szte_kulturalis_iroda

SZTE Kulturális Iroda pályázatai

Itt olvashatják a Kulturális Iroda 2019/2020-as tanév I. félévének eseményeit és pályázatait!

SZTE NEMZETKÖZI ÉS KÖZKAPCSOLATI IGAZGATÓSÁG

KULTURÁLIS IRODA HÍREI, PÁLYÁZATAI

2019/2020-as tanév I. félév

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodájának feladata az egyetem kulturális életének szervezése, a bejegyzett öntevékeny és művészeti csoportok munkájának koordinálása, az egyetemen belüli és kívüli kulturális kapcsolatok ápolása, rendezvények szervezése. Az iroda tevékenységével segíti az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók, dolgozók) alkotói képességeinek kibontakozását.

 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Telefon, fax: 0662/544–045, 4045

E-mail: tajti.gabriella@rekt.szte.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 08.00–16.00 óráig

Munkatársak: Tajti Gabriella irodavezető, Gellérfi Bence kulturális szervező

 

Pályázatok, versenyek

Minden évben kiírunk a hallgatók részére alkotói pályázatokat és előadói versenyeket. Az első félévben a hagyományos Egyetemi Zenei Versenyre és Egyetemi Vers- és Prózamondó Versenyre jelentkezhettek. A második félévben kerül sor az Egyetemi Fotópályázatra. Az alkotói pályázatok között gyakran szerepel vers-, novella- és drámaíró vagy képzőművészeti pályázat is.

 

Őszi Kulturális Fesztivál

Idén októberben huszonnegyedik alkalommal rendezzük meg az Őszi Kulturális Fesztivált. Az egy hónapig tartó rendezvénysorozat célja, hogy az egyetemen működő művészeti csoportok és művészi ambíciókkal rendelkező hallgatók mellett neves művészek mutatkozhassanak be Szeged és az egyetem közönsége előtt. Az összművészeti fesztivál kínálatában színházi előadások, kiállítások, jazzkoncertek, táncházak, komolyzenei hangversenyek, pódiumműsorok, könyv- és filmbemutatók, közönségtalálkozók, irodalmi/közéleti beszélgetések szerepelnek.

Honlap: www.u-szeged.hu/okf

 

Egyetemi Tavasz

Az idei tanévben tizenhetedik alkalommal rendezzük meg az egyetem tavaszi programsorozatát, az Egyetemi Tavaszt. A fesztivál célja, hogy megmutassuk az egyetem minden olyan tevékenységét, rendezvényét, amely szélesebb érdeklődésre is számot tarthat. Az Egyetemi Tavasz kínálatában kulturális és sportesemények, tudományos és ismeretterjesztő előadások, kari napok, konferenciák, szórakoztató programok szerepelnek.

Honlap: www.u-szeged.hu/etavasz

 

Szegedi Egyetemi Énekkar

Az énekkar 1925-ben alakult, az egyetem legrégebbi művészeti csoportja. A kórus tagjai azok az egyetemisták, akik igénylik a közösségi muzsikálást. A kórus munkája választható az Általánosan Művelő tantárgyak közül, 2x2 kredit pontért, Szegedi Egyetemi Énekkar néven, a kezdő és haladó kurzus azonos.

A kórus vezetője Száz Krisztina és Kohlmann Péter, karnagyi diplomával rendelkező dirigensek. A kórus próbái kedden és szerdán 19.30-tól 21.00-ig zajlanak a TTIK Kiss Árpád termében (Rerrich Béla tér, Béke épület). Amennyiben tantárgyként kívánod felvenni az énekkart, ezeket az időpontokat tartsd szabadon! A kórusba való bekerülés feltétele: a tantárgyfelvételi időszakban egy rövid meghallgatásra kerül sor az első próbákon, ez alapján a karnagyok döntenek a felvételről. Előnyt jelent: kottaolvasás (de nem feltétel), jó hang, jókedv.

Honlap: www.enekkar.u-szeged.hu

Információ: Száz Krisztina karnagy

E-mail: k.szazk@gmail.com

 

Szegedi Egyetemi Színház

A Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ) társulata 2003 nyarán alakult. A SZESZ kísérletező szellemű, igyekszik izgalmas, lendületes, fiatalos előadásokat létrehozni, elsősorban kortárs magyar szerzőktől. Számukra az a legfontosabb, hogy a középiskolás és egyetemista korosztály színházszerető közönséggé váljon. A tavaszi szemeszterben szervezik az V. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót.

Honlap: www.szegediegyetemiszinhaz.hu

Facebook-on: Szegedi Egyetemi Színház

Információ: Varga Norbert művészeti vezető

E-mail: szegediegyetemiszinhaz@gmail.com

 

Universitas Szimfonikus Zenekar

Ha amatőr szinten játszol valamilyen hangszeren, és szeretnél egy összetartó, vidám közösséghez tartozni, akkor jelentkezz az Universitas Szimfonikus Zenekarba! A 2005-ben újjáalakult zenekar mostanra az SZTE kulturális életének meghatározó részévé vált, rendszeresen koncerteznek Szegeden és több környékbeli településen. Az együttes tagjai olyan egyetemi hallgatók, akik tanulmányaik mellett amatőr szinten zenét is tanulnak. Szinte minden kar képviselteti itt magát. A zenekar munkája választható az általánosan művelő tantárgyak közül 2 kredit pontért.

Honlap: www.szimfonikusok.hu

Információ: Gyimóthi Zoltán zenekarvezető

E-mail: gyizol@gmail.com

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

E G Y E T E M I Z E N E I V E R S E N Y T

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A versenyen a komolyzene, a népzene, valamint a jazz, musical, sanzon körébe tartozó, összesen 5-10 perc műsoridejű hangszeres vagy vokális szólódarabok és kamaraművek, illetve eredeti (nem zeneszerzői feldolgozású) népzenei anyag énekes vagy autentikus hangszeres előadásával lehet részt venni.

Szólistaként az SZTE nappali tagozatos hallgatói indulhatnak, kivéve a ZMK hallgatóit, illetve a JGYPK ének-zene szakos hallgatóit.

Kamaracsoportok esetén az előadók maximális létszáma hat fő, és a tagok legalább felének az SZTE hallgatójának kell lenni. A szólisták esetleges zongora- vagy egyéb hangszeres kísérője bárki lehet.

A nyilvános hangversenyen szakmai zsűri ítéli oda a díjakat, pénzjutalmakat.

 

Az Egyetemi Zenei Verseny kategóriái:

  I. Komolyzene

I. A Vokális komolyzene (szólisták és együttesek)

I. B Hangszeres komolyzene (szólisták és együttesek)

  II. Népzene

II. A Népdaléneklés (szólisták és együttesek)

II. B Hangszeres népzene (szólisták és együttesek)

  III. Jazz, musical, sanzon

III. A Vokális könnyűzene (szólisták és együttesek)

III. B Jazz együttesek

 

Az Egyetemi Zenei Verseny 150.000 Ft összdíjazású.

A versenyre november második felében kerül sor.

 

A versenyre a Kulturális Irodában (Dugonics tér 13.) kapható Nevezési lapon, valamint a Moduloban a Kulturális Iroda alatti űrlapon lehet jelentkezni 2019. november 15-ig.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

E G Y E T E M I V E R S - É S P R Ó Z A M O N D Ó V E R S E N Y T

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A versenyzőknek kettő, általuk szabadon választott verssel vagy prózával kell pályázniuk, melyből az egyik mű lehetőleg kortárs szerző műve legyen.

Egy-egy vers műsorideje nem haladhatja meg a 10 percet.

 

Díjak:

I. díj: 25.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A versenyre november végén kerül sor.

 

A versenyre a Kulturális Irodában (Dugonics tér 13.) kapható Nevezési lapon, valamint a Moduloban a Kulturális Iroda alatti űrlapon lehet jelentkezni 2019. november 15-ig.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a tiszatajonline.hu

 

„Ezért vagy itthon itt, ahol születtél!” címmel*

E G Y E T E M I V E R S P Á L Y Á Z A T O T

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára

az idén 110 éve született Radnóti Miklós tiszteletére.

 

A pályázatra olyan verset várunk, bárminemű műfaji vagy formai megkötés nélkül, amely azt a kérdéskört járja körül, mit jelent a pályázó számára a szülőföld fogalma, a hazához való kötődés, az itthon-lét, a valahová tartozás, az elvágyódás és a hazatérés érzése. Hol érzi magát a szerző igazán otthon, például kell-e hallgatóként kétlaki élettel küszködnie, megtalálta-e már a maga biztonságos hátországát?

* Radnóti Miklós: Férfinapló, 1932. október 6. (Személy harmadik)

 

Egy pályázó egy verssel jelentkezhet, amelynek terjedelme maximum 2 gépelt oldal (12-es betűméret, 1-es sorköz). A 2 oldalnál hosszabb verseket a bírálók automatikusan kizárják a versengésből.

A pályázat jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, telefonszám, e-mail, Neptun kód) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni.

A zsűri döntése alapján a legjobb versek megjelennek a tiszatajonline.hu oldalán.

 

Díjak:

I. díj: 25.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A leadás határideje, helyszíne: 2019. november 15.

SZTE NKI Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

„Idővonal” címmel

E G Y E T E M I P R Ó Z A P Á L Y Á Z A T O T

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

A pályázatra olyan esszét vagy rövid elbeszélést várunk, amely arra keresi a választ, hogyan látja magát a pályázó 5, 10 és 20 év múlva. Mintha egy elképzelt önéletrajzot lapoznánk, a múlt helyett a jövőbe nézve. A pályázó kitérhet a tanulmányainak alakulására, a majdani munkára, családra, szerelemre, saját tulajdonságainak változásaira vagy a körülötte zajló történésekre. A 3 életszakaszba való betekintés így alkot közösen egy kisebb trilógiát.

 

Egy pályázó egy írással jelentkezhet, amelynek terjedelme maximum 3×1 gépelt oldal (12-es betűméret, 1-es sorköz). A 3 oldalnál hosszabb írásokat a bírálók automatikusan kizárják a versengésből.

A pályázat jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, telefonszám, e-mail, Neptun kód) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni.

A zsűri döntése alapján a legjobb művek megjelennek a tiszatajonline.hu oldalán.

 

Díjak:

I. díj: 25.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A leadás határideje, helyszíne: 2019. november 15.

SZTE NKI Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045

 

 

 

A hallgatói pályázatokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalon érhető el:

https://www.u-szeged.hu/kultura/palyazatok-versenyek/adatkezelesi-kulturalis

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

IMG_0002

Prof. Dr. Lengyel Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, a Belgyógyászati Klinika igazgatója videónkban méltatta egykori mesterét, a hazai és nemzetközi hírű dr. Varró Vince professzort, aki 100. életévébe lépve felvette a COVID-19 fertőzés elleni védőoltást.

weboldal_nyito_facebook_otdk

2021. április 6- 9. között rendezik meg az online rendezvényt