Tájékoztatók

Az oktatásban részt vevő tanszékek részére

 

Tárgy: 2016/2017. tanév II. félév vizsgáinak előkészítése


Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

 

Az alábbiakban szíves tájékoztatásul közöljük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidőket, fontosabb információkat.

A 2016/2017. tanév II. félévi vizsgaidőszak 2017. május 22-től 2017. július 1-ig tart, utóvizsga-időszak 2017. július 3–8. között lesz. A vizsgaidőszakra a hatályos Egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat , és az ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend érvényes.

 

A vizsgahirdetés menete

A vizsgák meghirdetésére az április 26-i átállást követően a Neptunban 2017. május 8 – 2017. július 7. között van lehetőség.

Vizsgakurzusok előrehozott vizsgáinak lebonyolítására a TVSZ 12.1 pontja szerint a hallgatónak lehetősége van az oktatóval egyeztetett időpontban.

Engedélyezett negyedik vizsgához elnököt minden esetben a Dékáni Hivatal jelöl ki, harmadik ismétlő vizsga esetében akkor, ha erre az intézet igényt tart. Az igényt legalább 48 órával a vizsganap előtt kérjük bejelenteni írásban az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre.

A sikeres vizsga megismétlésére a felvett tárgyak közül egy félévben egy tantárgyból, egy alkalommal van mód – a vizsgáztató intézethez benyújtott – kérelemre az aktuális vizsgaidőszakon belül (TVSZ 15. pont).

 

Félévmegtagadás

Ha van olyan hallgató, akinek a kurzus elismerését aláírás megtagadásával nem javasolja, az érintett nevét rövid indoklással, 2017. május 10. szerda 12 óráig az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre bejelenteni, valamint a Neptunban rögzíteni szíveskedjen (nem értékelhető = nem vett részt a szorgalmi időszakban a kurzuson).

Felhívom figyelmét, hogy a hallgatók a kötelező gyakorlati kurzusok félévmegtagadása ellenére, az új tanulmányi rendszerben is jelentkezni tudnak adott tárgyból a vizsgára, így továbbra is az Intézetre hárul ezen hallgatók jelentkezésének ellenőrzése és a vizsgáról való eltiltása.

Az angol és német hallgatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást a Külföldi Hallgatók Oktatási Központjához kell eljuttatni.

Az angol és német előkészítő évfolyammal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a félévközi követelmények maradéktalan teljesítése minden tárgyból (óralátogatási kötelezettség is). Ha van olyan hallgató, aki nem tett eleget valamely tárgyból az előírt követelményeknek, erről a fent megadott határidőn belül a Külföldi Hallgatók Oktatási Központját értesíteni szíveskedjék.

 

Vizsgajelentkezés

Az ÁOK hallgatói a Neptun rendszerben a vizsgákra 2017. május 11. csütörtök 20.00 órától jelentkezhetnek.

Amennyiben több kar részére is hirdetnek vizsgaidőpontokat, kérem, vegyék figyelembe, hogy a vizsgajelentkezés megnyitása a saját karunkénál korábban is történhet! Az egyes karokon a vizsgajelentkezés megnyitásrendje elérhető az Egyetemi ETR-naptár felületén.

Tájékoztatom továbbá, hogy az angol és német nyelvű előkészítő évfolyamok képzési programja is rögzítésre került még az előző tanulmányi rendszerben, és a felület teljes körű kezelését a Külföldi Hallgatók Oktatási Központja végzi.

Vizsgaeredmények adminisztrálása

A Kari Tanács a 140/2015–2016. (IV. 26.) sz. ÁOK K. T. határozata (az index kivezetéséről) alapján, illetve az érvényes Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 13. A vizsgáztatás rendjéről szóló 13.6 bekezdés és a 6. sz melléklet Az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásainak szabályai (lásd SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ) szerint történik a teljesítések adminisztrációja.

 

A szóbeli vizsgákra a 2016/17. tanév 2. félévének végén a hallgató saját Neptun felületéről kinyomtatott Teljesítési lapot (egy tárgyról) vagy a Tárgyteljesítési lapot (teljes félévi kurzusfelvételről), valamint személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) kell magával vinnie.

Az írásbeli vizsgákon megszerzett érdemjegyet a hallgató Tárgyteljesítési/Teljesítési lapján nem kell feltüntetni, a dolgozat szolgál utólagos ellenőrzésre, melyen az eredmény, az értékelő neve és aláírás feltüntetése szükséges.

 

Eredmények rögzítése a Neptun rendszerben

Tanszéki adminisztrátori joggal a telepített Neptun kliens programban az aláírással teljesítendő kurzusok eredménye a Szervezeti egységek (28000)/ Tárgyak (46800)/Tárgy kurzusai (48200)/Kurzus vizsgái (48800)/Kurzusjegy beírás (49200) menüpontban („Bejegyzés típusnál” aláírást választva) rögzíthető.

Vizsgaalkalomhoz kötődő jegyet nem itt, hanem vizsgáknál kell rögzíteni a Vizsgajegy beírás (49000) menüpontban.

A Neptun rendszerben nem szükséges vizsgát hirdetni az aláírásra végződő kurzusok esetében, elegendő a Kurzusjegy (49200) menüpontban bejegyezni a teljesítést. Amennyiben esetleg az aláírásra végződő kurzushoz már hirdettek vizsgát, az aláírást a vizsgajegy beírásnál rögzítsék.

Az oktatóknak is van lehetősége eredmény rögzítésére a webes felületen a „Vizsgák, jegybeírás” menüpontban, amennyiben az adott kurzuson oktatóként szerepelnek.

 

A hallgatónak ebben a félévben a 2017. július 3 – július 20. közötti időszakban van lehetősége a Neptunban szereplő érdemjegyek vitatására a kurzusért felelős egységnél. Jogos esetben a javítást az oktató/tanszék végzi el. Jogsértés esetén az SZTE Hallgatói ügyek jogorvoslati szabályzatának eljárása szerint jogorvoslatot lehet előterjeszteni. A szükséges jegy módosításokat 2017. július 20. után a Tanulmányi Osztály az oktatótól érkező írásbeli kérésre végzi el (office.aokto@med.u-szeged.hu címre küldött e-maillel).

 

Utóvizsgadíj megfizetése magyar és külföldi hallgatók esetén egyaránt utólag történik, ezt a vizsgán megjelenéskor ellenőrizni nem szükséges.

 

Kérem, a fenti információkról a tanulmányi felelősöket/Neptun tanszéki adminisztrátorokat is feltétlenül értesíteni szíveskedjenek, illetve javasoljuk a feliratkozást a Kari Hírlevélre az aok.kommunikacio@med.u-szeged.hu e-mail címen.

Szeged, 2017. május 4.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Bari Ferenc s.k.

orvoskari dékán


A tájékoztató ide kattintva letölthető (PDF) >>


A 2016/2017. tanév II. félév szervezésével kapcsolatos tájékoztató ide kattintva letölthető (PDF) >>


A 2016/2017. tanév I. félév szervezésével kapcsolatos tájékoztató ide kattintva letölthető (PDF) >>Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

Izraeli_latogatas_2

Prof. Shaul Yatsiv (Head of Medical Profession Licensing Division) és Dr. Moshe Cohen (CEO Medical Doctor International Academy) 2022. június 15-én folytattak megbeszélést Karunk vezetőivel.

Kovacs_Kalman_kep

Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy Dr. Kovács Kálmán, a SZOTE díszdoktora, az MTA külső tagja, Kanadában tevékenykedő orvos, tudós 2022. április 27-én elhunyt Torontóban