Bezár

Naptárak, órarendek

Fontos tanévkezdési tudnivalók minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére

Fontos tanévkezdési tudnivalók minden oktatásban résztvevő intézet/klinika részére

2019. augusztus 02.
8 perc

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

 

A 2019/2020. tanév I. félév szervezésével kapcsolatban az alábbi információkat tesszük közzé.

 • 1. Az 1. félév időbeosztása
Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 2 - december 7.
Őszi szünet: 2019. október 30- november 1.
Vizsgaidőszak: 2019. december 9 – 20., 2020. január 2-25.
Utóvizsga időszak: 2020. január 27 - február 1.
Téli bezárás:
2019. december 23- 2020. január 1.
Szent-Györgyi Napok: 2019. november 20-22.
Dékáni szünet a munkanap áthelyezést érintő szombati napokon: 2019. december 7.
Szakdolgozat leadási határidő: 2020. január 24.
Szakdolgozat védési időszak: 2020. március 9- április 3.


A szorgalmi időszak 14 hétből áll, ebből 3 nap őszi szünet. A vizsgaidőszak 6+1 hét.

A tanév menetrendjének, további határidőinek követéséhez segítséget nyújt az Egyetemi Naptár http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/ és a Kari Naptár http://www.med.u-szeged.hu/hallgatoknak/kari-naptar/kari-naptar-2019-2020

 

 • 2. Várható csoportszámok

  magyar képzésben I–V. évfolyamok 14 csoporttal indulnak
  angol évfolyamok: I. év 16, II. év 15, III. év 9, IV. év 7, V. év 6 csoport
  német évfolyamok: I. év 10, II. év 10 csoport

A gyakorlati oktatást továbbra is csoportonként kell meghirdetni úgy, hogy kurzuskódba a gyakorlati kurzus alapértelmezett tárgykódja után kötőjelet kell tenni, és sorszámozni l-től 14-ig (Neptun-ban érdemes a Másolás funkciót használni). Ezt kell alkalmazni az angol és német tagozatos hallgatók kurzushirdetésére is a közölt csoportszámokkal.

 

 • 3. Kurzusfelvétel

A hallgatók részére a kari versenyalapú kurzusfelvétel időszaka az Egyetemi naptár szerint 2019.
augusztus 28– szeptember 15. között esedékes.
Az egyetemi megnyitásrend Kari lebontásban elérhető a http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp?felev=2019-2020-1&kurzfel=I&lang= linken. Az ún. rangsoros kurzusfelvételek 2019. augusztus 19 – 24. között zajlanak. Ez utóbbi lehetőség az orvos képzésben a választható, létszámkorlátosan hirdetett kurzusok esetén bír jelentőséggel, illetve a versenyalapú kurzusfelvétel indulásakor a szerverek tehermentesítésére szolgál.

 

 • 4. Kurzushirdetés

A Neptun rendszerben a kurzusok időpontjának, az előadások helyszínének megadása továbbra is az órarendekben megadottak alapján történik. A magyar, az angol és a német tagozatos orvostanhallgatók órarendjei 2019. augusztus 9-től lesznek elérhetőek az alábbi menüpont alatt: http://www.med.u-szeged.hu/munkatarsaknak/altalanos-tudnivalok/kari-orarendek

Az alapadatok óraszám meghatározásánál kérjük, csak a féléves óraszám adatot töltsék ki, amennyiben nem heti rendszerességgel, vagy nem azonos óraszámban tartják a kurzust. Az „óraszám” adat a heti rendszerességű óratartást jelöli, tehát óraterhelés kalkulációnál automatikusan szorzódik a szorgalmi hetek (14 hét) számával.

A IV. évfolyam blokkgyakorlatainak Neptun-os kurzushirdetését az eddigi eljárásnak megfelelően a Tanulmányi Osztály kollégája végzi.

 

A Neptun rendszerben kurzushirdetéskor csak a tantárgy mintatantervi címét (képzési programban elfogadott és feltüntetett cím) tudják használni. Alcím, további információ megjelölésre tanszéki adminisztrátor szerepkörben a Tárgy kurzusai (48200)/Alapadatok/Leírás mezőben nyílik lehetőség.

A kurzushirdetés legegyszerűbb módja az előző tanévi kurzus másolása az aktuális félévre. Amennyiben nem másolással hozzuk létre a kurzust, a kurzushirdetésnél szükséges megadni a kurzus típusát és típusazonosítóját: Szervezeti Egységek (28000)/Tárgyak(46800/Tárgy kurzusai (48200)-alul Új kurzus (Alapadatok/”Kurzus típus”(előadás/gyakorlat..) és ”Típusazonosító”: normál, vagy vizsgakurzus).

Opcionálisan beállítható (a jelentkezési időszak kezdete előtt), hogy a kurzus jóváhagyásos (konfirmálandó) legyen: Tárgy kurzusai (48200)/Egyéb adatok tabulátor fülön, jelölőnégyzettel állítható. A jóváhagyásos kurzusok hallgatói jelentkezéseit kérjük folyamatosan, illetve legkésőbb a kurzusfelvételi időszak lezártát követő héten bírálják el (oktatói web felület: Oktatás/Kurzusok/Kurzus sorának végén „+” jel/Kurzus hallgatói/Jóváhagyás; tanszéki adminisztrátor szerepkörben: Kurzus hallgatói (50600)/Kurzusjelentkezés tab.fül).

Maximális létszám: terem maximális létszámához kell igazítani (korlátlan létszám kerülendő) Egyéb adatok/Várólista létszám beállítás: SZTE-n jelenleg nem alkalmazható! Időpont és terembeállítás: Tárgy kurzusai (48200)/„Órarendhez rendelés” tabulátor fülön szükséges beállítani. A verzióváltással keletkezett egy hiba, amely az ünnepnapokat érinti. Átmeneti megoldása: amennyiben egy kurzus időpontja ünnepnapra esik, a bejelölt hetek közül az ünnepnap heténél (8. és/vagy 9.hét) állítsuk üresre a jelölőnégyzetet a "hozzáad" gomb lenyomása előtt. Részletek a következő linken érhetők el: 2019_2_ verzióváltással keletkezett Órarendhez rendelés hiba átmeneti me

Tárgytematika rögzítése: Elsődlegesen Coospace-ben (Neptunban a Szervezeti egységek/Tárgyak/Meghirdetett félévei (268400) menüpontban lehet ellenőrizni a Coospace-ből Neptunba átemelődés megtörténtét)

Egy kurzus, több kapcsolódó (képzés) tárgykód: Azonos időpontban és helyszínen tartott kurzus esetében nem szükséges tantárgyanként külön kurzust létrehozni, elég egy kurzust hirdetni az alapértelmezett tárgykódra (AOK tárgykódra, ha van), a többi tárgykódot pedig a „Kapcsolódó tárgyak” tabulátor fülön hozzáadni.

Kurzushirdetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatók (Coospace Tanszéki adminisztrátor színterében): Kurzusok_hirdetése_07_05_FM.pdf ; Tanszéki_adminisztrátor_feladatai_ I_Kurzusok_kezelése_2018_05_08_.pdf ; Tanszeki_dokumentacio_-6.4.pdf

 

A Szervezeti Egységek (28000)/Hozzárendelt tárgyak (2650) menüpontban lehet azokat a tantárgyakat, ill. tantárgyi kurzusokat kezelni, melyeket több tanszék is hirdet (pl. Szakdolgozat munkaterv, Demonstrátori tevékenység, Tudományos diákköri tevékenység…) A megfelelő tárgyat kiválasztva a Tárgy kurzusai (2750) menüpontban félév-választást követően lehet meghirdetni az intézeti kurzust. Kurzus-szerkesztés, módosítás esetén kérjük, minden esetben ellenőrizzék a „Szervezet neve” és „Kurzuskód” (oszlopszerkesztéssel megjeleníthető) oszlopban látható adatot. Ilyen módon elkerülhető egy másik tanszék kurzusának véletlen módosítása.

 

A fentiekkel kapcsolatban szükség esetén további információt a Tanulmányi Osztályon Horváth-Bata Noémi TR referens (horvath.noemi@med.u-szeged.hu) tud adni (Tel.: 54-5018).

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a szakdolgozathoz köthető tantárgyak tárgykódja, kreditértéke, értékelése az alábbiak szerint módosul:

- Szakdolgozat munkaterv I. (AOK-SZD204, 5 kredit, gyak.jegy., V. évf. 1. félév): kérdésfelvetés, tudományos cél/review témája, kísérleti terv, ajánlott irodalom felsorolása, kísérletes munka kezdete)

- Szakdolgozat munkaterv II. (AOK-SZD205, 5 kredit, gyak.jegy., V. évf. 2. félév)

- Szakdolgozat elkészítés (aktuális félévben az eddigiek szerint 0 kredit, aláírás, 2020/21. tanévtől AOK-SZD206 tárgykóddal, 10 kredit, gyak.jegy.,VI. éves hallgatók részére): a szakdolgozat elkészült.

