Az intézet 2000. óta az alábbi pályázatokban vett részt


Pályázat azonosító száma

Pályázat címe

Időszak

MANAD EU-5 QLK6-CT 1999-0 2004

Microglial activation in neurodegeneration in Alzheimer's disease: a therapeutical target

2000-2003.

OTKA M36741

HPLC felújítása

2001.

ETT 157

Módosított peptidek felhasználása szintetikus
vakcinák tervezéséhez, előállításához

2001-2003.

OTKA 034912

Módosított peptidek szintézise

2001-2004.

OTKA 34895

A β-amiloid peptidek neurotoxikus hatásainak molekuláris szintű vizsgálata

2001-2004.

NKFP 1/040/2001 OM-00571/2001

Gyógyszerkutatás és –fejlesztés az időskori kardiovaszkuláris és neurodegeneratív betegségek megelőzésére és gyógyítására

2001-2004.

NKFP 1/010/2001 OM/00212/2001

Idegrendszeri proteolízis kutatása

2001-2004.

NKFP 1/027/2001

Neurodegenerációs betegségek pathomechanizmusa, megelőzéséhnek és terápiájának kutatása

2001-2004.

OTKA M041601

Laboratóriumi vákuumrendszer

2002.

Lipidiet EU-5 QLK1-CT-2002-00172

The role of lipids in neurodegeneration and their preventive potential in diet

2002-2005.

OMFB Bio-00112/2002

Autoimmun pajzsmirigy betegségek diagnosztikájára alkalmas készlet kifejlesztése

2003-2005.

OTKA 46988

Peptid markerek a fehérje allergia előrejelzésében

2004-2007.

NKFP 1A/005/04 OM-00424/2004

Hatóanyagtervezés népegészségügyileg kiemelten fontos megbetegedésekben szerepet játszó validált célmolekulák alapján

2004-2007.

NKFP 1/0041/2004 OM-00040/2004.

„második-generációs” ciklodextrin származékok fejlesztése

2004-2007.

RET-08/2004

Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) „Terápiás célú idegrendszeri kutatások, a molekulától az integrált idegrendszeri működésig

2004-2008.

OMFB TÉT ARG-7/2004

Antifungális hatású peptidek szintézise és in vitro/in vivo biológiai vizsgálata, szerkezet-hatás összefüggések

2005-2006.

GVOP-3.2.1-2004-04-0296/3.0

Tömegspektrométer beszerzése

2005-2006.

OTKA TS049817

Synthesis, structure investigation and biological role of peptides, proteins and peptide nucleic acids

2005-2007.

GVOP-3.1.1-2004-05-0235/3.0

Fehérje-ligandum kölcsönhatásokon alapuló farmakológiai módszerfejlesztés bioinformatikai és proteomikai eszközökkel

2005-2007.

OTKA T048848

Módosított peptidek – peptidek térszerkezetének valamint biológiai hatásának modulálási lehetőségei

2005-2008.

NKFP 1A/057/04 OM-00312/2004

Molekuláris terápiás módszerek kifejlesztése a progeszteron indukált gátló faktor [PIBF] hatásának

farmakológiai modulálására

2005-2008.

NKFP 1A/040/04 OM-00282/2004

Immunsejtek funkcióira ható molekulák előállítása; a sejtműködés szabályozása szintetikus és rekombináns hatóanyagokkal

2005-2008.

ETT 095/2006

A vér-agy gáton áthaladó, védő hatású tokoferol-származékok alkalmazása neurodegenerációs betegségek megelőzésére

2006-2008.

ETT 094/2006

Neurotoxikus fehérjék hatását gátló, potenciálisan gyógyszerhatású peptidek és peptidomimetikumok szintézise és vizsgálata Alzheimer-kór modellekben

2006-2008.

Asbóth OM-00231/2005

Xenobiotikum transzporter technológiai platform (XTTP) – terápiás és toxikológiai alkalmazások

2006-2009-

OMFB TÉT arg-13/2006

Anti-amiloid és antifungális hatású peptidek tanulmányozása

2007-2009.

OMFB TÉT CZ-14/2007

Elválasztástechnika-proteomika

2008-2009.

OTKA K71753

Gliko és foszfopeptidek szintézisének lehetőségei

2008-2011.

Jedlik Carpa 777 OM-00093/2008

Új diagnosztikai és terápiás eljárások az infúziós gyógyszerek és diagnosztikumok anafilaxiás mellékhatásainak megelőzésére

2008-2011.

OTKA NK73762

Béta-amiloid peptide aggregációja és kölcsönhatása fehérjékkel; új neuroprotektív vegyületek alkalmazása az Alzheimer-kór megelőzésére

2008-2012.

Egispsych OM-00166/2008

Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérő kognitív deficit terápiájában használható gyógyszer fejlesztése

2008-2012.

Memoload 201159 FP-7

Neurobiological Mechanisms of Memory Loss in Alzheimer's Disease

2008-2013.

Lipididiet 211696 FP-7

Therapeutic and Preventive Impact of Nutritional Lipids on Neuronal and Cognitive Performance in Aging, Alzheimer’s Disease and Vascular Dementia

2008-2013.

OTKA CK 78610

Glikozidázok feltérképezése polihidroxilezett (hetero)ciklusok szintetikus és biológiai vizsgálatával

2009-2012.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007

A Szegedi Egyetemi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül

2010.

OTKA PD 83600

NMR módszertani fejlesztés a fehérje-ligandum kölcsönhatások detektálására

2010-2011.

Európai Regionális Fejlesztési Alap, GOP-1.1.1-09/1-2009-0055

Gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságainak fejlesztése innovatív multivalens konjugátumokkal

2010-2013.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047

Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok

2012-2014.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP 4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0052

A projekt címe: Demencia, neurodegeneratív megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása

2012-2014.

HUSRB/1230/214/091 Crossbiomark

Cross-border biomarker research of ovarian cancer

2013-2014

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában

2013-2014.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, TéT_10-1-2011-0074

Antimikróbás gyógyszer hordozóként és szintetikus ágensként ható sejtprenetráló peptidek tervezése, szintézise és biológiai vizsgálata

2013-2014.

KTIA_13_NAP-A-III/7

Új kísérleti modellek fejlesztése prokognitív vagy neuroprotektív hatású vegyületek tesztelésére

2013-2017

Nemzeti Agykutatási Program KTIA_13_NAP-A-III/8.

Központi idegrendszerre ható neuropeptid- és peptid alapú antidepresszáns ágensek komplex vizsgálata.

2013-2017.

OTKA K116323

Nanohibrid rendszerek szintézise, azok szerkezeti és termodinamikai jellemezése szilárdfolyadék határfelületeken

2015-2018.

GINOP-2.2.1-15-2016-00009

Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának – disztribúciójának – metabolizmusának – eliminációjának (ADME) vizsgálatához

2016-2019.

GINOP-2.3.2-15-2016-00014

Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER

2016-2019.

GINOP-2.3.2-15-2016-00034

Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekulárisa biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel

2016-2019.

GINOP-2.3.2-15-2016-00060

Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatásuk új hordozórendszerekkel

2016-2019.

 

Nachrichten

IMG_3287

Lese die Artikel des Magazins 'Traumberuf', um zu erfahren, warum es sich lohnt, in der Stadt des Sonnenscheins Medizin zu studieren?

Begleiten Sie uns!

Facebook Google Plus YouTube Twitter