Bezár

2015

HeinrichHertz-NRW-1-opt
Ösztöndíj lehetőségek a Heinrich Hertz Alapítványnál Észak –Rajna – Vesztfáliában

Ösztöndíj lehetőségek a Heinrich Hertz Alapítványnál Észak –Rajna – Vesztfáliában

2015. május 18.
2 perc

A Heinrich Hertz Alapítványt Észak - Rajna-Vesztfália tartománya hozta létre a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók, a kutatóintézetekben tevékenykedő tudósok, a fiatal kutatók és a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatók tudományos együttműködésének támogatására, külföldi tanulmányok finanszírozására

Szabály szerint a kuratórium évente két alkalommal ül össze, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálja. Sürgős esetekben a kuratórium vezetője jogosult, meghatározott keretek között, saját hatáskörben is dönteni.

Külön kiemelendő, hogy külföldi pályázó a dokumentációt nem adhatja be egyedül, hanem azt egy Észak-Rajna- Vesztfáliában tevékenykedő kutatónak kell benyújtania.

A kuratóriumi ülés előtt legkésőbb három hónappal kell megérkeznie a beadványnak a Heinrich Hertz Alapítvány irodájába.

A pályázati anyagnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia

  1. Önéletrajz (különös tekintettel a tudományos munkásságra)
  2. Az eddigi tanulmányi, tudományos bizonyítványok, képesítések másolata (adott esetben német nyelvű fordítása); egyetemi hallgatók esetében az érettségi vizsga vagy azzal megegyező értékű bizonyítvány másolata
  3. Az ösztöndíj ideje alatt megvalósítandó kutatási terv (német nyelven) és mellé időbeli táblázat csatolása
  4. Az ösztöndíj igényelt időtartamának és finanszírozási mértékének megadása (indoklással)
  5. Német ösztöndíjas külföldi tartózkodása esetén szükség van a befogadó külföldi intézménytől, illetve az ott dolgozó partnerkutatótól egy befogadó igazolásra (német nyelvű fordítással)
  6. Szabály szerint be kell nyújtania a külföldi pályázónak egy igazolást a német nyelvtudásáról
  7. Információnyújtás a pályázó ösztöndíj lejárta utáni terveiről
  8. Kérjük, külön jelezze, amennyiben másik németországi kutatói helyre is adott be pályázatot, a hetedik ponttal kapcsolatosan
  9. Két másik németországi felsőoktatási intézményben dolgozó kutató neve - elérhetőségeivel együtt (munkahely címe, telefon, fax-szám és email cím) – akik hajlandóak ajánlólevelet adni


A támogatási időszak – szabály szerint - egy év lehet, de kivételes esetekben további egy évvel meghosszabbítható.
 
Az ösztöndíj során a Heinrich Hertz Alapítvány állja a tartózkodási és az utazási költségeket. Az egészségügyi biztosítás, valamint a dologi költségek a kutatókat terheli.

A támogatási összeg maximum 1500 euró havonta. Házastársi hozzájárulás címén – külön engedélyeztetés útján – további 200 euróban lehet részesülni.


Towábbi információk az NRW oldalán >>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek