Bezár

Munkatársaknak

Fontos tanévkezdési tudnivalók minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére!

Fontos tanévkezdési tudnivalók minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére!

2018. július 31.

Minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére

 

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

 

A 2018/2019. tanév I. félév szervezésével kapcsolatban az alábbi információkat tesszük közzé.

 • 1. Az 1. félév időbeosztása

Szorgalmi időszak:

2018. szeptember 3 - december 8.

Őszi szünet:

2018. október 22- 24.

Vizsgaidőszak:

2018. december 10 – 21., 2019. január 2-26.

Utóvizsga időszak:

2019. január 28 - február 2.

Téli bezárás:

2018. december 24- 2019. január 1.

2018. évi őszi TDK Konferencia:

2018. november 14-16.

Szent-Györgyi Napok központi ünnepség, jubileumi diplomaátadó:

2018. november 23.

 

A szorgalmi időszak 14 hétből áll, ebből 1 hét az őszi szünet (munkanap áthelyezéssel keletkező 2 hosszú hétvége+szerda). A vizsgaidőszak 6+1 hét.

A tanév menetrendjének, további határidőinek követéséhez segítséget nyújt az Egyetemi Naptár http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/ és a Kari Naptár http://www.med.u-szeged.hu/hallgatoknak/kari-naptar/kari-naptar-2018-2019

 

 • 2. Várható csoportszámok
 • magyar képzésben I–V. évfolyamok 14 csoporttal indulnak.
 • angol évfolyamok: I. év 14, II. év 12, III. év 12, IV. év 6, V. év 8 csoport
 • német évfolyamok: I. év 10, II. év 10 csoport

A gyakorlati oktatást továbbra is csoportonként kell meghirdetni úgy, hogy kurzuskódba a gyakorlati kurzus alapértelmezett tárgykódja után kötőjelet kell tenni, és sorszámozni l-től 14-ig (Neptun-ban érdemes a Másolás funkciót használni). Ezt kell alkalmazni az angol és német tagozatos hallgatók kurzushirdetésére is a közölt csoportszámokkal.

 

 • 3. Kurzusfelvétel

A hallgatók részére a kari versenyalapú kurzusfelvétel időszaka az Egyetemi naptár szerint 2018. augusztus 27– szeptember 16. között esedékes. Az egyetemi megnyitásrend Kari lebontásban elérhető a http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp?felev=2018-2019-1&kurzfel=I&lang=  linken. Az ún. rangsoros kurzusfelvételek 2018. augusztus 20 – 25 között zajlanak. Ez utóbbi lehetőség az orvos képzésben a választható, létszámkorlátosan hirdetett kurzusok esetén bír jelentőséggel, illetve a versenyalapú kurzusfelvétel indulásakor a szerverek tehermentesítésére szolgál.

 

 • 4. Kurzushirdetés

A Neptun-ban a kurzusok időpontjának, az előadások helyszínének megadása továbbra is az órarendekben megadottak alapján történik. A magyar, az angol és a német tagozatos orvostanhallgatók órarendjei 2018. augusztus első hetén lesznek elérhetőek az alábbi menüpont alatt: http://www.med.u-szeged.hu/munkatarsaknak/altalanos-tudnivalok/kari-orarendek

Az alapadatok óraszám meghatározásánál kérjük, csak a féléves óraszám adatot töltsék ki, amennyiben nem heti rendszerességgel, vagy nem azonos óraszámban tartják a kurzust. Az „óraszám” adat a heti rendszerességű óratartást jelöli, tehát óraterhelés kalkulációnál automatikusan szorzódik a szorgalmi hetek (14 hét) számával.

A IV. évfolyam blokkgyakorlatainak Neptun-os kurzushirdetését az eddigi eljárásnak megfelelően a Tanulmányi Osztály kollégája végzi.

 

A Neptun rendszerben kurzushirdetéskor csak a tantárgy hivatalos címét (képzési programban elfogadott és feltüntetett cím) tudják használni. Aki alcímet, további információt szeretne hozzáadni a kurzushoz, tanszéki adminisztrátor szerepkörben a Tárgy kurzusai (48200)/Alapadatok/Leírás mezőben tudja ezt megjelölni.

A kurzushirdetés legegyszerűbb módja az előző tanévi kurzus másolása az aktuális félévre. Amennyiben nem másolással hozzuk létre a kurzust, a kurzushirdetésnél az ETR-hez hasonlóan szükséges megadni a kurzus típusát (Szervezeti Egységek (28000)/Tárgyak(46800/Tárgy kurzusai (48200)-alul Új kurzus, vagy már létrehozott kurzusnál Szerkeszt gomb/ Alapadatok/”Típusazonosító”): normál, vagy vizsgakurzus.

Opcionálisan beállítható, hogy a kurzus jóváhagyásos (konfirmálandó) legyen: Tárgy kurzusai (48200)/Egyéb adatok tabulátor fülön, jelölőnégyzettel állítható. A jóváhagyásos kurzusok hallgatói jelentkezéseit kérjük folyamatosan, illetve legkésőbb a kurzusfelvételi időszak lezártát követő héten bírálják el (oktatói web felület: Oktatás/Kurzusok/Kurzus sorának végén „+” jel/Kurzus hallgatói/Jóváhagyás; tanszéki adminisztrátor szerepkörben: Kurzus hallgatói (50600)/Kurzusjelentkezés tab.fül).

Időpont és terembeállítás: Tárgy kurzusai (48200)/„Órarendhez rendelés” tabulátor fülön szükséges beállítani.

Tárgytematika rögzítése: Szervezeti egységek/Tárgyak/Meghirdetett félévei (268400)

Kurzushirdetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatók (Coospace Tanszéki adminisztrátor színterében): Kurzusok_hirdetése_07_05_FM.pdf ; Tanszeki_dokumentacio_-6.4.pdf ; Tanszéki_adminisztrátor_feladatai_ I_Kurzusok_kezelése_2018_05_0

 

A Szervezeti Egységek (28000)/Hozzárendelt tárgyak (2650) menüpontban lehet azokat a tantárgyakat, ill. tantárgyi kurzusokat kezelni, melyeket több tanszék is hirdet (pl. Szakdolgozat munkaterv, Demonstrátori tevékenység, Tudományos diákköri tevékenység…) A tantárgyakat érdemes leszűrni „Meghirdetett félév tárgyaira”, majd a megfelelő tárgyat kiválasztva a Tárgy kurzusai (2750) menüpontban félév-választással lehet meghirdetni a kurzust.

 

A fentiekkel kapcsolatban szükség esetén további információt a Tanulmányi Osztályon Horváth Noémi TR referens (horvath.noemi@med.u-szeged.hu) tud adni (Tel.:5018).

A TDK kurzus egy tárgyelemű az I-V. évfolyam számára AOK-TDK101 kódon.

 

A 132/2016-2017.(IV.26.) sz. ÁOK Kari Tanács határozata alapján a korábbi Szakdolgozat előkészítés, konzultáció tantárgyat felváltották az alábbi tantárgyak, melyeket az Intézetbe jelentkező szakdolgozó hallgatók részére szükséges meghirdetni:

- Szakdolgozat munkaterv I. (V. évf. 1. félév: kérdésfelvetés, tudományos cél/review témája, kísérleti terv, ajánlott irodalom felsorolása, kísérletes munka kezdete)

- Szakdolgozat munkaterv II. (V. évf. 2. félév)

- Szakdolgozat elkészítés (2018/19. 1. félévétől, VI. éves hallgatók részére): a szakdolgozat elkészült

A félév végén a konzulens jegyzi be a Neptun rendszerbe a Szakdolgozat munkaterv (ötfokozatú gyakorlati jegy) és Szakdolgozat elkészítés (aláírás) kurzusok eredményét. Az 1. féléves munkaterv kurzust záró érdemjegynek tükröznie kell, hogy valóban megtörtént a szakdolgozat előkészítése, van munkaterv, a hallgató megkezdte az ajánlott irodalom feldolgozását, lehetőség szerint belekezdett a kísérletes munkába.

 

A Tanszékek kizárólag a Kar Tanácsa által elfogadott kurzusokat hirdethetik meg. Új kötelezően és szabadon választható kurzus indításának kérelmezésére minden év február 15-ig van lehetőség az alábbi linken elérhető útmutató szerint: www.med.u-szeged.hu/kurzusinditas-kari-150626

 

 1. Határidők

A Tanszékeknek az orvostanhallgatók részére a kurzushirdetést legkésőbb 2018. augusztus 19-ig kell elkészíteni a Neptun-ban a rangsoros előjelentkezés lehetőségének biztosítása érdekében.

 

 1. Oktatók megadása, több oktató sorrendje, százalékos megoszlás

A Neptun felületen – a központi, közvetlenül a Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő (FIR) statisztikai adatszolgáltatás miatt – kötelező minden kurzushoz minden oktatót hozzárendelni! Egy kurzushoz rendelt több oktató esetében a helyes %-os arányt is kérjük megjelölni, mivel az óraterhelés számításnak ez alapvető fontosságú adata.

Ha egy kurzuson több oktató szerepel, megjelenésük sorrendjét az oktatók kiválasztásakor a „viszony” beállításával lehet befolyásolni: oktató (jegyző) kerül előre, utánuk az „előadó”, ezen belül a százalék csökkenő sorrendjében, majd névsorban.

 

 1. Kurzus részleteinek feltüntetése

A CooSpace felület mellett az Intézeti honlapon is el kell helyezni a félévben oktatott kurzusok részletes (hetekre lebontott) tematikáit, a félév teljesítésének feltételeit, a vizsgáztatás menetét, a javasolt tankönyv, jegyzet megjelölését legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig (2018. szeptember 16).

A félévre kiadott hivatalos tematikán– a SZTE TVSZ és Kari Tanulmányi Ügyrend alapján - félév közben módosítani nem lehet.

Felhívom szíves figyelmét, hogy gyakorlati időpont módosítás továbbra is csak előzetes dékáni engedéllyel történhet, amennyiben az adott időpontban a hallgatóknak más tanulmányi elfoglaltsága igazolhatóan nincs.

 1. Átoktatás-kurzushirdetés

A pontos kurzushirdetés a korrekt elszámolás elengedhetetlen feltétele az átoktatásban érintett oktatási egységek számára. Kérem, hogy feltétlenül ragaszkodjanak a kurzushirdetés jogához, ha a kurzus oktatása az előzetes megállapodások alapján teljes egészében az Intézetben történik, mert a díj elszámolások alkalmával így lehetséges az átoktatott kurzusok teljes körű figyelembevétele.

 

 • 5. További információk
a) A kurzusok elméleti/gyakorlati foglalkozásain csak a kurzuslistán szereplő hallgatók vehetnek részt. Kérjük ennek ellenőrzését, hogy minél kisebb számra redukálhassuk a határidőn túli kurzusfelvételek számát, amely a hallgatóknak késedelmi díj fizetésével, és plusz adminisztrációval jár!
b) Az órarendben nem szereplő (kötelezően, szabadon választható) kurzusok meghirdetéséhez előzetes egyeztetés alapján a Tanulmányi Osztály (Mester Ágnes oktatásszervező, e-mail aok.terem@med.u-szeged.hu , tel:34-2286) biztosít tantermet, kérjük, mielőbb keressék a kolléganőt.
c) A többi Kar vonatkozásában a kurzushirdetés, a határidők megjelölése az adott Kar és a Tanszék közötti egyeztetés alapján történik.

 

Szeged, 2018. július 30.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Lázár György s.k.

orvoskari dékán


A tájékoztató ide kattintva letölthető (pdf) >>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek