Életútja

Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án született Budapesten, régi erdélyi nemesi családból. Dédapja Szent-Györgyi Imre királyi személynök, nagyapja Szent-Györgyi Imre kúriai tanácselnök, apja Szent-Györgyi Miklós földbirtokos, majd jószágkormányzó Kis-Kéren. Felesége, Albert édesanyja, Lenhossék József egyetemi tanár leánya, Josephina.

Albert gyermekkorát Budapesten és Kis-Kéren töltötte, a pesti Lónyay utcai Református Főgimnázium tanulója volt. Beiratkozott a tudományegyetem orvosi karára, de tanulmányait nem tudta befejezni, 1914-ben katonának kellett bevonulnia. Az orosz harctéren megsebesült, szabadságolták. 1917-ben doktorált, házasságot kötött Demény Károly postavezérigazgató leányával, Kornéliával. A férj felgyógyulva az olasz frontra került. 1918-ban leszerelt, a pozsonyi egyetem gyógyszertani tanszékén lett tanársegéd. 1919-ben feleségével és leánygyermekével vándorútra indult. Prágában, Hamburgban, Leidenben, Groningenben, Londonban majd Cambridge-ben dolgozott, 1927-ben a kémiának is doktora lett.

 

*

 

PantheonKolozsvár 1918. december 24-i román megszállásával a Ferenc József Tudományegyetem tanárai Budapestre menekültek, majd 1921-ben az egyetem ideiglenesen Szegedre került. A két évszázad óta várt egyetemi várossá válás a vesztett háború, a menekültek tömegei miatt az öröm mellett a gondok tömegét is jelentette Szeged városának. Az egyetemi intézetek, tanszékek, klinikák elhelyezése, a tanárok számára lakások, sok száz menekült és vidéki hallgató számára diákotthonok és menzák biztosítása óriási áldozatokat követelt a várostól. Az orvosi intézetek egy része a fémipariskola épületében kapott helyet. Az új egyetemi épületek zömében 1926 és 1930 között elkészültek, közöttük a Tisza-parti klinikasor és a természettudományi kutatóintézetek elhelyezésére szolgáló Templom-téri épületcsoport. Ez utóbbinak árkádsorában helyezték el a Nemzeti Pantheon szobrait és domborműveit. A Klebelsberg Kuno kultuszminiszter által megálmodott „Tisza-parti Göttinga” erre az időre felépült, megváltoztatva a régi szegedi belváros arculatát.

 

*

 

Orvosi_Vegytani_Intezet A megüresedett tanszékek betöltésére kiküldött bizottság Klebelsberg Kunó intenciójára az Orvosi Vegytani Intézet vezetésére meghívta a Cambridge-ben működő Szent-Györgyi Albertet, aki 1928. szeptember 29-én, mint az egyetem rendes tanára, letette a hivatali esküt. Két év szabadságot kapott Cambridge-i kutatásainak befejezésére, és 1930. szeptember 26-án elfoglalta szegedi katedráját. Már nemzetközileg ismert tudós volt. 1931-ben bejelentette C-vitamin találmányát. Számos hazai és külföldi kitüntetést kap, sok külföldi meghívásnak tesz eleget. 1937. október 28-án a Nobel-díj kitüntetettje. 1937. december 1-én Szeged város díszpolgára, 1937. április 7-én a szegedi egyetem díszdoktora, május 6-án a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az egyetem dékánja, majd rektora. Nevéhez fűződik a Szegedi Egyetemi Ifjúság nevű első demokratikus egyetemi szervezet megalakulása. Fiatalokból kinevelt kutatógárdájával újabb és újabb kutatási eredményeket ért el. 1941. október 18-án másodszor nősült, felesége Borbíró Márta. A Rudolf téri lakás után Újszegeden vesz villát.

 

*

 

Szent-Gyorgyi_A.Demokratikus reformjai és antifasiszta magatartása miatt széleskörű sajtótámadások érik 1940-től. 1942-től a nevét viselő antifasiszta polgári ellenállási mozgalom vezetője. Céljuk angolszász segítséggel kiugrani a hitleri háborúból és megteremteni a polgári demokratikus Magyarországot. 1943. február 7-én – isztambuli előadói meghívása során – kapcsolatot teremtett angol megbízottakkal, ami Hitler tudomására jutott, aki követelte a tudós kiadatását. 1944-ben rendőri felügyelet alá kerül, a Gestapo üldözi, bujkálni kényszerül. Több hónapon át Horgos mellett, majd Budapesten bujkál, de kapcsolatot tart az ellenállási csoportokkal. A Szálasi-puccs után a svéd követségre menekül feleségével együtt. A Gestapo onnan is el akarja raboltatni, ezért a követ kocsijának csomagtartójában kicsempészték a professzort, aki a főváros bevételéig még különböző rejtekhelyeken bujkált. Csak 1945. február 11-én látogatott vissza Szegedre.

 

*

 

Kutato1945. június 16-án a budapesti egyetem vegytani tanszékére nevezték ki. A fasizmus által üldözött, az ellenállási mozgalomban részt vett tudósra országos feladatok vártak. A Magyar Természettudományi Akadémia elnöke, majd a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnöke, az Országos Köznevelési Tanács elnöke, a Népi Kollégiumokat Építő Mozgalom Elnöki Tanácsának tagja, sok értelmiségi megmozdulás résztvevője, kezdeményezője. A háború következményei: a termelőerők pusztulása, az infláció, az élelmiszerhiány súlyos akadályokat jelentett a kutatómunka újraindulása elé. Az elméleti tudós Szent-Györgyinek a nehéz körülmények között megmutatkozott jó gyakorlati érzéke. Tudóstársainak (50-60 fő) rendszeres étkeztetését sikerült megoldania. A budapesti intézetben megindult kutatómunka és a sok közéleti elfoglaltság miatt szegedi kapcsolatait levelezéssel tartotta fenn.

 

*

 

Szent-Györgyi AlbertAz 1947 őszén Svájcban tartózkodó Szent-Györgyit váratlanul érte barátjának, az antifasiszta ellenállásban és a szellemi újjáépítésben segítőjének, Zilahy Lajos író letartóztatásának híre. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy a II. világháború antifasiszta szövetséges hatalmai között végleges a szakítás. A két tömb egymáshoz való viszonyát a hidegháború jellemezte. Aki a nyugati hatalmakkal olyan kapcsolatot tartott fenn, amilyent Szent-Györgyi is, könnyen keveredhetett gyanúba, hogy valamelyik imperialista hatalom kémszolgálatának ügynöke. Szent-Györgyi olyan jelzéseket is kapott, hogy a kezdődő bizalmatlansági légkör az ő személyes szabadságát is veszélyezteti. Ezért nem tért haza és az Egyesült Államokban telepedett le.


 


*

 

Szent-Györgyi AlbertVéglegessé akkor vált amerikai tartózkodása, midőn Woods Hole-ban a Tengerbiológiai Laboratórium Izomkutató Intézete (Laboratory of the Institute for Muscle Research) igazgatójaként folytathatta kutatásait. Korszakalkotó kötete volt az 1957-ben kiadott Bioenergetics. 1960-ban a thymus tanulmányozásában kezdett. Így jutott el a rákkutatáshoz. 1962-től az atomháború ellenes harc, a vietnami háború elleni harc, a béke ismert harcosa, több háborúellenes munkája jelent meg. Az USA kormánya megszüntette ezért kutatómunkájának állami támogatását. Magánosok adományaiból létrejött a Nemzetközi Rákkutatási Alap. Szent-Györgyi lett a Falak nélküli laboratórium nevű kutatási szervezet vezetője. 14 országban 60 intézetben folyt a kutatómunka a rák megelőzésére és gyógyítására.

A magyarországi sajtó Békehimnuszától, különösen a 70-es évektől kezdve mind gyakrabban foglalkozott munkásságával. Elsősorban mint Nixon vietnami politikájának elítélőjéről, az atomháború elleni harcáról emlékeztek meg, de megindult életének és munkásságának tudományos igényű feltárása is.

1976-ban ismét megnősült, felesége Marcia Houston.

 

*

 

Dugonics_ter_1.A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1973. október 12-én Szent-Györgyi Albertet, a szegedi Nobel-díjas professzort díszdoktorává fogadta. Emigrációjából ekkor érkezett először haza. Részt vett az MTA Szegedi Biológiai Központjának avatóünnepségén, kétórás riport készült vele a Magyar Televízióban, a Magyarok világszövetsége elnökségének tiszteletbeli tagja lett. 1978. január 7-én a magyar koronát hazahozó küldöttség tagjaként érkezett Budapestre. 1985. április 22-én a Psalmus Humanus című, Szent-Györgyiről készült film ősbemutatója Szegeden. 1986-ban a SZOTE Központi Könyvtára Szent-Györgyi Múzeum létesítését kezdte meg. Az 1986. október 22-én meghalt tudósról 1986. december 15-én Szeged város tanácsa, a Szegedi Akadémiai Bizottság, a JATE és a SZOTE közös megemlékezésén bejelentették, hogy a szegedi orvosegyetemet Szent-Györgyiről nevezik el. 1987. december 10-én a szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem nagyszabású névadó ünnepsége, december 11-én szobrának leleplezése a Magyar Pantheonban, volt intézetének bejárati ajtaja mellett.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

kemenylajos_certificate_330x330

Dr. Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára 2018. november 30-án az International League of Dermatological Societies "ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership" díjat vehette át.

Sepp

Karunkról Dr. Hortobágyi Tibor, az SZTE Patológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense és Dr. Sepp Róbert az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense vált az MTA új doktorává. Gratulálunk!