csaladfa-p1

Kronológia

1893. szept. 16.

Budapesten született, a keresztségben Albert Imre nevet kapta. Apja Miklós, anyja Lenhossék Jozefa. Gyermekkorát a Buják melletti Kis-kéren tölti.

1904-1911

A budapesti Lónyay utcai Református Főgimnázium tanulója.

1911

Érettségizik, beiratkozik a budapesti egyetem orvostudományi karára.

1914

Félbeszakítja egyetemi tanulmányait, katonának vonul be, a miskolci katonai kórházban teljesít szolgálatot.

1915

A miskolci 65. gyalogezred önkénteseként az orosz frontra kerül.

1917

Sebesülés (önkezével), kisezüst vitézségi érem, betegszabadság, befejezi tanulmányait, doktorál.

1917. szept. 19.

Feleségül veszi Demény Kornéliát.

1918

Gyógyulása után az olasz frontra kerül, leszerel.

A pozsonyi egyetem tanársegéde Mansfeld Géza professzor mellett.

Nelli nevű gyermeke születése.

1919

Rövid ideig Budapesten, majd pár hétig a prágai egyetemen A. Tsermak intézetében.

1919-1920

Berlinben L. Michaelis intézetében.

1921-1922

Hamburgban a Tropenhygienisches Institutban.

1922-1923

Leidenben a gyógyszertani intézet adjunktusa, Storm van Leuwen mellett.

1923-1926

Groningenben H. J. Hamburger mellett magántanár.

(1924)

Kísérletei eldöntötték az O. Warburg és H. Wieland közötti tudományos vitát.

1926-1930

Cambridge-ben (Anglia) Rockefeller ösztöndíjjal, F. G. Hopkins laboratóriumában.

(1926-1927)

Rochesterben (USA) a Mayo Klinikán.

(1927)

Cambridge-ben a kémia doktora lett.

(1928)

A hexuronsav felfedezése.

1928. szept. 29.

Megválasztják a szegedi egyetem nyilvános rendes tanárává, hivatali esküt tesz.

 

 

SZEGED

 

 

 

1928. okt. 1.

Kinevezik a szegedi egyetem nyilvános rendes tanárává. Két év szabadságot kap kutatásai befejezésére.

1930. szept. 26.

Elfoglalja szegedi katedráját, családjával Szegedre költözik.

1931

A Természettudományi Kutatási Bizottság elnöke.

Bejelenti C-vitamin találmányát.

Számos külföldi előadói meghívást kap.

1932

A párizsi Societé Philomatique levelező tagja.

Elnyeri a Budapesti Királyi Orvosegyesület előadói jutalomdíját.

Az orvosképzés reformja c. előadása és cikke.

1932. ápr. 10.

Előadása Stockholmban.

1933. okt. 24.

Tiltakozik a szegedi orvoskar megszüntetése ellen.

1934

A hallei Karl Ludvig Akadémia tagja.

A párizsi Societé de Biologie tagja.

Előadása a londoni vitamin-kongresszuson.

A Gyógyszerészmesteri Szigorlati Bizottság tagja.

1934-1935

Az Orvostudományi Kar dékánja.

Rusznyák Istvánnal és másokkal felfedezi, és a gyógyászatban alkalmazza a P-vitamint.

1934-1936

A Szerves- és Gyógyszerészvegytani Intézet megbízott vezetését is ellátja.

1935

Intézete a Dóm térre kerül, ő a Rudolf tér 14. sz. alá költözik.

Részt vesz Leningrádban a Nemzetközi Élettani Kongresszuson.

1935. máj. 16.

A Magyar Tudományos akadémia levelező tagja.

1935-1936

Az Orvostudományi Kar prodékánja.

A Harvard Egyetem (USA) vendégprofesszora.

1936

Az Országos Felsőoktatási Tanács,

a Magyar Biológiai Kutató Intézeti Tanács,

az Országos Természettudományi Tanács tagja,

a Magyar Élettani Társaság titkára.

A Biologische Gesellschaft,

a finn Duodecim Orvosi Társaság,

a Jugoszláv Orvosegylet tiszteletbeli tagja.

1937. február

A Corvin-koszorúval tüntetik ki.

1937. okt. 28.

Az orvosi Nobel-díj nyertese.

1937. nov. 16.

A Rotary Club díszvacsorája a szegedi Hungária Szállóban.

1937. nov. 25.

Corvin-lánc kitüntetés.

1937. dec. 1.

Szeged város díszpolgára.

1937. dec. 10.

A Nobel-díj átvétele Stockholmban, beszéde a svéd rádióban.

1937. dec. 11.

Előadása Stockholmban.

1937. dec. 16.

Előadás Göteborgban.

1938. ápr. 7.

A szegedi egyetem díszdoktora.

1938. máj. 6.

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

1938. aug. – szept.

Előadói körúton az USA-ban, felesége nem tér haza.

Nelli leánya Cambridge-ben, majd Svájcban végzi egyetemi tanulmányait.

1938. szept. – 1939. febr.


A liége-i egyetem vendégprofesszora.

1938. nov. 3.

A párizsi Sorbonne díszdoktora.

1939

Az Országos Tanárvizsgáló Bizottság tagja.

Megkapja a Jugoszláv Szent Száva Rend II. osztályú érdemkeresztjét.

Új kutatási területe az izommozgások biokémiája.

1939-1943

A magyar felsőház tagja.

1940

A belga II. Lipót-Rend középkeresztjével tüntetik ki.

Az egyetemi Testnevelési Bizottság elnöke.

A Szegedi Egyetemi Atlétikai Club tanárelnöke.

Leánya hazatér. Villát vesz Újszegeden.

1940. aug. 1-14.

A., B., C. vitorlázó repülő vizsgát tesz.

1940. nov. 12.

A Horthy Miklós Tudományegyetem megnyitása.

1940. dec. 13.

A Szegedi Egyetemi Ifjúság (SZEI) megalakulása.

1940-1941

A szegedi tudományegyetem rektora.

1941. ápr. 2.

Az egyetemi Hamlet bemutató.

1941. okt. 18.

Második házassága. Felesége Borbiró Márta.

1941. december

Motoros pilóta kiképzésben vesz részt.

1941

A Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntetik ki.

1941-1942

Az egyetem prorektora.

1942. máj. 31.

A padovai egyetem díszdoktora.

1942. nov. 20.

Motoros repülő vizsgát tesz.

1943

A Lausanne-i egyetem (Svájc) díszdoktora.

1943. febr. 13.

Előadása az isztambuli egyetemen, titkos tárgyalás az angolokkal Magyarország kiválásáról a német szövetségből.

1943. szept. 16.

Ötvenéves születésnapjának ünneplése.

1943. dec. 16.

A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság ülésén beszámol izomkutatásainak eredményéről.

1944

Rendőri felügyelet alá kerül, a Gestapo üldözi, bujkálni kényszerül.

 

 

BUDAPEST

 

 

 

1944. augusztus

Végleg elhagyja Szegedet, Budapesten bujkál.

1945. jan. 10.

A szovjet csapatok előrenyomulása után Enyingre kerül a szovjet főhadiszállásra.

1945. febr. 9.

Visszalátogat Szegedre.

1945. febr. 12.

Lemond akadémiai tagságáról.

1945. ápr. 27.

A budapesti egyetemre nevezik ki nyilvános rendes tanárrá, az Orvosvegytani Intézet igazgatója.

1945. máj. 30.

Az MTA tiszteletbeli tagja.

1945. szeptember

A Magyar Természettudományi Akadémia elnöke.

Az Országos Köznevelési Tanács elnöke.

Széles körű tudománypolitikai munkásságot fejt ki.

1946

A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnöke.

1946. júl. 24. –

dec. 18.


Az MTA másodelnöke.

1946. nov. 17.

A Délvidéki Sportrepülő Egyesület szegedi alakuló ülésének díszelnöke.

1946. dec. 19. – 1948. ápr. 16.


Az MTA osztályelnöke.

1946. dec. 22.

A Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatával tüntetik ki.

1948. márc. 15.

Kossuth-díjat kap.

 

 

USA

 

 

 

1948

Az USA-ba távozik.

A Boston melletti Tengerészeti Biológiai Laboratórium Izomkutató Intézetének (Laboratory of the Institute for Muscle Research, Woods Hole, Massachusetts) igazgatója lett. Kutatási területe az izomösszehúzódás vizsgálata. Később érdeklődése a sejtszintű szabályozásra és a rákbetegségre összpontosul.

1953

A Szent-Györgyi--Krebs-ciklus felfedezése.

1954

Az Amerikai Kardiológiai Társaság Albert Lasker-díját kapja.

1955

Amerikai állampolgárságot szerez.

1960

A csecsemőmirigy (thymus) tanulmányozásába kezd.

1967

Claude Bernard-érem.

Modern Orvostudomány (Modern Medicine Award) díja.

Aranydiplomáját a magyar követ adja át.

1970

Széles körű politikai tevékenységet fejt ki Nixon vietnami háborúja ellen.

A New York Timesban megjelenik a „tizenöt perc zéróig” a vietnami háború ellen.

Megjelenik a háborúellenes könyve: The Crazy Ape (Az őrült majom).

Megjelenik magyar nyelven: Egy biológus gondolatai.

1970. dec. 25.

A magyar rádió „Szülőföldünk” műsorában Szent-Györgyiről.

1971

A What Next?! (És most?!) megjelenése.

1972

A The Scientific Cytizien (A tudós polgár) megjelenése.

1973

Magyar nyelven: „Az élő állapot” és „Az élet jellege” megjelenése.

A kormány megvonja anyagi támogatását kutatásaitól.

Létrehozza a „Laboratórium falak nélkül” szervezetet. Az anyagi igényeket az önkéntes adományokból szubvencionált National Foundation for Cancer Research bevételeiből fedezi.

1973. okt. 7.

26 év után először érkezik haza. Előadása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

1973. okt. 11.

Részt vesz az MTA Szegedi Biológiai Központjának avatóünnepségén.

1973. okt. 12.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktora.

1973. okt. 16.

Látogatása a Magyarok Világszövetségében, az elnökség tiszteletbeli tagja lesz.

1974

Kétórás riport a Magyar Televízióban. A szöveg életrajzi vonatkozású részét a Hungaroton lemezre vette.

1978. jan. 7.

A magyar koronát hazahozó küldöttség tagjaként érkezik Budapestre.

1978

Megjelenik magyarul: „Az anyag élő állapota”.

1983

A „Válogatott tanulmányok” megjelenése.

1983. szept. 20.

A Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendjével tüntetik ki.

1985. ápr. 22.

A Psalmus Humanus c., Szent-Györgyiről készült film ősbemutatója Szegeden.

1986.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Egyetemtörténeti Múzeum létesítését határozza el.

1986. okt. 22.

Meghalt Woods Holeban, temetése 25-én.

1986. dec. 15.

Szeged város tanácsa, a Szegedi Akadémiai Bizottság, a József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem megemlékezése Szent-Györgyi Albertről, a SZOTE névadásának bejelentése.

1987. dec. 10.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem névadó ünnepsége.

1987. dec. 11.

Szobrának leleplezése.

1993

Kiállítás 100. születésnapjára, a Fekete házban.

2003

Ünnepség Szegeden, az egyetemen születésének 110. évfordulója alkalmából.

2007

Ünneplés Szegeden az egyetemen a Nobel-díj elnyerésének 70. évfordulója alkalmából.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Orvosi_vegytan

Bizonyos daganatos és autoimmun betegségekben már eddig is megoldást nyújtottak a modern biológiai terápiás kezelések, azonban ezek a hatóanyagok csak a sejteken kívüli célpontokat tudják támadni. Új irányt jelenthet az SZTE kutatóinak friss eredménye, melyet címlapján közöl az Advanced Science. Egy olyan speciális hordozó molekulát fejlesztettek, ami képes a sejtbe juttatni a biológiai terápiás hatóanyagokat.

unkp_2020

Az SZTE Rektori Hivatal Dísztermében rendezték meg az Új Nemzeti Kiválósági Program 2019. ösztöndíjasainak oklevélátadó ünnepségét 2020. február 13-án, amelyen 62 hallgatónkat és oktatónkat díjaztak a folyamatos, magas szintű, eredményes kutatómunkájukért. Gratulálunk!