A félév végén a konzulens jegyzi be a Neptun rendszerbe a Szakdolgozat munkaterv (ötfokozatú gyakorlati jegy) és Szakdolgozat elkészítés (aláírás) kurzusok eredményét. Az 1. féléves munkaterv kurzust záró érdemjegynek tükröznie kell, hogy valóban megtörtént a szakdolgozat előkészítése, van munkaterv, a hallgató megkezdte az ajánlott irodalom feldolgozását, lehetőség szerint belekezdett a kísérletes munkába.

A Tanszékek kizárólag a Kar Tanácsa által elfogadott kurzusokat hirdethetik meg. Új kötelezően és szabadon választható kurzus indításának kérelmezésére minden év február 15-ig van lehetőség az alábbi linken elérhető útmutató szerint: www.med.u-szeged.hu/kurzusinditas-kari-150626

 1. Határidők

A Tanszékeknek az orvostanhallgatók részére a kurzushirdetést legkésőbb 2019. augusztus 18-ig kell elkészíteni a Neptun-ban a rangsoros előjelentkezés lehetőségének biztosítása érdekében.

 1. Oktatók megadása, több oktató sorrendje, százalékos megoszlás

A Neptun felületen – a központi, közvetlenül a Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő (FIR) statisztikai adatszolgáltatás miatt – kötelező minden kurzushoz minden oktatót hozzárendelni! Egy kurzushoz rendelt több oktató esetében a helyes %-os arányt is kérjük megjelölni, mivel az óraterhelés számításnak ez alapvető fontosságú adata.

FONTOS! A Neptun rendszerben meghirdetett kurzusok oktatóihoz négyféle típus választható: Oktató (jegyző), Előadó, Vizsgáztató, Adminisztrátor, melyek az ETR-ben megszokotthoz képest új funkciót kaptak. A beállított típus eltérő szintű kurzus- és vizsgakezelési jogosultságot biztosít az oktatói webes felületen! Amennyiben egy oktató nem tud vizsgát hirdetni, vagy jegyet rögzíteni, érdemes a kurzuson módosítani a beállított oktatói típust. Az oktatótípusok jogosultságait részletező tájékoztató a következő honlapcímen érhető el: https://www.u-szeged.hu/egyetemrol-141002/kozponti-szolgaltato/oktatasi-igazgatosag/dokumentumok/segedletek.

 1. Kurzus részleteinek feltüntetése

A CooSpace felület mellett az Intézeti honlapon is el kell helyezni a félévben oktatott kurzusok részletes (hetekre lebontott) tematikáit, a félév teljesítésének feltételeit, a vizsgáztatás menetét, a javasolt tankönyv, jegyzet megjelölését legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig (2019. szeptember 15).

A félévre kiadott hivatalos tematikán– a SZTE TVSZ és Kari Tanulmányi Ügyrend alapján - félév közben módosítani nem lehet.

Felhívom szíves figyelmét, hogy gyakorlati időpont módosítás továbbra is csak előzetes dékáni engedéllyel történhet, amennyiben az adott időpontban a hallgatóknak más tanulmányi elfoglaltsága igazolhatóan nincs.

 1. Átoktatás-kurzushirdetés

A pontos kurzushirdetés a korrekt elszámolás elengedhetetlen feltétele az átoktatásban érintett oktatási egységek számára. Kérem, hogy feltétlenül ragaszkodjanak a kurzushirdetés jogához, ha a kurzusoktatása az előzetes megállapodások alapján teljes egészében az Intézetben történik, mert a díj elszámolások alkalmával így lehetséges az átoktatott kurzusok teljes körű figyelembevétele.

 

 • 5. További információk

a) A kurzusok elméleti/gyakorlati foglalkozásain csak a kurzuslistán szereplő hallgatók vehetnek részt. Kérjük ennek ellenőrzését, hogy minél kisebb számra redukálhassuk a határidőn túli kurzusfelvételek számát, amely a hallgatóknak késedelmi díj fizetésével, és plusz adminisztrációval jár!

b) Az órarendben nem szereplő (kötelezően, szabadon választható) kurzusok meghirdetéséhez előzetes egyeztetés alapján a Tanulmányi Osztály (Mester Ágnes oktatásszervező, e-mail mester.agnes@med.u-szeged.hu , tel:34-2286) biztosít tantermet, kérjük, mielőbb keressék a kolléganőt.

c) A többi Kar vonatkozásában a kurzushirdetés, a határidők megjelölése az adott Kar és a Tanszék közötti egyeztetés alapján történik.

 

Szeged, 2019. augusztus 1.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Lázár György s.k.

orvoskari dékán


A tájékoztató ide kattintva letölthető (pdf) >>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek