Peptidkémiai LaboratóriumA 20 fehérjealkotó aminosav már viszonylag rövid oligopeptidek esetén is óriási variációs lehetőséget jelent, a lehetséges pentapeptidek száma például 3,2 millió. A nagy szám egyben sokféle, eléggé különböző tulajdonságú molekulát is jelent. Ennek ellenére a Természet nem elégedett meg ezzel a variációs lehetőséggel és részben a riboszomális fehérjeszintézist követő poszttranszlációs módosításokkal, részben – főként növények, mikroorganizmusok, gombák által aminosavak átalakításával nagyszámú, esetenként az anyavegyületre már alig hasonlító új vegyület jöhet létre. Ilyenek pl. a glikozilált, foszfatált stb. fehérjék és peptidek, de ilyenek a növényvilágban elterjedt, gyakorta gyógyszerként is felhasznált aminosav illetve peptid alapú heterociklusos vegyületek, az alkaloidok, az antibiotikumok egy része stb.

A peptidek, fehérjék poszttranszlációs módosításai (glikoziláció, foszfatálás, fémionok, lipidek, nukleinsavdarabok kötése, az aminosavoldalláncok utólagos enzimatikus átalakításai) alapvető jelentőségűek a különböző biológiai felismerési folyamatokban (szénhidrát felismerő lektinek, mannóz receptor az immunrendszer sejtjein, foszfotirozin felismerő SH2 és SH3 domének az immunrendszer regulációját biztosító fehérjéken, stb.). Mindezekért a fehérjealkotó aminosavakból felépülő polipeptidek szintézismódszereinek kifejlesztése után napjainkban egyre növekvő jelentősége van a módosított oligopeptidek szintézisének, új, erre alkalmas szintézismódszerek kidolgozásának. Elsősorban foszforilált és glikozilált peptidek szintézisével foglalkozunk.

Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben számos előrelépés történt a peptidkémiában, a szabad tiolfunkciók kontrollált módon a megfelelő diszulfidhíddá történő alakítása továbbra is kihívás maradt. Ennek fő oka a többszörös regioszelektív diszulfidképzés nehézsége. Napjainkban számos fontos biológiailag aktív peptid ismert, amelyek többszörös diszulfidhidakat tartalmaznak (peptidtoxinok, endotelinek, inzulinok, miniproteinek). E peptideknél nemcsak regioszelektív szintézis, hanem a szerkezetigazolás is kihívásnak tekinthető. Célunk új szintézisek kidolgozása többszörös diszulfidhidat tartalmazó peptidek (farmakológiailag fontos peptid toxinok) racionális előállítása, és a kapott diszulfidhidak helyzetének igazolása.

Nachrichten

IMG_8481_2

Welche Faktoren tragen zu einem Krankheitsausbruch bei? Wie funktioniert unser Immunsystem? Welche Rolle wird die künstliche Intelligenz in der Medizin spielen? Was sind CT und MRI? Können wir einen Körperteil durch 3D-Drucktechnologie ersetzen? Die Albert Szent-Györgyi Medizinische Fakultät und ihre internationalen Programme haben die Antworten.

IMG_3287

Lese die Artikel des Magazins 'Traumberuf', um zu erfahren, warum es sich lohnt, in der Stadt des Sonnenscheins Medizin zu studieren?

Begleiten Sie uns!

Facebook Google Plus YouTube Twitter