://www.med.u-szeged.hu/munkatarsaknak/altalanos-tudnivalok/kari-orarendek

 

A IV. évfolyam blokkgyakorlatainak Neptun-os kurzushirdetését az eddigi eljárásnak megfelelően a Tanulmányi Osztály kollégája végzi.

 

A Neptun rendszerben kurzushirdetéskor csak a tantárgy hivatalos címét (képzési programban elfogadott és feltüntetett cím) tudják használni. Aki alcímet, további információt szeretne hozzáadni a kurzushoz, tanszéki adminisztrátor szerepkörben a Tárgy kurzusai (48200)/Alapadatok/Leírás mezőben tudja ezt megjelölni.

A kurzushirdetés legegyszerűbb módja az előző tanévi kurzus másolása az aktuális félévre. Amennyiben nem másolással hozzuk létre a kurzust, a kurzushirdetésnél szükséges megadni a kurzus típusát (Szervezeti Egységek (28000)/Tárgyak(46800/Tárgy kurzusai (48200)-alul Új kurzus, vagy már létrehozott kurzusnál Szerkeszt gomb/ Alapadatok/”Típusazonosító”): normál, vagy vizsgakurzus. Opcionálisan beállítható, hogy a kurzus jóváhagyásos (konfirmálandó) legyen: Tárgy kurzusai (48200)/Egyéb adatok tabulátor fülön, jelölőnégyzettel állítható. A jóváhagyásos kurzusok hallgatói jelentkezéseit kérjük folyamatosan, illetve közvetlenül a kurzusfelvételi időszak lezárta után (2020.02.17-től) bírálják el /oktatói web felület: Oktatás/Kurzusok/Kurzus sorának végén „+” jel/Kurzus hallgatói/Jóváhagyás; tanszéki adminisztrátor szerepkörben: Kurzus hallgatói (50600)/Kurzusjelentkezés tab.fül/

Maximális létszám: terem maximális létszámához kell igazítani (korlátlan létszám kerülendő)

Időpont és terembeállítás: Tárgy kurzusai (48200) menüpontban „Órarendhez rendelés” tabulátor fülön szükséges beállítani.

Több tárgykód, de egy kurzus: Azonos időpontban, egy helyszínen tartott kurzus esetében nem szükséges tantárgykódonként külön kurzust létrehozni, elegendő egy kurzust hirdetni az alapértelmezett tárgykódra (AOK tárgykódra, ha van), a többi tárgykódot pedig a „Kapcsolódó tárgyak” tabulátor fülön hozzáadni.

Kurzushirdetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatók (Coospace Tanszéki adminisztrátor színterében): Kurzusok_hirdetése_07_05_FM.pdf ; Tanszéki_adminisztrátor_feladatai_ I_Kurzusok_kezelése_2018_05_08_.pdf ; Tanszeki_dokumentacio_-6.4.pdf

 

A Szervezeti Egységek (28000)/Hozzárendelt tárgyak (2650) menüpontban lehet azokat a tantárgyakat, ill. tantárgyi kurzusokat kezelni, melyeket több tanszék is hirdet (pl. Szakdolgozat munkaterv, Demonstrátori tevékenység, Tudományos diákköri tevékenység…) A tantárgyakat érdemes leszűrni „Meghirdetett félév tárgyaira”, majd a megfelelő tárgyat kiválasztva a Tárgy kurzusai (2750) menüpontban félév választással lehet meghirdetni a kurzust.

 

A fentiekkel kapcsolatban szükség esetén információt a Tanulmányi Osztályon Horváth-Bata Noémi TR referens (horvath.noemi@med.u-szeged.hu) tud adni (Tel.:54-5018).

 

Az Intézetbe jelentkező szakdolgozó hallgatók részére az alábbi szakdolgozat kurzusokat szükséges meghirdetni:

- Szakdolgozat munkaterv I. (V. évf. 1. félév

- Szakdolgozat munkaterv II. (V. évf. 2. félév): zajlik a kísérletes munka, kísérletek értékelése, statisztikai analízis, kezdeti szakdolgozat eredmények értékelése, szakdolgozat felvázolása

- Szakdolgozat elkészítés (VI. éves hallgatók részére): a szakdolgozat elkészült

A félév végén a konzulens jegyzi be a Neptun rendszerbe a Szakdolgozat munkaterv kurzusok eredményét (ötfokozatú gyakorlati jegy): Az 1. félévben a kurzust záró érdemjegynek tükröznie kell, hogy valóban megtörtént a szakdolgozat előkészítése, van munkaterv, a hallgató megkezdte az ajánlott irodalom feldolgozását, lehetőség szerint belekezdett a kísérletes munkába. A 2. félévben a kurzust záró érdemjegynek ki kell fejeznie, mennyire van reális esély arra, hogy a munkát a hallgató befejezze, kiértékelje és a szakdolgozatot határidőig benyújtsa.

 

 1. Határidők

A Tanszékeknek az orvostanhallgatók részére a kurzushirdetést legkésőbb 2020. január 19-ig kell elkészíteni az ETR–en a rangsoros előjelentkezés lehetőségének biztosítása érdekében.

A szorgalmi időszak kezdetéig bírálják el a MODULO rendszerben benyújtott kreditátviteli kérelmeket a kreditátvitelt igénylő hallgatók akadálytalan kurzusfelvételének biztosításához.

 

 1. Oktatók megadása, típusbeállítás, százalékos megoszlás

A Neptun felületen – a központi, közvetlenül a Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő (FIR) statisztikai adatszolgáltatás miatt – kötelező minden kurzushoz minden oktatót hozzárendelni! Egy kurzushoz rendelt több oktató esetében a helyes %-os arányt is kérjük megjelölni, mivel az óraterhelés számításnak ez alapvető fontosságú adata.

FONTOS! A Neptun rendszerben meghirdetett kurzusok oktatóihoz négyféle típus választható: Oktató (jegyző), Előadó, Vizsgáztató, Adminisztrátor, melyek az ETR-ben megszokotthoz képest új funkciót kaptak. A beállított típus eltérő szintű kurzus- és vizsgakezelési jogosultságot biztosít az oktatói webes felületen! Amennyiben egy oktató nem tud vizsgát hirdetni, vagy jegyet rögzíteni, érdemes a kurzuson módosítani a beállított oktatói típust. Az oktatótípusok jogosultságait részletező tájékoztató a következő honlapcímen érhető el: https://www.u-szeged.hu/egyetemrol-141002/kozponti-szolgaltato/oktatasi-igazgatosag/dokumentumok/segedletek

 

 1. Kurzus részleteinek feltüntetése

A CooSpace felület mellett az Intézeti honlapon is el kell helyezni a félévben oktatott kurzusok részletes (hetekre lebontott) tematikáit, a félév teljesítésének feltételeit, a vizsgáztatás menetét, a javasolt tankönyv, jegyzet megjelölését legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig (2020. február 16).

A félévre kiadott hivatalos tematikán– a SZTE TVSZ és Kari Tanulmányi Ügyrend alapján - félév közben módosítani nem lehet.

Felhívom szíves figyelmét, hogy gyakorlati időpont módosítás továbbra is csak előzetes dékáni engedéllyel történhet, amennyiben az adott időpontban a hallgatóknak más tanulmányi elfoglaltsága igazolhatóan nincs.


 1. Átoktatás-kurzushirdetés

A pontos kurzushirdetés a korrekt elszámolás elengedhetetlen feltétele az átoktatásban érintett oktatási egységek számára. Kérem, hogy feltétlenül ragaszkodjanak a kurzushirdetés jogához, ha a kurzus oktatása az előzetes megállapodások alapján teljes egészében az Intézetben történik, mert a díj elszámolások alkalmával így lehetséges az átoktatott kurzusok teljes körű figyelembevétele.

 

 • 5. Új kurzus indítása

A Tanszékek kizárólag a Kar Tanácsa által elfogadott kurzusokat hirdethetik meg. Új kötelezően és szabadon választható kurzus indításának kérelmezésére minden év február 15-ig van lehetőség az alábbi linken elérhető útmutató szerint, megjelölve, hogy milyen nyelvű képzésben indítanák a kurzust: http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=45081

 

 • 6. További információk

a) A kurzusok elméleti/gyakorlati foglalkozásain csak a kurzuslistán szereplő hallgatók vehetnek részt. Kérjük ennek ellenőrzését, hogy minél kisebb számra redukálhassuk a határidőn túli kurzusfelvételek számát, amely a hallgatóknak késedelmi díj fizetésével, és plusz adminisztrációval jár!

b) Az órarendben nem szereplő (kötelezően, szabadon választható) kurzusok meghirdetéséhez előzetes egyeztetés alapján a Tanulmányi Osztály (Balla Nándor oktatásszervező, e-mail aok.terem@med.u-szeged.hu , tel:34-2286) biztosít tantermet, kérjük, mielőbb keressék a kollégát.

c) A többi Kar vonatkozásában a kurzushirdetés, a határidők megjelölése az adott Kar és a Tanszék közötti egyeztetés alapján történik.

 

Szeged, 2019. december 19.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Lázár György s.k.

orvoskari dékán

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek