ÁOK Kari Kutatási Alap – Szent-Györgyi Albert pályázat

ÁOK Kari Kutatási Alap - Szent-Györgyi Albert Pályázat (SZGYA)

 

 

A pályázat célja:

Az ÁOK KKA Szent-Györgyi Albert Pályázat (ÁOK-SZGYA) célja, a Kar alapkutatási tevékenységének felélénkítése, és ez által az angol nyelvű publikációs aktivitás támogatása, illetve olyan ígéretes kutatások finanszírozása, amelyek külső pályázati forrás hiányában nem valósulhatnak meg, pedig egyébként jelentős lenne a tudományos impaktjuk és közlemény születhetne belőlük. Az ÁOK-SZGYA az alapkutatás személyi, műszeres, vegyszeres és egyéb dologi költségeit biztosítja a pályázat nyertesei számára. Alapvető fontosságú, hogy a legígéretesebb kutatások részesüljenek a támogatásban, amelyet objektív értékelési rendszerrel, hozzáértő, független bírálók bevonásával érünk el.

 

Támogatandók köre:

Az ÁOK szervezeti egységeiben (elméleti tanszék vagy klinika) főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező, PhD fokozattal rendelkező azon oktató vagy kutató, akinek munkacsoportja a pályázat beadását megelőző években is szignifikáns publikációs aktivitást folytatott. A pályázó vállalja, hogy a pályázat beadását követő három éven belül publikálják eredményeiket impakt faktorral rendelkező nemzetközi minimum Q1, vagy Q2 rangsorolású folyóiratban.

Amennyiben a kutató ÁOK KKA Hetényi Géza Pályázaton vagy Szent-Györgyi Albert Pályázaton támogatást nyert el a megelőző években, a következő évben nem adható támogatás. Egy évben nem adható be Kisműszer Beszerzési Pályázat és Hetényi Géza Pályázat vagy Szent-Györgyi Albert Pályázat is.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázó rendelkezzék PhD fokozattal.
 • A pályázó rendelkezzék az elmúlt két évben legalább egy, angol nyelvű, minimum Q2 kategóriájú folyóiratban megjelent cikkel, amelynek szerzői között első vagy utolsó helyen szerepel.
 • A pályázónak a beadást megelőző 3 évben legyen PhD hallgatója vagy olyan TDK hallgatója, aki elindult a Kari TDK Konferencián.
 • A pályázónak ne legyen futó ÁOK KKA Hetényi Géza- vagy Szent-Györgyi Albert Pályázata.

 

Egyéb feltételek:

A pályázó vállalja, hogy a pályázat anyagából pályázatot nyújt be az NKFIH-hoz egy éven belül. Amennyiben a pályázat futamideje alatt a pályázat más forrásból is támogatást nyer, akkor ezt a pályázónak be kell jelentenie az ÁOK tudományos dékánhelyettesének. Ebben az esetben a kari támogatás teljesen vagy részlegesen visszavonásra kerülhet a költségvetés közös átvizsgálását követően.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás összege: maximum bruttó 5.000.000 Ft/év

Az elnyerhető pályázatok száma: maximum 5 pályázat évente (max. bruttó 25 millió Ft/év)

A pályázat futamideje: két év, ami kiváló értékelés esetén egy további évre hosszabbítható.

A pályázat futamideje alatt második ÁOK KKA Hetényi Géza- vagy Szent-Györgyi Albert Pályázat nem nyújtható be.

A támogatás forrása: az ÁOK saját bevétele.

 

Támogatás formája:

A megítélt összeg felhasználása:

 1. kizárólag a pályázati cél érdekét szolgáló beszerzésekre, kiadásokra fordítható;
 2. alapvető felhasználás: dologi költségek;
 3. eszközbeszerzések költségei;
 4. szolgáltatás finanszírozása;
 5. személyi költségek: a kutatásban részt vevő főállású kutató, vagy asszisztens minimum 6 órában történő alkalmazására (új alkalmazás), vagy a kutatásokban közvetlenül résztvevők részére a támogatási összeg legfeljebb 15%-áig történő kifizetésekre (megbízásokra, többletfeladatokra).

Minden megrendelés, beszerzés, kiküldetés csak a mindenkor érvényes egyetemi gazdálkodási szabályoknak, utasításoknak megfelelően történhet.

 

A pályázó által benyújtandó anyagok:

 • Önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait, a kutatási terv személyi előfeltételeit (az eddigi kutatási eredményeket) és egyéb releváns adatokat.
 • Publikációs jegyzék
 • Tudományos Diákköri témavezetői tevékenység összefoglalása.
 • A pályázat segítségével megvalósuló kutatás angol nyelvű leírása, az eddigi eredmények bemutatása, a tanulmány tervezett menetrendje (a kezdő dátum megadásával) 5 oldal terjedelemben; szakmai indoklással és a megvalósíthatóság feltételeinek ismertetésével, valamint az első évre vonatkozó részfeladatok megoldásának munkatervével.
 • Az elérendő célok konkrét - ahol lehetséges, számszerűsíthető - megjelölését (tervezett publikációk, pályázatok, PhD-témák, új műtéti/klinikai eljárások éves száma, finanszírozási impaktja, illetve egyéb releváns vállalások száma).
 • Költségtervet összesítve, táblázatos formában, illetve egy maximum 1 oldal terjedelmű szöveges indoklással ellátva.
 • A kutatás etikai engedélye, vagy ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy az etikai engedély benyújtása a kutatási tervben megjelölt kezdő időpont előtt megtörténik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat adatai valósak.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati kritériumrendszert maradéktalanul elfogadja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a támogatást a tudományos közleményben az Acknowledgement részben feltünteti („Supported by SZTE ÁOK-KKA No:<év>/<pályázati azonosító>”).
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy tudományos eredményeit ismerteti a soron következő Szent-Györgyi Napok során.

 

A pályázat benyújtásának módja:

1. A pályázatot e-mail csatolt file-ként a pályázati kapcsolattartó címére kell beküldeni: teleki.agnes@med.u-szeged.hu

2. A dokumentum neve: „ÁOK-KKA_SZGYA_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve” megjelöléssel.

3. A Tárgy mezőben kérjük ugyanígy feltüntetni: „ÁOK-KKA_Szent-Györgyi Albert Pályázat_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve”

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 16.

 

Pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. A pályázat csak azok számára érhető el, akiknek egyéb, érvényben lévő Kari kutatási pályázatuk nincs, azaz semmilyen kutatási támogatásban nem részesülnek az SZTE ÁOK részéről.
 2. Valótlan adatok közlése a pályázót az ÁOK-KKA-ra történő pályázásból kizárja.
 3. A pályázatok elbírálását a Tudományos dékánhelyettes és a Kari Tudományos Értékelő Bizottság végzi a pályázat külső, független értékelését követően, annak figyelembe vételével.
 4. A pályázatokat az Értékelő Bizottság 0-35 ponthatár között értékeli, a támogatás elnyeréséhez minimum 25 pont szükséges, az értékelés során a legjobb 5 pályázat kap támogatást.

 

Az értékelés szempontjai:

 • A pályázat tudományos impaktja, megvalósíthatósága, előzetes részeredmények megléte. (10 pont)
 • A független bíráló által adott pontszám. (10-ből legalább 7 pont megléte)
 • A pályázó korábbi tudományos aktivitása, publikációs tevékenysége, hazai és nemzetközi elismertsége. (10 pont)
 • Előnyt jelent, ha a témavezető végzett PhD hallgatót, vagy olyan Tudományos Diákköröst foglalkoztat, aki a Kari TDK Konferencián előadást tartott és továbbjutott az OTDK-ra. (5 pont)
 • Az ÁOK-KKA csak azokat a pályázatokat finanszírozza, melyek megfelelnek a pályázati kritériumrendszerben leírtaknak és melyekben a kért összeg mértéke, és felhasználása megfelel a követelményekben leírtaknak.
 • Az a pályázat, amelyik formailag nem felel meg a követelményeknek, nem kerül elbírálásra.
 • Pályázati feltétel, hogy a pályázó rendelkezzék PhD fokozattal és az elmúlt két évben legalább egy, angol nyelvű, minimum Q2 kategóriájú folyóiratban megjelent cikkel, melynek szerzői között első vagy utolsó helyen szerepel.

 

Pályázati beszámoló szempontjai:

 • A támogatás elnyerését követően 22-24 hónap között beküldendő, az első kétévi teljesítésről és felhasználásról szóló beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • Az első év munka összefoglalója max 3 oldal terjedelemben
 • Az NKFIH-hez benyújtott pályázat beadásának hivatalos igazolása
 • A megjelent vagy közlésre elfogadott cikk(ek) listája, és lmpakt Faktora (citálható absztrakt nélkül!).
 • Elbírálás alatt álló cikk(ek) listája (ebben az esetben az újság döntését továbbítani kell a dékáni hivatal email címére)
 • Mellékletként kell benyújtani a cikk(ek) pdf másolatát.
 • Kongresszusi előadások / Poszterek listája
 • A pályázati támogatás felhasználásának részletes leírása: dologi költségek (vegyszerek, kísérleti anyagok, állatok, stb.), informatikai eszközök
  1. A pályázat beszámolójának beküldési dátuma: a futamidő leteltét követő két hónapon belül.
  2. A pályázati beszámolót e-mail csatolt file-ként a pályázati kapcsolattartó címére kell beküldeni: teleki.agnes@med.u-szeged.hu

A dokumentum neve: „ÁOK-KKA_SZGYA_pályázati beszámoló_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve” megjelöléssel.

A Tárgy mezőben kérjük ugyanígy feltüntetni: „ÁOK-KKA_Szent-Györgyi Albert Pályázat_pályázati beszámoló_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve”

 

Amennyiben a pályázati beszámoló nem kerül elfogadásra, a pályázó nem teljesíti a vállalásait, a pályázó automatikusan kizárja magát a következő két év Kari pályázataiból.

 

Kapcsolattartó:

Teleki Ágnes, SZTE ÁOK Gazdasági Iroda (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., 1. em.)

Tel: 62/545-613, E-mail: teleki.agnes@med.u-szeged.hu

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

DSC_0134_2

2022. április 29-én a Szeged Városi Sportcsarnokban került megrendezésre az International Cultural Evening 2022. Több, mint 2500 fő vett részt a rendezvényen, amely a SZAOK finanszírozásában és az International Student Union of Szeged-del közös szervezésben valósult meg.

MTA_Kivalo_Kutatohely_SZAOK

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége karunk három intézetének, a Biokémiai Intézetnek, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikának, valamint az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetnek kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkájuk elismeréseként Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozta.