Dr. Bari Ferenc, orvoskari dékán

Dékáni köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának honlapján!


Karunk egyike Magyarország négy kiemelkedő orvosképző műhelyének. Meghatározó szerepe van a Dél-alföld tudományos életében, és döntő mértében vállal részt a régió egészségügyi szakembereinek képzésében, valamint ismereteik folyamatos bővítésében. Magas színvonalú oktató- és tudományos munkájának lényeges szerepe van abban, hogy az Egyetem hosszú ideje előkelő helyet foglal el a felsőoktatási intézmények hazai rangsorában, és meg tudja őrizni nemzetközi versenyképességét is. A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátási feladatainak jelentős része regionális, ugyanakkor számos szakterületen fordulnak specialistáinkhoz az ország egész területéről és határainkon túlról is.


A Kar kiváló tudományos alkotóműhelyeiben az élettudományok számos területén folyik hazai és nemzetközi támogatással színvonalas kutatás. Jeles tudósok, kiemelkedő felkészültségű oktatók és gyógyító orvosok biztosítják, hogy hallgatóink alapos és korszerű ismeretek birtokába jussanak. A képzésünk iránti jelentős hazai és a nemzetközi érdeklődést tükrözi az is, hogy Karunkon nemcsak magyar, hanem 1985 óta angol, 1999 óta pedig német nyelven is folyik orvosképzés. Célunk az oktatás területén hallgatóbarát, ugyanakkor igényes, hasznosítható tudást biztosító képzési formák működtetése. Hallgatóink jelentős hányada él azzal a lehetőséggel, hogy már graduális képzési idejük alatt bekapcsolódhatnak a tudományos alkotómunkába; számosan folytatnak egészségmegőrző, felvilágosító és egyéb karitatív tevékenységet. Nemcsak a külföldi diákok vesznek részt az itteni képzésekben, hanem egyre nagyobb arányú a magyar hallgatók részvétele a különféle hátterű külföldi csereprogramokban. A képzésben és a tudományos műhelyekben szerzett ismereteknek köszönhetően végzetteink döntő többsége eredményes orvosként, kutatóként és oktatóként dolgozik idehaza és a világ számos országában.


Az elmúlt évtizedek alatt a Kar sok, nemzetközileg is nagyra tartott, kiváló egyéniséget indított útjára, közülük többen a hazai orvostudomány meghatározó személyiségeivé váltak tudományterületükön. A Kar büszke hagyományaira, volt és jelenlegi kiemelkedő oktató, gyógyító és kutató egyéniségeire. Ma is feltekintünk nemzetközi hírnevet szerzett iskolateremtőinkre. Valamennyien büszkék vagyunk Szent-György Albertre, Karunk egykori professzorára és dékánjára, Egyetemünk Rektorára, aki 1937-ben döntően Szegeden végzett kutatásaiért kapta meg a Nobel-díjat. Személye példaképül szolgál valamennyi oktatónknak és hallgatóknak. Azt hirdeti, hogy lehet Magyarországon és Szegeden is világraszóló eredményeket elérni.


Karunkat a hagyományok tisztelete és ápolása mellett az új utak folyamatos keresése is jellemzi. A magas színvonalú elméleti oktatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre. Ezt jelentős mértékben segíti a közelmúltban átadott Orvosi Készségfejlesztő Központ. Képzési profilunkban több választható interdiszplináris program is szerepel, például a telemedicina, a nanomedicina, vagy az egészséggazdálkodás területéről. Hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk az Egyetem három, egészségügyi szakembereket képző karával és az MTA Szegedi Biológiai Központjával. Széles körű tudományos és oktatási kapcsolatainknak köszönhetően évente közel 100 hallgatónk vesz részt nemzetközi cseregyakorlaton Európában és a tengeren túl, és hasonló számú külföldi medikust fogadunk részképzésen. Egyre népszerűbbek a külföldi részvétellel megtartott nyári iskoláink is. Tehetséggondozó programjaink segítséget nyújtanak ahhoz, hogy Karunkra a legjobb középiskolások jelentkezzenek, továbbá, hogy az orvosi tanulmányok mellett sokan tudjanak bekapcsolódni a magas színvonalú kutatómunkába is.


A hatéves, általános orvosi végzettséget adó képzést követően hallgatóink jelentős hányada a szakképzésben folytatja tanulmányait. Számosan kapcsolódnak be négy doktori iskolánk munkájába is: vagy úgy, hogy hároméves nappali PhD-képzés keretében sajátítják el a tudományos kutatás alapjait, vagy úgy, hogy orvosi munkájuk mellett törekszenek a fokozatszerzésre. Doktori programjaink nyitottak az élettudományi kutatások iránt érdeklődő egyéb felsőfokú végzettségűek számára is.


Karunk további küldetése, hogy hozzájáruljon a végzett orvosok életen át tartó tanulásához. Regionális, és bizonyos speciális területeken országos feladatokat látunk el az orvostovábbképzés területén is.


Szeged városa csodás értékeivel, műemlékeivel, pezsgő kulturális és tudományos életével, lakói folyamatos megújulást akaró lokálpatriotizmusával, a határokon túl nyúló vonzásával az ország egyik legélhetőbb települése. Szeged és az egyetem élete az elmúlt évszázadban szorosan összekapcsolódott. Karunk is sokat köszönhet a városnak, és Szeged sem lenne világhírű egyeteme és az orvosi kar nélkül. Ennek megfelelően a város kényelmes színteret biztosít a diákéletnek. Az egyetemi és kari szervezésű szabadidős programok mellett a város gazdag kulturális és sportélete kiváló lehetőségeket nyújt hallgatóink és dolgozóink számára egyaránt.


A Kar vezetése elszánt abban, hogy erőfeszítéseivel és munkájával biztosítsa mind oktató és tudományos, mind betegellátó tevékenységünk színvonalának emelését annak érdekében, hogy megfeleljünk a 21. század kihívásainak.


Köszönöm, hogy ellátogatott honlapunkra. Tájékozódjanak Karunk életéről! Érdeklődve várjuk kérdéseiket és megjegyzéseiket.


A Kar vezetése nevében üdvözli Önt


Prof. Dr. Bari Ferenc
egyetemi tanár,
orvoskari dékán

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

Paint

Az SZTE ÁOK V. évfolyamos hallgatói május 10-én Szerenádra indultak a Jancsó kollégium elől. A gyülekezés képei Facebook oldalunkon megtekinthetők!

IMG_0561_2

2018. május 4-én, pénteken egész napos látogatást tett Szegeden Vytenis Andriukaitis, az Európai Unió egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztosa. Látogatásának elsődleges célja az volt, hogy tájékozódjon a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjában (SZTE KK) az úgy nevezett "ritka betegségekben" szenvedők ellátásáról (lásd keretes írásunkat) valamint, hogy milyen távlatai vannak az ún. európai referencia hálózat bővítésének.