A SZTE ÁOK TDK konferenciák zsűrizésével kapcsolatos szabályozás 2017. május 15. előtt

A zsűri

Az előadásokat tagozatonként 14 fős, a SZTE ÁOK Tudományos Diákköri (TDK) Tanács által felkért tagokból álló szakmai zsűri pontozza. A zsűri tagjai a konferencia kezdete előtt megfelelő tájékoztatást kapnak a tagozatokban szereplő előadásokról és az absztraktokról.

A 14 zsűritagból 11 fő az intézetek/tanszékek által delegált, minősített (legalább Ph.D./kandidátusi fokozattal rendelkező) oktató/kutató, 3 fő a TDK Tanács tagjai közül kerül kiválasztásra. A tagozatok bírálói közé független, külső (SZBK, TTIK) szakemberek bevonása is lehetséges.

A tagozat elnöke a zsűritagok közül kerül kiválasztásra. Az elnök felelős az adott tagozat levezetéséért, az előadás és a vita időtartamának monitorozásáért, illetve jelzi a pontlevonások tényét a zsűritagoknak. Amennyiben az előadást követő vita során nem érkezik kérdés a hallgatóság/zsűri részéről, az elnök legalább két kérdést tesz fel, hogy az előadó vitakészsége megítélhető legyen.

Pontozás

Az előadás bírálatának (vagyis a pontok megállapításának) elvi alapja, hogy kizárólag a szerző(k) munkája kerül értékelésre. Összeférhetetlenség (saját munkacsoport előadása) esetén a zsűritag nem pontozhat, és nem vehet részt a szakmai vitában sem. Nem saját munkacsoport, de saját intézet előadásának bírálata nem számít összeférhetetlenségnek.


Az előadásokat a zsűri tagjai 0-50 pont között értékelik. Javasolt, hogy a megfelelő differenciálhatóság érdekében minél szélesebb tartományban pontozzanak, az alábbiak szerint:

Absztrakt 5 pont
Előadás formai értékelése, szemléltetés, stílus, nyelvhelyesség 10 pont
Előadás szakmai tartalma 20 pont
Vitakészség, szakmai kompetencia 15 pont
Összesen: 50 pont

Pontok levonása

A pontlevonások tényét a tagozat elnöke jelzi a zsűritagoknak:

  1. A megadott formai követelményektől eltérő absztrakt esetén 2 pont kerül levonásra.
  2. Az előadás időtartama legfeljebb 10 perc lehet; az eltelt időt a projektoron vetítve folyamatosan követni kell. 30-60 másodpercnyi időtúllépés esetén 5 pont, 60 másodpercet meghaladó időtúllépés esetén 10 pont kerül levonásra. Amennyiben az előadás időtartama eléri a 15 percet, vita nem kezdhető, ekkor a vitakészségre sem adható pont.
  3. A zsűrik különös figyelmet fordítanak arra, hogy az előadáson bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. Ennek alapján - az Országos TDK Tanács szempontrendszerével összhangban - elvárás egy függelék dia bemutatása az előadás utolsó diájaként, melyen a hallgató ismerteti az eredményekhez való saját hozzájárulását, rövid felsorolás formájában. A hallgatói munkavégzést részletező dia hiányában az előadás 10 hibapontot kap. Amennyiben az előadás és a vita során nem lehet megállapítani a hallgató saját munkavégzésének pontos tartalmát, az előadás szakmai tartalma nem pontozható.

Sorrend megállapítása, Országos TDK Konferenciára való továbbjutás

  1. A zsűritagok által adott pontszámok Z-értékei (Z-score) alapján sorrend készül. A legnagyobb és legkisebb pontszámot nem vesszük figyelembe, csökkentve a szélsőséges pontozás súlyát. Pontegyenlőség esetén a vitában magasabb pontszámot elérő előadás kerül előbbre.
  2. A pontozási sorrend és a díjak megállapításához egy összesített rangsor és egy tagozatonkénti rangsor is felállításra kerül. Az Országos TDK Konferenciára való továbbjutás a tagozatokban elért helyezések alapján kerül megállapításra.
  3. A TDK konferencián díjazásra, illetve az Országos TDK Konferenciára való továbbjutásra csak a SZTE ÁOK, FOK, GYTK vagy ETSZK-val kapcsolatban álló TDK hallgatók jogosultak (vagy a hallgatónak, vagy témavezetőnek a négy kar valamelyikéhez kell tartozni). Ez azt jelenti, hogy azok a TDK hallgatók, akik nem a SZTE ÁOK, FOK, GYTK vagy ETSZK-ra vannak beiratkozva, valamint nem az előbbi négy kar valamelyikén folytatják TDK munkájukat, csak különdíjban részesülhetnek és nem juthatnak tovább az Országos TDK Konferenciára.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

DSC_0134_2

2022. április 29-én a Szeged Városi Sportcsarnokban került megrendezésre az International Cultural Evening 2022. Több, mint 2500 fő vett részt a rendezvényen, amely a SZAOK finanszírozásában és az International Student Union of Szeged-del közös szervezésben valósult meg.

MTA_Kivalo_Kutatohely_SZAOK

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége karunk három intézetének, a Biokémiai Intézetnek, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikának, valamint az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetnek kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkájuk elismeréseként Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozta.