A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának története

A Szegedi Tudományegyetem története 1581-re vezethető vissza, amikor Báthory István lengyel király, litván nagyherceg és erdélyi fejedelem academia-t alapított a jezsuiták kolozsvári kollégiumán belül. Az intézmény igen gyorsan nagy tekintélyre tett szert. Európai hírű professzorainak köszönhetően magas színvonalú oktatást biztosított és tudományos fokozatok odaítéléséről is rendelkezhetett. A kolozsvári akadémia jelentőségét növeli, hogy a XVI. század végén magyar földön egyetlen felsőfokú iskolaként működött.


A Kolozsvári Egyetem főépülete

1775-ben Mária Terézia a kolozsvári Báthory Egyetemen orvosi fakultást létesített. A királynő előbb két orvos tanárt ígért Kolozsvárra, de 1775. január 26-i rendeletével egyelőre csak bonctan, sebészet és szülészet tanítását vezette be. A második tanszéket II. József 1787-ben állította fel. I. Ferenc alatt két új tanszéket rendszeresítettek. A fakultás Orvos-sebészi Tanintézet, 1789-től Classis Chirurgica, 1808-tól Facultas Medica, 1817-től Institutum Medico-Chirurgicum lett és különvált az akkor már királyi líceumtól. Tanszékeinek száma 15-re emelkedett, 1872-ig működött önállóan.

Báró Eötvös József 1870. április 7-én a Képviselőház elé terjesztette törvényjavaslatát, az új kolozsvári egyetem létesítésére, amelynek alapjául a Báthory Egyetemből fennmaradt Jogakadémia és az Orvosi-sebészi Tanintézet kínálkozott. A Kar jogelődje tehát az 1872. XIX. és XX. törvénycikkel Kolozsvárott alapított négy fakultásos Ferencz József Tudományegyetem, amely 1921-ben (XXV. tc.) Szegedre települt. 1940-45 között Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem, 1945-50 között Szegedi Tudományegyetem néven folytat orvosképzést, 1951-ben Szegedi Orvostudományi Egyetem néven különvált.


Az 1940-es tanévnyitón Klebelsberg Kúnó beszél

1957-ben indult be a gyógyszerészképzés önálló kari formában az orvosi fakultásból kiválva, a Fogorvostudományi Szak az Általános Orvostudományi Karon belül 1962-ben kezdi meg működését. 1985 az angol nyelvű orvosképzés beindításának időpontja, 1987 az angol-magyar orvosi szakfordító képzés, 1999 a német nyelvű – a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karával koordinált – medikusoktatás kezdete.

Az Intézmény 1987-ben felvette Nobel-díjas biokémia professzora, orvoskari dékánja és rektora, Szent-Györgyi Albert nevét. Az orvos- és fogorvosképző fakultás 2000. január 1-től a Szegedi Tudományegyetem egyik karaként működik, s a Gyógyszerésztudományi Karral együtt alkotta a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumot.

A Kar múltját olyan nemzetközi hírű professzorai reprezentálják, mint Baló József (pathológia), Issekutz Béla, Jancsó Miklós (farmakológia), Miskolczy Dezső (neurológia), Hetényi Géza (belgyógyászat), Szent-Györgyi Albert (biokémia). A Kart és szakjait először 1996-ban, majd 2006. évben akkreditálták. Utóbbi alkalommal az Általános Orvostudományi Kar a Magyar Akkreditációs Bizottságtól „Kiválósági hely” címet kapott, amely 2011. június 30-ig érvényes.

2007. évben megszűnt a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. A Fogorvostudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem önálló karává vált. Létrejött a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, amely a betegellátó tevékenység irányítója, a graduális és posztgraduális, a tudományos kutatás, doktori képzés tevékenységében a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karral együtt tölti be felsőoktatási funkcióját. 2008. évig megtörtént a szegedi betegellátó rendszer egységesítése. A Kar 2021. augusztus 1-től vette fel Nobel-díjas tudósunk nevét.

Nachrichten

IMG_8481_2

Welche Faktoren tragen zu einem Krankheitsausbruch bei? Wie funktioniert unser Immunsystem? Welche Rolle wird die künstliche Intelligenz in der Medizin spielen? Was sind CT und MRI? Können wir einen Körperteil durch 3D-Drucktechnologie ersetzen? Die Albert Szent-Györgyi Medizinische Fakultät und ihre internationalen Programme haben die Antworten.

IMG_3287

Lese die Artikel des Magazins 'Traumberuf', um zu erfahren, warum es sich lohnt, in der Stadt des Sonnenscheins Medizin zu studieren?

Begleiten Sie uns!

Facebook Google Plus YouTube Twitter