Életútja

Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án született Budapesten, régi erdélyi nemesi családból. Dédapja Szent-Györgyi Imre királyi személynök, nagyapja Szent-Györgyi Imre kúriai tanácselnök, apja Szent-Györgyi Miklós földbirtokos, majd jószágkormányzó Kis-Kéren. Felesége, Albert édesanyja, Lenhossék József egyetemi tanár leánya, Josephina.

Albert gyermekkorát Budapesten és Kis-Kéren töltötte, a pesti Lónyay utcai Református Főgimnázium tanulója volt. Beiratkozott a tudományegyetem orvosi karára, de tanulmányait nem tudta befejezni, 1914-ben katonának kellett bevonulnia. Az orosz harctéren megsebesült, szabadságolták. 1917-ben doktorált, házasságot kötött Demény Károly postavezérigazgató leányával, Kornéliával. A férj felgyógyulva az olasz frontra került. 1918-ban leszerelt, a pozsonyi egyetem gyógyszertani tanszékén lett tanársegéd. 1919-ben feleségével és leánygyermekével vándorútra indult. Prágában, Hamburgban, Leidenben, Groningenben, Londonban majd Cambridge-ben dolgozott, 1927-ben a kémiának is doktora lett.

 

*

 

PantheonKolozsvár 1918. december 24-i román megszállásával a Ferenc József Tudományegyetem tanárai Budapestre menekültek, majd 1921-ben az egyetem ideiglenesen Szegedre került. A két évszázad óta várt egyetemi várossá válás a vesztett háború, a menekültek tömegei miatt az öröm mellett a gondok tömegét is jelentette Szeged városának. Az egyetemi intézetek, tanszékek, klinikák elhelyezése, a tanárok számára lakások, sok száz menekült és vidéki hallgató számára diákotthonok és menzák biztosítása óriási áldozatokat követelt a várostól. Az orvosi intézetek egy része a fémipariskola épületében kapott helyet. Az új egyetemi épületek zömében 1926 és 1930 között elkészültek, közöttük a Tisza-parti klinikasor és a természettudományi kutatóintézetek elhelyezésére szolgáló Templom-téri épületcsoport. Ez utóbbinak árkádsorában helyezték el a Nemzeti Pantheon szobrait és domborműveit. A Klebelsberg Kuno kultuszminiszter által megálmodott „Tisza-parti Göttinga” erre az időre felépült, megváltoztatva a régi szegedi belváros arculatát.

 

*

 

Orvosi_Vegytani_Intezet A megüresedett tanszékek betöltésére kiküldött bizottság Klebelsberg Kunó intenciójára az Orvosi Vegytani Intézet vezetésére meghívta a Cambridge-ben működő Szent-Györgyi Albertet, aki 1928. szeptember 29-én, mint az egyetem rendes tanára, letette a hivatali esküt. Két év szabadságot kapott Cambridge-i kutatásainak befejezésére, és 1930. szeptember 26-án elfoglalta szegedi katedráját. Már nemzetközileg ismert tudós volt. 1931-ben bejelentette C-vitamin találmányát. Számos hazai és külföldi kitüntetést kap, sok külföldi meghívásnak tesz eleget. 1937. október 28-án a Nobel-díj kitüntetettje. 1937. december 1-én Szeged város díszpolgára, 1937. április 7-én a szegedi egyetem díszdoktora, május 6-án a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az egyetem dékánja, majd rektora. Nevéhez fűződik a Szegedi Egyetemi Ifjúság nevű első demokratikus egyetemi szervezet megalakulása. Fiatalokból kinevelt kutatógárdájával újabb és újabb kutatási eredményeket ért el. 1941. október 18-án másodszor nősült, felesége Borbíró Márta. A Rudolf téri lakás után Újszegeden vesz villát.

 

*

 

Szent-Gyorgyi_A.Demokratikus reformjai és antifasiszta magatartása miatt széleskörű sajtótámadások érik 1940-től. 1942-től a nevét viselő antifasiszta polgári ellenállási mozgalom vezetője. Céljuk angolszász segítséggel kiugrani a hitleri háborúból és megteremteni a polgári demokratikus Magyarországot. 1943. február 7-én – isztambuli előadói meghívása során – kapcsolatot teremtett angol megbízottakkal, ami Hitler tudomására jutott, aki követelte a tudós kiadatását. 1944-ben rendőri felügyelet alá kerül, a Gestapo üldözi, bujkálni kényszerül. Több hónapon át Horgos mellett, majd Budapesten bujkál, de kapcsolatot tart az ellenállási csoportokkal. A Szálasi-puccs után a svéd követségre menekül feleségével együtt. A Gestapo onnan is el akarja raboltatni, ezért a követ kocsijának csomagtartójában kicsempészték a professzort, aki a főváros bevételéig még különböző rejtekhelyeken bujkált. Csak 1945. február 11-én látogatott vissza Szegedre.

 

*

 

Kutato1945. június 16-án a budapesti egyetem vegytani tanszékére nevezték ki. A fasizmus által üldözött, az ellenállási mozgalomban részt vett tudósra országos feladatok vártak. A Magyar Természettudományi Akadémia elnöke, majd a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnöke, az Országos Köznevelési Tanács elnöke, a Népi Kollégiumokat Építő Mozgalom Elnöki Tanácsának tagja, sok értelmiségi megmozdulás résztvevője, kezdeményezője. A háború következményei: a termelőerők pusztulása, az infláció, az élelmiszerhiány súlyos akadályokat jelentett a kutatómunka újraindulása elé. Az elméleti tudós Szent-Györgyinek a nehéz körülmények között megmutatkozott jó gyakorlati érzéke. Tudóstársainak (50-60 fő) rendszeres étkeztetését sikerült megoldania. A budapesti intézetben megindult kutatómunka és a sok közéleti elfoglaltság miatt szegedi kapcsolatait levelezéssel tartotta fenn.

 

*

 

Szent-Györgyi AlbertAz 1947 őszén Svájcban tartózkodó Szent-Györgyit váratlanul érte barátjának, az antifasiszta ellenállásban és a szellemi újjáépítésben segítőjének, Zilahy Lajos író letartóztatásának híre. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy a II. világháború antifasiszta szövetséges hatalmai között végleges a szakítás. A két tömb egymáshoz való viszonyát a hidegháború jellemezte. Aki a nyugati hatalmakkal olyan kapcsolatot tartott fenn, amilyent Szent-Györgyi is, könnyen keveredhetett gyanúba, hogy valamelyik imperialista hatalom kémszolgálatának ügynöke. Szent-Györgyi olyan jelzéseket is kapott, hogy a kezdődő bizalmatlansági légkör az ő személyes szabadságát is veszélyezteti. Ezért nem tért haza és az Egyesült Államokban telepedett le.


 


*

 

Szent-Györgyi AlbertVéglegessé akkor vált amerikai tartózkodása, midőn Woods Hole-ban a Tengerbiológiai Laboratórium Izomkutató Intézete (Laboratory of the Institute for Muscle Research) igazgatójaként folytathatta kutatásait. Korszakalkotó kötete volt az 1957-ben kiadott Bioenergetics. 1960-ban a thymus tanulmányozásában kezdett. Így jutott el a rákkutatáshoz. 1962-től az atomháború ellenes harc, a vietnami háború elleni harc, a béke ismert harcosa, több háborúellenes munkája jelent meg. Az USA kormánya megszüntette ezért kutatómunkájának állami támogatását. Magánosok adományaiból létrejött a Nemzetközi Rákkutatási Alap. Szent-Györgyi lett a Falak nélküli laboratórium nevű kutatási szervezet vezetője. 14 országban 60 intézetben folyt a kutatómunka a rák megelőzésére és gyógyítására.

A magyarországi sajtó Békehimnuszától, különösen a 70-es évektől kezdve mind gyakrabban foglalkozott munkásságával. Elsősorban mint Nixon vietnami politikájának elítélőjéről, az atomháború elleni harcáról emlékeztek meg, de megindult életének és munkásságának tudományos igényű feltárása is.

1976-ban ismét megnősült, felesége Marcia Houston.

 

*

 

Dugonics_ter_1.A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1973. október 12-én Szent-Györgyi Albertet, a szegedi Nobel-díjas professzort díszdoktorává fogadta. Emigrációjából ekkor érkezett először haza. Részt vett az MTA Szegedi Biológiai Központjának avatóünnepségén, kétórás riport készült vele a Magyar Televízióban, a Magyarok világszövetsége elnökségének tiszteletbeli tagja lett. 1978. január 7-én a magyar koronát hazahozó küldöttség tagjaként érkezett Budapestre. 1985. április 22-én a Psalmus Humanus című, Szent-Györgyiről készült film ősbemutatója Szegeden. 1986-ban a SZOTE Központi Könyvtára Szent-Györgyi Múzeum létesítését kezdte meg. Az 1986. október 22-én meghalt tudósról 1986. december 15-én Szeged város tanácsa, a Szegedi Akadémiai Bizottság, a JATE és a SZOTE közös megemlékezésén bejelentették, hogy a szegedi orvosegyetemet Szent-Györgyiről nevezik el. 1987. december 10-én a szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem nagyszabású névadó ünnepsége, december 11-én szobrának leleplezése a Magyar Pantheonban, volt intézetének bejárati ajtaja mellett.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Tanári Testület ünnepi ülés

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Tanári Testületének ünnepi ülésére 2022. november 24-én (csütörtökön) 11.00 órakor került sor a Rektori Hivatal Dísztermében