Bezár

2019

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

2019. május 17.
2 perc

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemrég társadalmi vitára bocsájtotta és május végéig megjelenik a „Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására” hivatott 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú pályázat.

Ez a pályázati felhívás kiváló alkalmat biztosít arra, hogy új termékek fejlesztése vagy már meglévő prototípusok piaci termékké fejlesztése is megvalósulhasson.

Elérhetőség: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/online-kerdoiven-velemenyezheto-piacvezerelt-kfi-palyazat

A pályázat keretében alapkutatás nem támogatott!

Az „A” alprogram célja a piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projekt támogatása. Ebben az esetben az SZTE nem lehet a konzorcium tagja, csak alvállalkozóként tud a projektekbe bekapcsolódni.

A pályázati felhívás „B” alprogramjának keretében a Szegedi Tudományegyetem ipari partner konzorciumvezetésével, konzorciumi tagként részt vehet projektek megvalósításában.

Az alprogram célja a vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, nagy jelentőségű és összetett Kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével.

Tekintettel arra, hogy a pályázat május végén várható megjelenését követően nagyon rövid idő fog rendelkezésünkre állni a közös projektfejlesztésre, ipari partnereinket megkértük arra, hogy partnerségi szándékukat szíveskedjenek válaszlevelében mielőbb, de lehetőség szerint 2019. május 20-ig tudatni velünk.

A fenti okok miatt és a projektfejlesztés gördülékennyé tétele érdekében a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság (KFII) egyablakos módon támogatja a folyamatot és egyeztet a Projektmenedzsment Igazgatósággal (PMI).

A munkafolyamatok optimalizálása érdekében a következő módszertannal dolgozunk:

  • első lépésként felsővezetői előterjesztés készül és rektori/kancellári Kabineti döntés születik a pályázaton való részvételről (1. sz. adatlapon megadott adatok alapján készíti a KFII)
  • Pozitív döntés esetén a KFII tárgyal a cégekkel
  • Pozitív döntés esetén megkezdődik a projektek kidolgozása PMI közreműködésével
  • A benyújtandó pályázati anyag szakmai, pénzügyi és szellemi tulajdonvédelmi szempontból jóváhagyásra kerül (megadott adatok alapján készíti a KFII, PMI)
  • A pályázatot a konzorcium-vezető partner benyújtja

Felkérem a Tisztelt Kollegákat, hogy támogassák munkánkat azzal, hogy az Önökhöz beérkező céges megkereséseket mielőbb közvetítik a KFII felé annak érdekében, hogy a felsővezetői döntést mielőbb meghozhassuk. Kérem úgy tervezzenek, hogy a kiírás megjelenésétől számítva legfeljebb 2-3 héten belül a pályázatok benyújtásra kerülnek.

Szeged, 2019. Május 16.

Köszönettel,

Prof. Dr. Kónya Zoltán, Tudományos és innovációs rektorhelyettes

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek