Hova fordulhatok tanulmányi ügyeimmel?

Segítség tanulmányi ügyek intézéséhez.

Első öt évfolyam ügyei


Ügy megnevezése
Ügyintézés helye
Döntés, igazolás átvételi pont
Időpont, határidő
További információ
Beiratkozás (gólyák)
TIK, TO
Egyedi értesítés szerint. (Felvi-ben megadott e-mail címre megy.)
tájékoztató a beiratkozásról
Bejelentkezés a következő félévre ETR ETR egyetemi ETR naptár szerint sikeres ETR tárgyfelvétel
Doktori (PhD) jelentkezés
PhD titkárság

jelentkezési lap
Index felvétel, leadás TO TO félév kezdetén, végén a tanulmányi ügyintéző által közölt időpontig, ügyfélfogadási időben Az index leadása feltétele a féléves törzslap kiadásának
Jogviszony igazolás (magyar)
Modulo HSZI, postacím


Jogviszony igazolás (angol nyelven, speciális célból kért) TO TO ügyfélfogadási időben

Kreditátvitel
Modulo Tanszékek, Kreditátviteli Bizottság elnöke egyetemi ETR naptár szerint
Kreditigazolás
TO TO ügyfélfogadási időben
Kurzusfelvétel és -leadás
ETR, TO ETR, TO egyetemi ETR naptár szerint
Külföldi részképzés kérelmezése
TO, intézet, klinika TO
egyetemi ETR naptár szerint
Méltányossági kérelem
Modulo, TO Modulo, TO megjelölt időszakban beadási határidőig
Nyári szakmai gyakorlatok
TO, gyakorlati hely


fogadónyilatkozat, jelentkezési lap, kurzusteljesítési lap (hu,eng)
Szakdolgozat témaválasztás
TO, intézet, klinika TO, intézet, klinika kari naptár szerint


Szigorló évi ügyek


Ügy megnevezése
Ügyintézés helye
Döntés, igazolás átvételi pont
Időpont, határidő
További információ
Szigorló évi jelentkezés TO TO
fogadónyilatkozat, jelentkezési lap
Külföldi részképzés kérelem
intézet, klinika, TO

Egyéni tanrend kérelem szigorló évre és/vagy tanszékvezetői hozzájárulás külföldi részképzéshez
Kurzusteljesítési lapok, felnőtt- és gyermekkörzet igazolás leadása TO
folyamatosan, de legkésőbb a félév végéig leadható ügyfélfogadási időben, vagy beküldhető e-mailben, faxon
Gyakorlati hely/vizsgaidőpont módosítása VI. év TO, intézet / klinika / új gyakorlati hely TO Gyakorlati hely: legkésőbb a gyakorlat első napja előtt 1 hónappal; Vizsgaidőpont: eredeti vizsgaidőpontot követően 10 napon belül nyomtatvány és tájékoztató
Szakdolgozat benyújtás és bírálat Modulo, TO, intézet, klinika
kari naptár szerint ügyleírás
Záróvizsga jelentkezés Modulo Modulo