Zsűri

Az SZTE ÁOK TDK konferenciák zsűrizésével kapcsolatos szabályozás

A zsűri

Az előadásokat tagozatonként 10 fős, a SZTE ÁOK Tudományos Diákköri (TDK) Tanács által felkért tagokból álló szakmai zsűri pontozza. A zsűri tagjai a konferencia kezdete előtt megfelelő tájékoztatást kapnak a tagozatokban szereplő előadásokról és az absztraktokról.

A 10 zsűritagból 8 fő az intézetek/tanszékek által delegált, minősített (legalább Ph.D./kandidátusi fokozattal rendelkező) oktató/kutató, 2 fő a TDK Tanács tagjai közül kerül kiválasztásra. A tagozatok bírálói közé független, külső (SZBK, TTIK) szakemberek bevonása is lehetséges.

A tagozat elnöke a zsűritagok közül kerül kiválasztásra. Az elnök felelős az adott tagozat levezetéséért, az előadás és a vita időtartamának monitorozásáért, illetve jelzi a pontlevonások tényét a zsűritagoknak. Amennyiben az előadást követő vita során nem érkezik kérdés a hallgatóság/zsűri részéről, az elnök legalább két kérdést tesz fel, hogy az előadó vitakészsége megítélhető legyen.

Pontozás

Az előadás bírálatának (vagyis a pontok megállapításának) elvi alapja, hogy kizárólag a szerző(k) munkája kerül értékelésre. Összeférhetetlenség (saját munkacsoport előadása) esetén a zsűritag nem pontozhat, és nem vehet részt a szakmai vitában sem. Nem saját munkacsoport, de saját intézet előadásának bírálata nem számít összeférhetetlenségnek.

Az előadásokat a zsűri tagjai 0-50 pont között értékelik. Javasolt, hogy a megfelelő differenciálhatóság érdekében minél szélesebb tartományban pontozzanak, az alábbiak szerint:

Absztrakt 5 pont
Előadás formai értékelése, szemléltetés, stílus, nyelvhelyesség 10 pont
Előadás szakmai tartalma 20 pont
Vitakészség, szakmai kompetencia 15 pont
Összesen: 50 pont

Pontok levonása

A pontlevonások tényét a tagozat elnöke jelzi a zsűritagoknak:

  1. A megadott formai követelményektől eltérő absztrakt esetén 2 pont kerül levonásra.
  2. Az előadás időtartama legfeljebb 10 perc lehet; az eltelt időt a projektoron vetítve folyamatosan követni kell. 30-60 másodpercnyi időtúllépés esetén 5 pont, 60 másodpercet meghaladó időtúllépés esetén 10 pont kerül levonásra. Amennyiben az előadás időtartama eléri a 15 percet, vita nem kezdhető, ekkor a vitakészségre sem adható pont.
  3. A zsűrik különös figyelmet fordítanak arra, hogy az előadáson bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. Ennek alapján - az Országos TDK Tanács szempontrendszerével összhangban - elvárás egy függelék dia bemutatása az előadás utolsó diájaként, melyen a hallgató ismerteti az eredményekhez való saját hozzájárulását, rövid felsorolás formájában. A hallgatói munkavégzést részletező dia hiányában az előadás 10 hibapontot kap. Amennyiben az előadás és a vita során nem lehet megállapítani a hallgató saját munkavégzésének pontos tartalmát, az előadás szakmai tartalma nem pontozható.

Sorrend megállapítása, Országos TDK Konferenciára való továbbjutás

  1. A zsűritagok által adott pontszámok Z-értékei (Z-score) alapján sorrend készül. A legnagyobb és legkisebb pontszámot nem vesszük figyelembe, csökkentve a szélsőséges pontozás súlyát. Pontegyenlőség esetén a vitában magasabb pontszámot elérő előadás kerül előbbre.
  2. A pontozási sorrend és a díjak megállapításához egy összesített rangsor és egy tagozatonkénti rangsor is felállításra kerül. Az Országos TDK Konferenciára való továbbjutás a tagozatokban elért helyezések alapján kerül megállapításra.
  3. A TDK konferencián díjazásra, illetve az Országos TDK Konferenciára való továbbjutásra csak a SZTE ÁOK, FOK, GYTK vagy ETSZK-val kapcsolatban álló TDK hallgatók jogosultak (vagy a hallgatónak, vagy témavezetőnek a négy kar valamelyikéhez kell tartozni). Ez azt jelenti, hogy azok a TDK hallgatók, akik nem a SZTE ÁOK, FOK, GYTK vagy ETSZK-ra vannak beiratkozva, valamint nem az előbbi négy kar valamelyikén folytatják TDK munkájukat, csak különdíjban részesülhetnek és nem juthatnak tovább az Országos TDK Konferenciára.

Az SZTE ÁOK TDK konferenciák zsűrizésével kapcsolatos szabályozás 2017. május 15 előtt >>

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Izraeli_latogatas_2

Prof. Shaul Yatsiv (Head of Medical Profession Licensing Division) és Dr. Moshe Cohen (CEO Medical Doctor International Academy) 2022. június 15-én folytattak megbeszélést Karunk vezetőivel.

Kovacs_Kalman_kep

Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy Dr. Kovács Kálmán, a SZOTE díszdoktora, az MTA külső tagja, Kanadában tevékenykedő orvos, tudós 2022. április 27-én elhunyt Torontóban