Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Kezdőlap

Üdvözöljük!


Az Intézet rövid története


1919-ben a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem román fennhatóság alá került, ezért a magyar professzorok többsége Magyarországra menekült. Sajátos módon ez a reményvesztett helyzet tette lehetővé Szeged számára, hogy a város évszázados kívánsága teljesüljön és egyetemnek adhasson otthont. 1921. áprilisában érkezett Szegedre az az orvosi kar elhelyezésének lehetõségeit vizsgáló bizottság, amely a régi rókusi elemi iskolában talált helyet a Leíró és Tájbonctani Intézet, a Szövet- és Fejlõdéstani Intézet, a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet és a Törvényszéki Orvostani Intézet számára. Ekkor kezdődött a Szegedi Anatómiai Intézet története, élére pedig Davida Leó került, aki felépítette és felszerelte kolozsvári tanszékét, ám életművét hátrahagyva menekülnie kellett a román megszállás elõl. Davida professzor 1921. tavaszán, 68 évesen, hihetetlen lelki erõvel és hittel hozzálátott a szegedi tanszék kialakításához. Az oktatás elindult, a professzor pedig nyugállományba vonult és a szegedi tanszéket unokaöccsének, Davida Jenõ professzornak adta át, aki 1929-ben bekövetkezett tragikusan korai haláláig vezette azt. Davida Jenõ utódja dr. Kiss Ferenc professzor lett, akinek „Tájanatómia” és „Rendszeres bonctan” címû tankönyveibõl orvosgenerációk tanultak, és tanulnak ma is. Kiss Ferenc professzor vezetésének idején kezdõdtek Szegeden a neuroanatómiai kutatások. 1935-ben a Bonctani Intézet irányítását Gellért Albert professzor vette át. Gellért professzor 33 éven át vezette a Bonctani, Szövet- és Fejlõdéstani Intézetet, ezalatt egyedülálló anatómiai gyûjteményt hozott létre és folytatta a neuroanatómiai kutatásokat, amelyek révén a szegedi intézet már a harmincas években ismertté vált a tudományos világban. Gellért professzor utódja 1968-tól 1993-ig dr. Csillik Bertalan professzor lett, aki neurohisztokémiai módszerekkel bõvítette a tudományos kutatások palettáját. Csillik professzor nevéhez fûzõdik továbbá az új boncterem és szövettani gyakorló terem komplexum létrehozása is. A Bonctani Intézet régi bonctermét ugyanis 1921-ben az iskolaépület tornatermébõl alakították ki – és apróbb változtatásokkal ez az átalakított tornaterem szolgált bonctrem gyanánt 1990-ig. Csillik professzor kezdeményezésére, bronz dombormû és emléktábla (Tóth Sándor szobrászmûvész alkotása) õrzi Gellért Albert emlékét az Anatómiai Intézet Múzeumának ajtaja mellett. Dr. Csillik Bertalant dr. Liposits Zsolt professzor követte, aki 1998-ig, Budapestre távozásáig vezette a tanszéket, az ő nevéhez kötődik az épület elõadótermének korszerûsítésére. Lipositsot dr. Mihály András professzor követte (1998-tól 2017-ig), aki Csillik Bertalan tanítványa és a szegedi neuroanatómiai és neurohisztokémiai iskola aktív folytatója. Az Intézet jelenlegi igazgatója dr. Nógrádi Antal egyetemi tanár.