Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Egészség-gazdaságtani Intézet

Kezdőlap

Az Egészség-gazdaságtani Intézet 2014-ben történt újraindításával lehetőség nyílt arra, hogy az Általános Orvostudományi Karon minden, a tárgykörbe eső oktatási és kutatási tevékenység egységes szakmai elvek mentén kerüljön megszervezésre.

Célunk, hogy széles és naprakész egészség-gazdaságtani illetve egészségügyi menedzsment kurzuskínálatot alakítsunk ki, mely szervesen egészíti ki az orvosszakmai ismereteket. Képzési palettánkon mind az egészségügyi ellátórendszer gazdálkodási kérdéseivel, mind pedig az egészségipar üzleti folyamataival kapcsolatos kurzusok szerepelnek. Az egészségügy gazdálkodásával kapcsolatos tárgyakat Intézetünk az SZTE egészségtudománnyal foglalkozó négy karán (Általános Orvostudományi-, Gyógyszerésztudományi-, Fogorvostudományi- valamint Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar) túl a Gazdaságtudományi Kar illetve a Tanárképző Kar egészségfejlesztő hallgatóinak is oktatjuk.

Kutatásainkban is az egészségügy aktuális gazdasági-társadalmi kérdéseivel foglalkozunk, jelentősen kitágítva az egészség-gazdaságtani kutatások korábbi szemléletét. Munkatársaink tanult szakmája és tapasztalatai összetett interdiszciplináris projektek lebonyolítását teszi lehetővé, melyekben az orvosi, a közgazdasági, a pszichológiai és az üzleti tudás ötvöződik. Témáink döntően az egészség-viselkedés életmódot- illetve terápiát befolyásoló hatásainak elemzésére valamint a betegelégedettség következményeinek vizsgálatára fókuszálnak.