Általános információk

SMIgif
SZTE Általános Orvostudományi Kar
Sebészeti Műtéttani Intézet
6724 Szeged, Pulz u. 1
Telefon:+36 62 545 103 (titkárság)
E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu
Igazgató: Prof. Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár