Bezár

Munkatársaknak

Információk a 2016/2017. tanév I. félév szervezésével kapcsolatban

Információk a 2016/2017. tanév I. félév szervezésével kapcsolatban

2016. július 29.
5 perc

Minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére

 

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

 

A 2016/2017. tanév I. félév szervezésével kapcsolatban az alábbi információkat tesszük közzé.

 

1. Az 1. félév időbeosztása


Szorgalmi időszak:

2016. szeptember 5 - december 11.

Vizsgaidőszak:

2016. dec. 12 – dec. 23. és 2017. január 2 - január 29.

Téli szünet:

2016. december 27 - 2016. december 30.

Utóvizsga időszak:

2017. január 30 - február 5.

Szent-Györgyi Napok:

2016. november 17 - 19.

2016. évi őszi TDK konferencia:

2016. november 23-24. (dékáni szünet)

Dékáni szünet a munkanap áthelyezést érintő szombati napon:


2016. október 15. (szombat)


A szorgalmi időszak továbbra is 14 hétből áll, a vizsgaidőszak 6+1 hét.

A tanév menetrendjének, további határidőinek követéséhez segítséget nyújtanak az Egyetemi Naptár http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/ és a Kari Naptár http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=57238

 

2. Várható csoportszámok


  • angol évfolyamok: I. év 12, II. év 10, III. év 10, IV. év 8, V. év 7 csoport
  • német évfolyamok: I. év 10, II. év 10 csoport
  • magyar képzésben I–V. évfolyamok 14 csoporttal indulnak.

 

A gyakorlati oktatást továbbra is csoportonként kell meghirdetni úgy, hogy a gyakorlati kurzus (kurzuskód és órarendi kód egyaránt módosítandó!) kódszáma után kötőjelet kell tenni, és sorszámozni l-től 14-ig. Ezt kell alkalmazni az angol és német tagozatos hallgatók kurzushirdetésére is a közölt csoportszámokkal.

Az ETR-ben beállítható, hogy csak az adott csoportszámú hallgató tudja felvenni a számára meghirdetett gyakorlatot (Kurzus szerkesztése/Alapadatok/Órarendi kód/tanulócsoport).

 

3. Kurzusfelvétel


A hallgatók részére a kari versenyalapú kurzusfelvétel időszaka az ETR kari naptár szerint 2016. augusztus 29– szeptember 18. között lesz. Az ún. rangsoros kurzusfelvételek 2016. augusztus 22 – 27 között zajlanak. Ez utóbbi lehetőség az orvos képzésben a választható, létszámkorlátosan hirdetett kurzusok esetén bír jelentőséggel, illetve a versenyalapú kurzusfelvétel indulásakor a szerverek tehermentesítésére szolgál.

 

4. Kurzushirdetés


Az ETR-ben a kurzusok időpontjának, az előadások helyszínének megadása továbbra is az órarendekben megadottak alapján történik. Az órarendek az új órarend készítő program segítségével némileg új formátumban 2016. augusztus első hetén lesznek elérhetőek a magyar, az angol és a német tagozatos orvostanhallgatók órarendjei az alábbi menüpont alatt: http://www.med.u-szeged.hu/munkatarsaknak/altalanos-tudnivalok/kari-orarendek

 

Az új struktúrában szerveződő IV. évfolyam klinikai gyakorlatainak ETR-es kuzushirdetését a Tanulmányi Osztály végzi, további tájékoztatást a tanév kezdete előtt tudunk adni.

 

A kurzushirdetéskor a kurzusok hivatalos címét (képzési programban elfogadott és feltüntetett cím) kérjük feltüntetni. A fentiekkel kapcsolatban szükség esetén információt a Tanulmányi Osztályon Horváth Noémi ETR referens (horvath.noemi@med.u-szeged.hu) tud adni (Tel.:5018).

 

Nagyon fontos a kurzusok helyszínének a legördülő választékból történő kiválasztása (a kézi bejegyzések mellőzése), mivel a Kar mobil információs applikációja (SzeMed @Map) az innen automatikusan átvett helyszín és időpont adatokat fogja használni!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új képzési programon felmenő rendszer miatt a TDK kurzus egy tárgyelemű az I-IV. évfolyam számára AOK-TDK101 kódon, csak az V. évnek marad a két tárgyelem AOK-TDK201, AOK-TDK202 kóddal, az ő számukra külön kell hirdetni a „régi” kódokon a kurzusokat.

 

A Tanszékek kizárólag a Kar Tanácsa által elfogadott kurzusokat hirdethetik meg.

Új kötelezően és szabadon választható kurzus kérelmezésére minden év február 15-ig van lehetőség az alábbi linken elérhető útmutató szerint: http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=45081

 

  1. Határidők

A Tanszékeknek az orvostanhallgatók részére a kurzushirdetést legkésőbb 2016. augusztus 21-ig kell elkészíteni az ETR–en, a rangsoros előjelentkezés lehetőségének biztosítása érdekében.

 

  1. Oktatók megadása, több oktató sorrendje

Az ETR felületen – a központi, közvetlenül a Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő (FIR) statisztikai adatszolgáltatás miatt – kötelező minden kurzushoz minden oktatót hozzárendelni! Egy kurzushoz rendelt több oktató esetében a helyes %-os arányt is kérjük megjelölni!

Ha egy kurzuson több oktató szerepel, megjelenésük sorrendjét az oktatók kiválasztásakor a „viszony” beállításával lehet befolyásolni: oktató (jegyző) kerül előre, utánuk az „előadó”, ezen belül a százalék csökkenő sorrendjében, majd névsorban.

 

  1. Kurzus részleteinek feltüntetése

A CooSpace felület mellett az Intézeti honlapon is el kell helyezni a félévben oktatott kurzusok részletes (hetekre lebontott) tematikáit, a félév teljesítésének feltételeit, a vizsgáztatás menetét, a javasolt tankönyv, jegyzet megjelölését legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig (2016. szeptember 18).

A félévre kiadott – a SZTE TVSZ és Kari Tanulmányi Ügyrend alapján - hivatalos tematikán félév közben módosítani nem lehet.

Felhívom szíves figyelmét, hogy gyakorlati időpont módosítás továbbra is csak előzetes dékáni engedéllyel történhet, amennyiben az adott időpontban a hallgatóknak más tanulmányi elfoglaltsága igazolhatóan nincs.


  1. Átoktatás-kurzushirdetés

A pontos kurzushirdetés elengedhetetlen feltétele az átoktatásban érintett oktatási egységek számára a korrekt elszámolásnak. Kérem, hogy feltétlenül ragaszkodjanak a kurzushirdetés jogához, ha a kurzus oktatása az előzetes megállapodások alapján teljes egészében az Intézetben történik, mert a díj elszámolások alkalmával így lehetséges az átoktatott kurzusok teljes körű figyelembevétele.

 

5. További információk


a) A kurzusok elméleti/gyakorlati foglalkozásain csak a kurzuslistán szereplő hallgatók vehetnek részt. Kérjük ennek ellenőrzését, hogy minél kisebb számra redukálhassuk a határidőn túli kurzusfelvételek számát, amely a hallgatóknak késedelmi díj fizetésével, és plusz adminisztrációval jár.

b) Az órarendben nem szereplő (kötelezően, szabadon választható) kurzusok meghirdetéséhez előzetes egyeztetés alapján a Tanulmányi Osztály (Karsai Klára oktatásszervező, e-mail karsai.klara@med.u-szeged.hu, tel:54-5018) biztosít tantermet.

c) A többi Kar vonatkozásában a kurzushirdetés, a határidők megjelölése az adott Kar és a Tanszék közötti egyeztetés alapján történik.


6. BIR online program bevezetése


Ezúton kérem a tanulmányi felelősöket, intézeti oktatásszervezőket, hogy a május hónapban a TTIK Informatikai Intézet vezető munkatársa által bemutatott „ÁOK BIR” órafelosztó online programot a hamarosan e-mail címre megküldött felhasználói név és jelszó birtokában, próbálják ki, ismerjék meg.

A programban megtalálható az adott tanszék által oktatott kurzusok oktatói, a kurzusok helye és ideje.

Az elkövetkező félévekben fokozatosan erre a programra és az órarend készítésének segédprogramjára (ASC, melyet a Tanulmányi Osztály kezel) kívánunk támaszkodni az eddigi kézi órarend tervezés helyett. Ezt indokolja többek között a IV. évfolyamon az ún. blokkosított, összevont klinikai gyakorlatok szervezése, illetve a további szervezési, adminisztratív változások informatikai eszközökkel történő menedzselése.

 

Szeged, 2016. július 29.

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Bari Ferenc s.k.

orvoskari dékán


A tájékoztató ide kattintve letölthető (PDF).

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek