Az intézet 2000. óta az alábbi pályázatokban vett részt


Pályázat azonosító száma

Pályázat címe

Időszak

MANAD EU-5 QLK6-CT 1999-0 2004

Microglial activation in neurodegeneration in Alzheimer's disease: a therapeutical target

2000-2003.

OTKA M36741

HPLC felújítása

2001.

ETT 157

Módosított peptidek felhasználása szintetikus
vakcinák tervezéséhez, előállításához

2001-2003.

OTKA 034912

Módosított peptidek szintézise

2001-2004.

OTKA 34895

A β-amiloid peptidek neurotoxikus hatásainak molekuláris szintű vizsgálata

2001-2004.

NKFP 1/040/2001 OM-00571/2001

Gyógyszerkutatás és –fejlesztés az időskori kardiovaszkuláris és neurodegeneratív betegségek megelőzésére és gyógyítására

2001-2004.

NKFP 1/010/2001 OM/00212/2001

Idegrendszeri proteolízis kutatása

2001-2004.

NKFP 1/027/2001

Neurodegenerációs betegségek pathomechanizmusa, megelőzéséhnek és terápiájának kutatása

2001-2004.

OTKA M041601

Laboratóriumi vákuumrendszer

2002.

Lipidiet EU-5 QLK1-CT-2002-00172

The role of lipids in neurodegeneration and their preventive potential in diet

2002-2005.

OMFB Bio-00112/2002

Autoimmun pajzsmirigy betegségek diagnosztikájára alkalmas készlet kifejlesztése

2003-2005.

OTKA 46988

Peptid markerek a fehérje allergia előrejelzésében

2004-2007.

NKFP 1A/005/04 OM-00424/2004

Hatóanyagtervezés népegészségügyileg kiemelten fontos megbetegedésekben szerepet játszó validált célmolekulák alapján

2004-2007.

NKFP 1/0041/2004 OM-00040/2004.

„második-generációs” ciklodextrin származékok fejlesztése

2004-2007.

RET-08/2004

Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) „Terápiás célú idegrendszeri kutatások, a molekulától az integrált idegrendszeri működésig

2004-2008.

OMFB TÉT ARG-7/2004

Antifungális hatású peptidek szintézise és in vitro/in vivo biológiai vizsgálata, szerkezet-hatás összefüggések

2005-2006.

GVOP-3.2.1-2004-04-0296/3.0

Tömegspektrométer beszerzése

2005-2006.

OTKA TS049817

Synthesis, structure investigation and biological role of peptides, proteins and peptide nucleic acids

2005-2007.

GVOP-3.1.1-2004-05-0235/3.0

Fehérje-ligandum kölcsönhatásokon alapuló farmakológiai módszerfejlesztés bioinformatikai és proteomikai eszközökkel

2005-2007.

OTKA T048848

Módosított peptidek – peptidek térszerkezetének valamint biológiai hatásának modulálási lehetőségei

2005-2008.

NKFP 1A/057/04 OM-00312/2004

Molekuláris terápiás módszerek kifejlesztése a progeszteron indukált gátló faktor [PIBF] hatásának

farmakológiai modulálására

2005-2008.

NKFP 1A/040/04 OM-00282/2004

Immunsejtek funkcióira ható molekulák előállítása; a sejtműködés szabályozása szintetikus és rekombináns hatóanyagokkal

2005-2008.

ETT 095/2006

A vér-agy gáton áthaladó, védő hatású tokoferol-származékok alkalmazása neurodegenerációs betegségek megelőzésére

2006-2008.

ETT 094/2006

Neurotoxikus fehérjék hatását gátló, potenciálisan gyógyszerhatású peptidek és peptidomimetikumok szintézise és vizsgálata Alzheimer-kór modellekben

2006-2008.

Asbóth OM-00231/2005

Xenobiotikum transzporter technológiai platform (XTTP) – terápiás és toxikológiai alkalmazások

2006-2009-

OMFB TÉT arg-13/2006

Anti-amiloid és antifungális hatású peptidek tanulmányozása

2007-2009.

OMFB TÉT CZ-14/2007

Elválasztástechnika-proteomika

2008-2009.

OTKA K71753

Gliko és foszfopeptidek szintézisének lehetőségei

2008-2011.

Jedlik Carpa 777 OM-00093/2008

Új diagnosztikai és terápiás eljárások az infúziós gyógyszerek és diagnosztikumok anafilaxiás mellékhatásainak megelőzésére

2008-2011.

OTKA NK73762

Béta-amiloid peptide aggregációja és kölcsönhatása fehérjékkel; új neuroprotektív vegyületek alkalmazása az Alzheimer-kór megelőzésére

2008-2012.

Egispsych OM-00166/2008

Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérő kognitív deficit terápiájában használható gyógyszer fejlesztése

2008-2012.

Memoload 201159 FP-7

Neurobiological Mechanisms of Memory Loss in Alzheimer's Disease

2008-2013.

Lipididiet 211696 FP-7

Therapeutic and Preventive Impact of Nutritional Lipids on Neuronal and Cognitive Performance in Aging, Alzheimer’s Disease and Vascular Dementia

2008-2013.

OTKA CK 78610

Glikozidázok feltérképezése polihidroxilezett (hetero)ciklusok szintetikus és biológiai vizsgálatával

2009-2012.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007

A Szegedi Egyetemi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül

2010.

OTKA PD 83600

NMR módszertani fejlesztés a fehérje-ligandum kölcsönhatások detektálására

2010-2011.

Európai Regionális Fejlesztési Alap, GOP-1.1.1-09/1-2009-0055

Gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságainak fejlesztése innovatív multivalens konjugátumokkal

2010-2013.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047

Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok

2012-2014.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP 4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0052

A projekt címe: Demencia, neurodegeneratív megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása

2012-2014.

HUSRB/1230/214/091 Crossbiomark

Cross-border biomarker research of ovarian cancer

2013-2014

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában

2013-2014.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, TéT_10-1-2011-0074

Antimikróbás gyógyszer hordozóként és szintetikus ágensként ható sejtprenetráló peptidek tervezése, szintézise és biológiai vizsgálata

2013-2014.

KTIA_13_NAP-A-III/7

Új kísérleti modellek fejlesztése prokognitív vagy neuroprotektív hatású vegyületek tesztelésére

2013-2017

Nemzeti Agykutatási Program KTIA_13_NAP-A-III/8.

Központi idegrendszerre ható neuropeptid- és peptid alapú antidepresszáns ágensek komplex vizsgálata.

2013-2017.

OTKA K116323

Nanohibrid rendszerek szintézise, azok szerkezeti és termodinamikai jellemezése szilárdfolyadék határfelületeken

2015-2018.

GINOP-2.2.1-15-2016-00009

Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának – disztribúciójának – metabolizmusának – eliminációjának (ADME) vizsgálatához

2016-2019.

GINOP-2.3.2-15-2016-00014

Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER

2016-2019.

GINOP-2.3.2-15-2016-00034

Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekulárisa biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel

2016-2019.

GINOP-2.3.2-15-2016-00060

Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatásuk új hordozórendszerekkel

2016-2019.

 

Nachrichten

IMG_8481_2

Welche Faktoren tragen zu einem Krankheitsausbruch bei? Wie funktioniert unser Immunsystem? Welche Rolle wird die künstliche Intelligenz in der Medizin spielen? Was sind CT und MRI? Können wir einen Körperteil durch 3D-Drucktechnologie ersetzen? Die Albert Szent-Györgyi Medizinische Fakultät und ihre internationalen Programme haben die Antworten.

IMG_3287

Lese die Artikel des Magazins 'Traumberuf', um zu erfahren, warum es sich lohnt, in der Stadt des Sonnenscheins Medizin zu studieren?

Begleiten Sie uns!

Facebook Google Plus YouTube Twitter