Bezár

Hírarchívum

Szemelyi_dontesek

Az SZAOK Kari Tanács személyi döntései

Az SZAOK Kari Tanács személyi döntései

2023. március 30.

Az SZTE SZAOK 2023. március 22-i Kari Tanácsa az alábbi személyi döntéseket hozta.

Gratulálunk mindegyikőjüknek!

Tanszékvezetői megbízások:

Prof. Dr. Gyulai Rolland Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Prof. Dr. Baczkó István Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Kórélettani Intézet

Prof. Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika

Prof. Dr. Peták Ferenc Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Prof. Dr. Martinek Tamás Orvosi Vegytani Intézet

Prof. Dr. Kincses Zsigmond Tamás Radiológiai Klinika

Rápoltiné Dr. Keresztes Csilla Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport


Egyetemi tanári pályázatok támogatása:

Dr. Csont Tamás Bálint Biokémiai Intézet

Dr. Domoki Ferenc Élettani Intézet

Dr. Gyulai Rolland Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika


Professor emeritus címre:

Prof. Dr. Iványi Béla Pathológiai Intézet

Prof. Dr. Palkó András Radiológiai Klinika


Doctor Honoris Causa címre:

Prof. Dr. Frank Keppler Universität Heidelberg

Prof. Dr. Hans Reinhauer Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf


Címzetes egyetemi tanári címre:

Dr. Georg Goliasch Herz Zentrum Wäring, Bécs

Dr. Nyolczas Noémi Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

Prof. Dr. Pfliegler György Debreceni Egyetem Ritka Betegségek Tanszéke


Címzetes egyetemi docensi címre:

Dr. Máttyássy Adrienn Bács-Kiskun Vármegyei Kórház


Klebelsberg Kuno-díj emeritusi fokozatra:

Dr. Bártfai György emeritus professzor


Év Fiatal Oktatója

Dr. Kuthi Levente Pathológiai Intézet


Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíjra:

Prof. Dr. Pintér Erika PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet


Szent-Györgyi Albert Emlékérem és Jutalomdíj bronz fokozatára:

Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Kórélettani Intézet


Discipuli pro Universitate-díj

Dr. Rózsa Árpád

Dr. Kiarash Ghasemi

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek