Kolozsvári Egyetem

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának története

A Szegedi Tudományegyetem története 1581-re vezethető vissza, amikor Báthory István lengyel király, litván nagyherceg és erdélyi fejedelem academia-t alapított a jezsuiták kolozsvári kollégiumán belül. Az intézmény igen gyorsan nagy tekintélyre tett szert. Európai hírű professzorainak köszönhetően magas színvonalú oktatást biztosított és tudományos fokozatok odaítéléséről is rendelkezhetett. A kolozsvári akadémia jelentőségét növeli, hogy a XVI. század végén magyar földön egyetlen felsőfokú iskolaként működött.

Kolozsvári Egyetem
A Kolozsvári Egyetem főépülete

1775-ben Mária Terézia a kolozsvári Báthory Egyetemen orvosi fakultást létesített. A királynő előbb két orvos tanárt ígért Kolozsvárra, azután 1775. január 26-i rendeletével a bonctan, sebészet és szülészet tanítását vezette be. A második tanszéket II. József 1787-ben állította fel. I. Ferenc alatt két új tanszéket rendszeresítettek. A fakultás Orvos-sebészi Tanintézet, 1789-től Classis Chirurgica, 1808-tól Facultas Medica, 1817-től Institutum Medico-Chirurgicum lett és különvált az akkor már királyi líceumtól. Tanszékeinek száma 15-re emelkedett, 1872-ig működött önállóan.


Báró Eötvös József 1870. április 7-én a Képviselőház elé terjesztette törvényjavaslatát, az új kolozsvári egyetem létesítésére, amelynek alapjául a Báthory Egyetemből fennmaradt Jogakadémia és az Orvosi-sebészi Tanintézet kínálkozott. A Kar jogelődje tehát az 1872. XIX. és XX. törvénycikkel Kolozsvárott alapított négy fakultásos Ferencz József Tudományegyetem, amely 1921-ben (XXV. tc.) Szegedre települt. 1940-45 között Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem, 1945-50 között Szegedi Tudományegyetem néven folytat orvosképzést, 1951-ben Szegedi Orvostudományi Egyetem néven különvált.

Hóman Bálint
Az 1940-es tanévnyitón Hóman Bálint beszél

1957-ben indult be a gyógyszerészképzés önálló kari formában az orvosi fakultásból kiválva, a Fogorvostudományi Szak az Általános Orvostudományi Karon belül 1962-ben kezdi meg működését. 1985 az angol nyelvű orvosképzés beindításának időpontja, 1987 az angol-magyar orvosi szakfordító képzés, 1999 a német nyelvű – a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karával koordinált – medikusoktatás kezdete.

Az Intézmény 1987-ben felvette Nobel-díjas biokémia professzora, orvoskari dékánja és rektora, Szent-Györgyi Albert nevét. Az orvos- és fogorvosképző fakultás 2000. január 1-től a Szegedi Tudományegyetem egyik karaként működött, és a Gyógyszerésztudományi Karral együtt alkotta a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumot.

A 2007. évben megszűnt a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. A Fogorvostudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem önálló karává vált. Létrejött a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, amely a betegellátó tevékenység irányítója, a graduális és posztgraduális, a tudományos kutatás, doktori képzés tevékenységében az Általános Orvostudományi Karral együtt tölti be felsőoktatási funkcióját. 2008-ban évig megtörtént a szegedi betegellátó rendszer egységesítése.


A Kar múltját olyan nemzetközi hírű professzorai reprezentálják, mint Baló József (pathológia), Issekutz Béla, Jancsó Miklós (farmakológia), Miskolczy Dezső (neurológia), Hetényi Géza (belgyógyászat), Szent-Györgyi Albert (biokémia). A Kart és szakjait először 1996-ban, majd 2006. évben akkreditálták. Utóbbi alkalommal az Általános Orvostudományi Kar a Magyar Akkreditációs Bizottságtól „Kiválósági hely” címet kapott.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!