AOK_Dekani

Általános ismertető

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.


A Napfény városában 1921-ben létrehozott egyetemnek dékánja, később rektora volt Szent-Györgyi Albert. Az 1937-ben élettani Nobel-díjjal elismert tudós máig az egyetlen magyar kutató, aki a világ legismertebb tudományos kitüntetését Magyarországon – és ezen belül Szegeden – kifejtett tevékenységéért nyerte el.


Büszkék vagyunk arra, hogy Szent-Györgyi Albert munkája és tudományos sikere nyomán hallgatóink ott sajátítják el az orvostudomány szakmai ismereteit és fogásait, „ahol a C-vitamint felfedezték”. Az elmúlt évtizedekben számos további nemzetközi hírű professzor tevékenykedett Karunkon, példaként említhetjük Baló Józsefet, Issekutz Bélát, Jancsó Miklóst, Miskolczy Dezsőt, Hetényi Gézát vagy Petri Gábort.


Egyetemünk ma is nemzetközi hírű tudományos műhely, a 2013. évi ARWU-lista, amely az oktatók és egykori hallgatók ismertségét, publikációinak számát és idézettségét vizsgálja, a világ ötszáz legjobb egyeteme között tartja számon. Ez az eredmény nem csekély részben az orvostudományi kutatásoknak köszönhető.


Mint a Dél-alföldi Régió kiemelkedő orvostudományi intézménye, Karunk olyan oktatást nyújt hallgatóinak, amelyekkel megalapozható a sikeres orvosi pálya. Az egységes, osztatlan, doktori címmel záruló alapképzés után lehetőség van bekapcsolódni a szakorvosi, illetve a PhD képzésbe is. A magyar nyelvű oktatás mellett 1985-től angol nyelvű orvosképzés, 1999 óta pedig két évfolyamos, német nyelvű képzés is szerepel a Kar kínálatában.


Jelenleg több mint 40 nemzetiség képviselteti magát hallgatóink között. Kiegészítő szakirányú képzéseink is választhatók: az angol egészségügyi szakfordító-tolmács, valamint az angol egészségügyi szaknyelvi kommunikátor képzések magas színvonalon több mint egy évtizede működnek. Az orvosi pálya élethosszig tartó tanulással jár. Régiónk legtöbb orvosa az új ismereteket, eljárásokat a folyamatos továbbképzés során szintén Szegeden sajátítja el.


A gyógyító munka alapját képező ismereteket az elméleti intézetekben szerzik meg a leendő orvosok, de már a képzés korai szakaszában bekapcsolódnak a tényleges betegellátási tevékenységbe is. Ennek keretét a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ adja, amelynek klinikai egységei regionális, sok esetben országos jelentőségű egészségügyi intézmények. A klinikák jelentős része Szeged belvárosában, a Tisza partján helyezkedik el, az ellátóhelyek közül kiemelkedik a 265 ágyas klinikai tömb, amely az ország egyik legújabb és legmodernebb felszereléssel rendelkező egészségügyi létesítménye.


Karunk egyik legnagyobb értéke a kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek alkalmazása. Minősített oktatóink, nemzetközileg ismert és elismert kutatóink munkája jelenti a Karon folyó képzés színvonalának garanciáját. A legkülönfélébb hazai összevetések évek óta rendszeresen az első helyre sorolják Karunkat az oktatói kiválóság alapján. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság már két alkalommal akkreditálta a Karon folyó képzést, legutóbb a „Kiválósági hely” elismerést nyertünk el.


Nagy hangsúlyt helyezünk a nemzetközi kapcsolatok rendszerének kiépítésére és az együttműködések folyamatos fenntartására. A közös kutatási projektek nagy száma, a tudományos konferenciák, valamint az oktatóink és hallgatóink számára rendelkezésre álló mobilitási programok népszerűsége azt mutatja, hogy a jövőben is követnünk kell a Kar nemes hagyományait a külföldi oktatási és tudományos központokkal való együttmunkálkodásban.


Az Általános Orvostudomány Karon szerzett orvosdoktori végzettség értékes tudást igazol. Eddig több mint 12800 végzett hallgató vehette át oklevelét Karunkon, amely jó ajánlólevél számos egészségügyi intézményben. Az Európai Unió valamennyi állama elismeri az itt szerzett diplomát, emellett az USA Kalifornia állami Medical Board-ja és New York állam State Medical Board-ja is teljes akadémiai akkreditációt biztosított a szegedi orvosképzés számára.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

2021_plakat

2021. szeptember 24-26-án megrendezésre kerül Szegeden a 48. Medikus Kupa!

A négy egyetem sportolói újra összecsaphatnak, hogy kiderüljön ki a legjobb!

Czako_-_Hetenyi_erem

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 63. Nagygyűlése online zajlott, ahol Dr. Czakó László professzor a gasztroenterológia terén végzett kiemelkedő munkájáért Hetényi Géza díjatt kapott és a Hetényi Géza emlékelőadást ő tartotta. Gratulálunk!