Dr. habil. Kósa István Ph.D.


kosatanszékvezető egyetemi docens

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék,

Szegedi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar
6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.

Tel: +36 62 34-2171 Email: kosa.istvan[@]med.u-szeged.hu

 

osztályvezető főorvos
MH Honvédkórház Balatonfüredi
Kardiológiai Rehabilitációs Intézete
8230, Balatonfüred, Szabadság utca 5
Tel: +36-87-482-888 Email: kosa.istvan@hm.gov.hu


Születetési hely, idő: 1962. április 23, Szombathely


Tanulmányok:
1976-80 Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely
1980-86 SzOTE Általános Orvosi Kar, Szeged
1994 Szakvizsga: Belgyógyászat, Szeged
1997 Szakvizsga: Kardiológia, Szeged
2001-03 SZTE Gazdaság Tudományi Kar:Egészségügyi Menedzser másoddiploma
2012 Szakvizsga: Kardiológiai Rehabilitáció


Nyelvismeret:  

1988 Középfokú nyelvvizsga (C): Német, Budapest
2000 Középfokú nyelvvizsga C: Angol, Szeged

Munkahelyek:

1986-92 SzOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium
1992-04 SzOTE II.sz. Belgyógyászati Klin. és Kardiol. Központ
1997-08 Nemzetközi Diagnosztikus Központ, Szeged
1998-99 OEP Főigazgatói tanácsadó
2005-08 Veszprém Megyei Csolnoky F. Kórház, osztályvezető főorvos
2008-16 Veszprém Megyei Csolnoky F. Kórház, főorvos
2009- Pannon Egyetem Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, egyetemi docens
2011- MH Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézete Balatonfüred jelenleg osztályvezető főorvos
2016- Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar


Tanulmányutak

1990 Ulm, Nuklearmedizienische Klinik (2 hét)
1995-96 München, Nuklearmedizienische Klinik PET Centrum (Európai Kardiológia Társaság kutatási, ill. a Német Szívalapítvány ösztöndíjaival, 1-1 év)
2000 Manchester, School of Health Management minőségbiztosítási tanfolyam (1 hét)
2003 Bécs, Rudolfinerhaus Magánkórház Kórházvezetői szakmai gyakorlat (2 hét)


Tudományos fokozat:

2003 Ph.D.

2016 Habilitáció


Társasági tagság

2018. jún.1.- Szakmai Kollégium Menedzsment, Egészséggazdaságtan, Egészségügyi

Informatika és Minőségbiztosítási Tanács elnöke

2016- Magyar Kardiológusok Társaság Prevenciós és Rehabilitációs munkacsoport titkára

2016- Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság, tudományos bizottság elnöke

2011-2015 Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság, tudományos bizottság tagja

2014- Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvosbiológiai Szakosztály elnöke
2010-14
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvosbiológiai Szakosztály titkára
2009-
Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság, tag
2011-16 Magyar Kardiológusok Társaság Informatikai munkacsoport titkára
2005-2015 Magyar Kardiológusok Társaság Nuklearis Kardiológiai munkacsoport alelnöke

2012- European Society of Cardiology Working Group of e-Cardiology, tag
2014- European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, tag


Szerkesztőbizottsági

2011- IME, Interdiszciplináris Magyar Egészségügy tagság: ISSN 1588-6387; ISSN 1789-9974
2016- Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció ISSN 2060-4238

Publikációs mutatók

Közlemények száma: 99
MTMT alapján Könyvfejezetel száma: 2
Szabadalom: 2
Összesített impakt factor: 45,3
Független idézettség száma: 224
Hirsch index: 7


Magyar Tudományos Művek Tára publikus listája