Struktúrált egészségfinanszírozási és szabadszöveges klinikai adatok összefüggéseinek feltárása


A kutatási téma ismertetése:


Az egészségügyi ellátás biztosítása a fejlett társadalmak nemzeti össztermékének egyre jelentősebb hányadát köti le. Az erőforrásokkal való gazdálkodás a gazdaság ezen szférájában azonban minden más gazdasági területnél gyengébben kontrollált, ami alapvetően a döntéshozók ─ az egyes orvosok ─ jelentős szakmai függetlenségére, illetve a szolgáltatás igénybevevőinek, és az igénybevevőktől elkülönült finanszírozóknak a korlátozott ellenőrzési képességére vezethető vissza. Ezen széttagolt gazdasági környezet racionális működtetése csak a kontroll javításával valósítható meg hosszú távon. Az infokommunikáció fejlődésével egyre több adatot tárolunk digitális formában az ellátásokról, és ezen adatbázisok a legújabb fejlesztések kapcsán immár országos szinten összekapcsolhatóvá válnak. A fejlesztések ráadásul a strukturált adatok mellett a szabad szöveges tartalmakat is széles körben hozzáférhetővé teszik, mely adatok szöveg extrakciós technológiák fejlődésével egyre megbízhatóbban strukturálhatók, bővítik tovább azt az adatkör, melyből az adatok együttállása kutatható. Hazánkban 1990 óta történik digitális adatszolgáltatás az egészségügyi ellátásokról. Az adatok jelenleg 2004-től férhetők hozzá a kutatások számára, és a szabad szöveges adatok országos összekapcsolása az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térben 2017-től valósul meg. Az adatok értelmezéséhez elengedhetetlen orvos szakmai, kódolási ismeret az SZTE-n jelen van. A Pannon Egyetem Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központja több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik az adatvagyon feldolgozási feladatainak kezelésében, mint a kódolási redundanciák megoldása adataggregálással, a redundás események prioritási sorának kezelése, területi összefüggések feltárása. Az adatvagyon ilyen típusú feltárása az egészséggazdasági szempontok mellett több klinikai szakterületen ígér új ismereteket.

A kutatási téma előzményei:


Kósa István 1998 óta foglalkozik egészségügyi adatbázisok elemzésével. Már a Szegedi Egyetemen is vezetett ebben az irányban Szakdolgozati témát. Nagy adatbázisok komplex értékelése azonban csak 2010-től, a Pannon Egyetemen vált lehetővé, Vassányi István adatbázis kezelési képessége, illetve az egyetemnek a GYEMSZI és jogelődjével meglévő munkakapcsolata révén. A 2010-ben elindult kutatáshoz 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis egyetem kutatói is csatlakoztak. A kutatás eredményes külföldi publikálási lehetőségei keltették fel több PhD jelölt érdeklődését is a téma iránt.